16 2016 u Studio ALTA ve městě Prague.

tracking.php?code=9c57AsLGbB8Wx72JXi40EM

***ENGLISH TEXT FOLLOWS***
Slovenský choreograf a tanečník, držitel prestižní americké ceny Bessie Award (2013) a Ceny Sazky za objev v tanci (2006), povede intenzivní workshop v ALTĚ.

Jak poznáš, jestli jsi v pohybu anebo v klidu?
Na tomto workshopu budeme zkoumat stav klidu a budování pohybu směrem k plné kinestetické zkušenosti tance. Budeme pracovat formou sóla, duetu a skupiny. V naší práci půjde především o důraz na přímou zkušenost, podpořenou improvizačním přístupem k tvorbě.

Jako témata pro hledání pohybového slovníku budeme využívat techniky jako například:
Čtyři tělesné pozice vnímavosti: ležení, sezení, stání a chození
Small Dance: zkoumání vlastní historie pohybu
Známý a Neznámý tanec: zkoumání vlastního pohybového jazyka
Kompozice jako objasnění: zkoumání fenoménu tance – jak tanec vyjadřuje emoce, vztahy, jak vypráví příběhy velmi svěžím a nekonvenčním způsobem, jak uvolňuje stereotypy, převahu racionálního způsobu vnímaní a jak narušuje lineární logiku chápání

V závěru workshopu si vyhradíme čas na formu Dialogu podle fyzika Davida Bohma, v centru kterého stojí Ticho jako společný základ pro komunikaci, porozumění, nalezení jasné artikulace pro zažitou zkušenost, smysluplnou a konstruktivní zpětnou vazbu.

Tento workshop je určený pro všechny s vážným zájmem kreativně a hlouběji zkoumat taneční trénink. Některé z technik patří k extrémním formám zkušeností, jelikož jsou definované délkou jejich trvání, jako například stát v klidu jednu hodinu.
Předchozí taneční zkušenosti nejsou nutné.
English friendly.

***
Slovak choreographer and dancer will lead an English friendly workshop at Studio ALTA.

How do you know whether you are moving or still?
In this workshop we will explore stillness and development of movement towards full kinaesthetic experience of dancing. We will work in the forms of solo, duet and group. Our work will be the first of all experiential supported by improvisational way of creating.

We will use practices as themes for finding movement vocabulary, such as:
Four Postures of Body-Mindfulness: Lying, Sitting, Standing and Walking
Small Dance: exploration of the history of one’s entire movement life
Familiar and Opposite – Voice Dancing: exploration of one’s body language
Composition as Explanation: exploration of dance phenomenon – how dance expresses emotions, relations and tells stories in very fresh and unconventional way, cutting through stereotypes, reasoning and linear logic.

At the end of the workshop, we will take time for simple form of Dialogue developed by physicist David Bohm. In its centre stands Silence as the common ground for communication, understanding, finding clear articulation of what has been experienced, and for useful and constructive feedback.

This workshop is for participants who are seriously interested in deeper exploration of dance practices. Some practices might be extreme as they are defined by their duration. For example, standing still for one hour.
Previous dance experience is not necessary.

Adresa: U Výstaviště 21, Prague
Jaro Viňarský: Ve stavu klidu v pohybu / Myslet tancem! 2016

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments