08 2016 u Přírodovědecká fakulta UK, Biologie ve městě Prague.

tracking.php?code=0VfTUNaWnSeJ8WhOC9G4Fm

Odrazovým bodom tejto filozofickej prednášky bude na prvý pohľad vcelku neintuitívna, a pre mnohých priam znepokojujúca myšlienka možnosti mysliacich strojov. Čo nám môže priniesť filozofické reflektovanie takejto otázky? Jeden z najväčších pôvabov filozofie spočíva v odkrývaní nejasnosti pojmov, ktoré každodenne používame. Nástrojmi modernej filozofie mysli sa preto pokúsime poodkryť rozmazané hranice pojmu myslenia, pričom sa postupne dopracujeme ku vcelku prekvapivým záverom týkajúcich sa nás samých – našej ľudskej mysle a slobody. Spolu s významnými modernými filozofmi mysli (napr. Daniel Dennett či Donald Davidson) si položíme otázku, či sme nakoniec len zložité stroje, alebo určitým spôsobom predsa len unikáme vedecky opísateľnej realite.

Michaela Košová je doktorandkou filozofie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a venuje sa predovšetkým modernej filozofii mysli.

Adresa: Viničná 7, Prague
Michaela Košová: Mohou stroje myslet?

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments