11 Listopad 2016 u Faculty of Humanities, Charles University in Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=7Mfk3iv02EhmhM2bOiKe9h

Fakulta humanitních studií UK všechny srdečně zve na přednášky, které se budou konat v rámci Týdne vědy a techniky.

11. 11. od 17:00 v areálu FHS UK v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5) proběhne přednáška doc. PhDr. Jana Horského, Ph.D. Dějepisectví mez vědou a vyprávěním. Přednáška se věnuje otázce povahy dějepisného poznání, zejména se zřetelem k tomu, zda může mít plně vědeckou povahu. V dnešní době se dějepisné práce namnoze považují za „pouhá“ vyprávění, což se někdy zkratkovitě vykládá tak, jako by dějepisectví nemohlo mít žádný režim pravdy. Přednáška bude chtít ukázat, že narativita ještě neznamená pouhou fiktivní konstrukci obrazu dějin, nýbrž že jsou k dispozici i prostředky jak odlišovat pravdivé narace od fiktivních.

Doc. PhDr. Jan Horský, PhD., vystudoval obor Historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, postupně učitelsky působil na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecké fakultě UK v Praze (Katedra filozofie a dějin přírodních věd), Filozofické fakultě UK v Praze (Ústav českých dějin) a Institutu základů vzdělanosti UK resp. Fakultě humanitních studií UK v Praze. Zabývá se zejména teorií a metodologií historických věd (Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009; Teorie a narace, Praha 2015), průniky biologických a humanitně-vědních teorií vývoje kultury (nejnověji článek Omezování plodnosti jako příklad maladaptivního chování? v Historické demografii 2015) a historickou demografií a dějinami rodiny (s M. Seligovou Rodina našich předků, Praha 1997).

Přehled jednotlivých oborů, které lze na FHS UK studovat, naleznete na http://fhs.cuni.cz/FHS-10.html

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments