09 Únor 2017 u Česká společnost ornitologická ve městě Prague.

tracking.php?code=Zukn0QiJZB7sUosOEjrk1p

Budeme pozorovat v přístavech Hel, Władysławowo a v Gdyni, navštívíme i ústí Visly a podle počasí a aktuálního výskytu ptáků případě i jiné lokality, třeba rezervaci Ptačí ráj na okraji Gdaňska. Pozorovat budeme řadu běžných vodních ptáků, ovšem ve zcela neobvyklých počtech: racky chechtavé (Chroicocephalus ridibundus), racky bouřní (Larus canus), racky mořské (Larus marinus), zejména ale racky stříbřité (Larus argentatus), kormorány velké (Phalacrocorax carbo) nebo hejno labutí velkých (Cygnus olor) sahající, kam až oko dohlédne. Kromě nich nás čekají veliká hejna lysek černých (Fulica atra) a poláků chocholaček (Aythya fuligula), mezi kterými budou početné kaholky (Aythya marila). Ve všech přístavech pravidelně loví hoholky lední (Clangula hyemalis), které nejsou plaché a můžeme je pozorovat a fotografovat doslova z několika metrů. Zcela jistě uvidíme i některé ze vzácnějších druhů, které v Gdaňském zálivu zimují: racky šedé (Larus hyperboreus), turpany černé (Melanitta nigra) i hnědé (Melanitta fusca), morčáky prostřední (Mergus serrator), kajky mořské (Somateria mollissima), potápky žlutorohé (Podiceps auritus), morčáky bílé (Mergellus albellus) nebo labutě zpěvné (Cygnus cygnus). Můžeme mít štěstí i na vysloveně mořské druhy, jako alky malé či alkouny. Ptačí osazenstvo mořského pobřeží se rychle obměňuje a může přinést nejedno překvapení – například i v podobě tuleňů.

Adresa: Na Bělidle 34, Prague
Členská exkurze Pobřeží Baltu - Helská kosa

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments