11 2016 u A Maze in Tchaiovna ve městě Prague.

tracking.php?code=IBSjQcr3CCOohhpQU7gk3T

Every Monday @ A Maze in Tchaiovna, come down for our free Czech Sign Language lessons with the amazing Martin.

Suitable for all levels, fun and at the end, pay what you feel

Enjoy over the best tea and microbrewery beer in town!

So, why Learn Sign Language?
(Český překlad dole)

-Chat at a concert without screaming
-Communicate through a closed window
-Talk in a silent room without disrupting anyone around you
-Have a conversation in 3D
-Meet new deaf friends and become part of the vibrant Czech deaf community
-There are so few services available in sign language that if you can sign, all the deaf Czechs will surely come to you!
-Enlarge your world

Martin Wiesner is a fully certified teacher with 18 years of experience. He was born deaf to deaf parents and grew up with Czech Sign Language (ČZJ) as his native language. He has taught in schools, clubs, hospitals, universities, and even abroad in England. Don’t speak Czech? No problem; the lessons take place entirely in sign language, with pictures and pantomime used for explanations. Students will find themselves gaining basic fluency remarkably quickly.

The lessons will take place on Mondays at 18:00 at A Maze In Tchaiovna, Muchova 4, starting on March 7. Lessons are free, though donations are accepted.

These lessons will be for Czech Sign Language, but Martin is also proficient in ASL. Anyone interested in further study is welcome to arrange more lessons, for individuals or groups, with Martin. Meet him in person or contact him on Facebook.

——————————————————–

Každé pondělí vám A Maze in Tchaiovna nabízí lekce zdarma, s mistrem českého znakového jazyka Martinem.
Vhodné pro všechny úrovně obtížnosti.

Naučte se a pobavte se, vychutnejte si náš nejlepší čaj či pivo, a nakonci můžete za lekci zaplatit, kolik uznáte za vhodné.

Proč se učit znakový jazyk?

-Povídat si na koncertě bez křičení
-Komunikovat přes zavřené okno
-Bavit se na klidném místě bez rušení ostatních
-Konverzovat v 3D
-Poznát nové neslyšící přátele a připojení ke komunitě neslyšících
-Existuje tak málo služeb pro české neslyšící, že ten, kdo umí znakovat, určitě najde nové klienty!
-Zvětšit svůj svět

Martin Wiesner je certifikovaný lektor s 18 lety zkušeností výuky česky znakový jazyk (ČZJ). Narodil se neslyšící, neslyšícím rodičům, takže ČZJ je jeho mateřský jazyk. Učil ve školách, v klubech, v nemocnicích, na Karlově univerzitě i v zahraničí, v Anglii. Neumíte česky? Žádný problém. Lekce jsou výlučně ve znakovém jazyce, bez překládání, a vše je vysvětleno pomocí obrázků a pantomimy. Studenti velmi rychle získají základní plynulost.

Lekce se budou konat v pondělí od 18.00 v A Maze In Tchaiovna, Muchova 4, od 7. březen. Lekce jsou zdarma, ale dary jsou přijímány.

Tyto lekce budou ČZJ, ale Martin umí taky ASL. Kdo má zájem o další učení, může si domluvit s Martinem skupinové nebo individuální kurzy. Mužete se setkat s ním osobně nebo kontaktovat ho na Facebooku.

Adresa: Muchova 4, Prague
Český Znakový Jazyk Zdarma / Free Sign Language at A Maze in Tchaiovna

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments