20 2016 u Galerie Miro ve městě Prague.

tracking.php?code=q9AEfKJgTsCCwdGExxz9dc

MADE IN ITALY aneb Cesta do módního průmyslu a designu Đường đến thời trang và thiết kế Italy

CZ / EN / VN

Sníte vytvořit si vlastní kolekci oblečení, interiérového designu, či se stát stylistou?
Do you dream to create your own collection of clothes, interior design, or to become a stylist?
Bạn có ước mơ để tạo ra bộ sưu tập của riêng bạn quần áo, thiết kế nội thất, và có thể trở thành một stylist?

Milán – Paříž – Londýn – Florencie
Tam, kde se narodila móda a design
The place where fashion and design were born
Nơi được sinh ra thời trang và thiết kế

Istituto Marangoni
80 years of history
80 let historie – với 80 năm lịch sử
http://www.istitutomarangoni.com/en/

20. dubna 2016 18:00 – 20:00
– proběhne prezentace prestižní vysoké školy ISTITUTO MARANGONI

21. dubna 2016 18:00 – 21:00
Massimo Casagrande – příběh, který začal vytvořením obuvi, tašek a šperků (Gucci, Louis Vuitton a jiné), a také o vývoji módního průmyslu, nových technologiích, kolaboracích a moderních trendech.

Massimo Casagrande – a story which began by creating shoes, bags and jewelry (Gucci, Louis Vuitton and others), and also the development of the fashion industry, new technologies, collaborations and modern trends.

Câu chuyện bắt đầu từ việc tạo ra đôi giày, túi xách và đồ trang sức (Gucci, Louis Vuitton và những người khác), và cũng có sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang, công nghệ mới, hợp tác và các xu hướng hiện đại.
————-
Při prezentaci se seznámíte s představiteli ISTITUTO MARANGONI a dostanete veškeré potřebné informace o slavné vysoké škole. Dozvíte se o:
– Areálech VŠ ve světových hlavních městech módy a designu
– Programech a oborech studia – od designu oděvu až po podnikání a brand management
– Přístupu ke studiu, založeném na vytvoření přesvědčivého portfolia, ovládnutí praktických zručností a těsných vzájemných vztahů s průmyslem
– Kariérních možnostech a příběhy úspěchu absolventů

During the presentation you will meet with representatives ISTITUTO MARANGONI and get all the necessary information about the famous university. You will get to know:
– Campus university in the world capitals of fashion and design
– Programs and fields of study – from clothing design to business and brand management
– Access to the study, based on creating a compelling portfolio, mastering practical skills and tight relationships with industry
– Career opportunities and success stories of graduates

Giới thiệu Istituto Marangoni 20 tháng tư năm 2016
Trong chương trình các bạn sẽ được làm quen những người đại diện cho Istituto Marangoni và nhận được tất cả các thông tin cần thiết về các trường đại học nổi tiếng. Bạn sẽ tìm hiểu về:
– Đại học Campus tại các thủ đô trên thế giới của thời trang và thiết kế
– Chương trình và các lĩnh vực nghiên cứu – từ thiết kế quần áo để kinh doanh và quản lý thương hiệu
– Truy cập vào các nghiên cứu, dựa trên việc tạo ra một danh mục đầu tư hấp dẫn, làm chủ các kỹ năng thực tế và mối quan hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp
– Cơ hội nghề nghiệp và những câu chuyện thành công của sinh viên tốt nghiệp
Người dẫn chương trình là Davide Forloni – Giám đốc đốc khu vực tuyển học sinh tại Instituto Marangoni.
——————————-

!!!!! THE CAPACITY IS LIMITED (60 pcs)
Účast zdarma.
Registrace nutná zde: http://goo.gl/forms/isndKDrPoF
REGISTRATION NEEDED
FREE ENTRANCE
– miễn phí. yêu cầu đăng ký

2-days lection will be in ENGLISH (may have a translator in Czech and Vietnamese)
————————————-
Công ty Tư vấn/Pořadatel:
IQ Consultancy
– đại diện chính thức của Istituto Marangoni ở Nga, Ukraine và Cộng hòa Séc cùng với

Hlavní partneři / Partners:
Nguyen Manh Tung
EM Prague – Exotic Models Prague, sro

Adresa: kostel sv. Rocha, Strahovské nádvoří 132/1, Prague
MADE IN ITALY aneb Cesta do módního průmyslu a designu - Đường đến thời trang và thiết kế Italy

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments