08 Listopad 2016 u Dominikánská 8 ve městě Prague.

tracking.php?code=orBnCBnb12uhJtxXVVyrgG

Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

Hosté: Karel Floss, Pavel Kuneš, Tomáš Petráček. Moderuje Petr Macek.

Druhý vatikánský koncil byl nepochybně nejvýznamnější událostí církevních dějin 20. století. Přesto stále pokračuje zápas o jeho interpretaci, setkáváme se s hermeneutikou kontinuity i diskontinuity. U příležitosti vydání čísla revue Salve Výzvy koncilu a knihy Tomáše Petráčka Církev, tradice, reforma bude těmto otázkám věnován debatní večer v Dominikánské 8.

Karel Floss – filosof. V době totality pořádal bytové semináře a účastnil se Ekumenického semináře v Jirchářích. Po roce 1990 působil jako docent filozofie Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1996–1998 byl senátorem. Soustavněji se věnuje otázce, zda a jak může křesťanství přispět ke kulturnímu a sociálnímu rozvoji soudobé společnosti.

Pavel Kuneš – kněz, dlouholetý farář v Klecanech u Prahy. Podílel se na zavádění liturgické reformy Druhého vatikánského koncilu, věnoval se práci s mládeží a podporoval laické aktivity. Po roce 1989 spolupracoval s náboženským vysíláním České televize. Věnuje se také výtvarné činnosti a loutkoherectví.

Tomáš Petráček – kněz, historik a teolog. Odborně se zaměřuje na sociální a církevní dějiny, dějiny vztahu církve a společnosti, dějiny biblické vědy, myšlení Tomáše Akvinského, dějiny charitativní péče a sociální práce, dějiny hradecké diecéze, modernismus a antimodernismus.

Petr Macek – doktorand na KTF UK, zaměřuje se na problematiku moderních českých církevních dějin a vztahu církve a sekulární společnosti.

Adresa: Jilská 7a, Prague
Cuius concilium? Quæ reformatio?

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments