23 Listopad 2017 u Hotel Don Giovanni ve městě Prague.

tracking.php?code=p7SPIV30xLOrmvkpmQSaJT

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé foniatrie,

dovolte, abychom Vás pozval na XV. česko-slovenský foniatrický kongres a XXVIII. celostátní dny Evy Sedláčkové, který se na severní Moravě uskuteční opět po mnoha letech.
Za tuto dobu prošel celý obor významnými změnami. Tyto změny se týkají diagnostických ale i léčebných postupů, které jsme dříve ve foniatrii a otorinolaryngologii neznali. Na jedné straně dnes známe nové vyšetřovací metody, např. nové audiologické postupy, na druhou stranu tyto postupy přinášejí nové nároky na naši práci. Musíme například věnovat stále více pozornosti a času organizaci screeningu sluchu a vyšetřování poruch sluchu. Moderní endoskopická vyšetření hrtanu, která výrazně přispívají k lepší diagnostice nemocí hrtanu a hltanu, jsou časově náročnější a my musíme měnit způsob naší práce.

Je ale dobře, že se náš obor stále vyvíjí, objevují se stále nové výzvy. Odborný program našeho setkání bude věnován diagnostice nedoslýchavosti a konzervativní léčbě hlasových poruch. Tato témata se dotýkají naší každodenní práce, jde o oblasti, u kterých můžeme pozorovat v posledních letech výrazný posun a změny v diagnostických a léčebných algoritmech. Naší snahou bude přiblížit Vám nové směry a aktuality v oboru se zřetelem na spolupráci mezi obory. Naším cílem je předat Vám informace osvědčenou formou instruktážních kurzů, kulatých stolů, volných sdělení, ale i posterů. Věříme, že program bude atraktivní, zajímavý ale i zábavný pro většinu z Vás.

Foniatrický kongres je příležitostí se lépe vzájemně poznat, navázat nová přátelství a kontakty. Jsme přesvědčeni, že místo, které jsme pro náš kongres vybrali, je pro tyto účely to pravé.

Vážené dámy, vážení pánové, na setkání s Vámi se těší za pořádající pracoviště

MUDr. Eva Havlíková
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava
TERMÍN KONÁNÍ
08.06.2017 – 10.06.2017
MÍSTO KONÁNÍ
Hotel Freud
Ostravice 190

Adresa: Vinohradská 157a, Prague
Mezinárodní kongres Vinohradské stomatolgogické dny

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments