29 Březen 2017 u CIPS ČVUT ve městě Prague.

tracking.php?code=N593cst2MyN0s3FCmiqPhQ

O SEMINÁŘI

Interaktivní seminář o délce 3 hodin zaměřený na pojmenování a uvědomění si svých silných stránek a talentů. Účastníci si najdou, pojmenují a utřídí to, v čem jsou dobří a co mohou nabídnout. Seznámí se s pohledem na silné stránky vycházejícím z pozitivní psychologie, zjistí, jak spolu souvisí talent, silné stránky, kreativita, hodnoty, vnitřní motivace a optimismus.

Vyzkouší si metodu oceňujícího rozhovoru pro hledání silných stránek, hodnot a talentů. Hledání silných stránek u druhých lidí nám pomáhá zaujmout i více oceňující přístup k sobě samému. Dostanou na výběr z 27 silných stránek, se kterými se pracuje v prvním českém testu silných stránek Přednost přednostem. Mezi těmito stránkami si najdou své silné stránky a vyzkouší si, nakolik si v těchto silných stránkách věří a dostanou jednoduchý nástroj, jak si tuto svoji silnou stránku více uvědomovat s využitím vlastního těla.

S pomocí metody Core Quadrant si zmapují vybrané silné stránky a najdou si, do jakých náročných situací je mohou silné stránky dostat a co potřebují pro to, aby své silné stránky vyvážili. Odnesou si konkrétní kroky pro rozvíjení svých silných stránek a talentů.
SEMINÁŘ MOJE SILNÉ STRÁNKY A TALENTY se bude konat 29/3 od 17 do 20 hodin v CIPS a je jako všechny naše ostatní akce pouze pro studenty ČVUT a zcela zdarma.

O LEKTOROVI

Lektorem je Ing. Lukáš Kučera

S lidmi pracuje již dvanáct let. Nejprve jako instruktor lanového centra Proud, dále deset let jako instruktor, lektor a čtyři roky také předseda zapsaného spolku pro rozvoj osobnosti Velký vůz, tři roky jako vedoucí Kariérního centra ČVUT, nyní již třetím rokem na volné noze jako lektor, facilitátor, kariérní a životní poradce, somatic experience terapeut, instruktor zážitkové pedagogiky, kejklíř, klaun a fireshow performer. Původně absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Ve své práci akcentuje celistvý přístup, tedy propojení mysli, emocí a těla, hledání životní rovnováhy a práci s vědomou přítomností. Na seminářích pracuje s kreativními a zážitkovými metodami.
V rámci individuálního poradenství pracuje s aktuálními přístupy provázení klienta: koučovací přístup, sociodynamické poradenství, zážitkové kariérní poradenství, oceňující ptaní, švýcarský systém uznávání kompetencí CH-Q, life-design, somatic experience.
Kromě individuální a skupinové práce se věnuje i práci metodické a expertní v oblasti kariérního poradenství, zážitkové pedagogiky a oceňujícího ptaní. Školí především facilitační a komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, práci s časem, práci se sebevědomím a sebedůvěrou či využití zážitkových a kreativních metod pro poradenství a lektorování.

Pro veřejnost vede semináře „Dreamwork“ zaměřené na hledání a spokojenější prožívání práce. A semináře a intenzivní kurz „Hrdinská výprava“ na práci s vnitřním Hrdinou a vnitřním Démonem.

Více naleznete na jeho stránkách: http://www.lukaskucera.cz/

JEDNÁ SE O JEDNORÁZOVOU AKCI, PŘIHLAŠUJETE SE ONLINE K 29. 3. 2017. POKUD SE NEBUDETE MOCI AKCE ZÚČASTNIT, JE TŘEBA SE Z AKCE ODHLÁSIT.

REGISTRACE: https://www.cips.cvut.cz/akce-prihlaseni?id=1534&action=Moje+siln%C3%A9+str%C3%A1nky+a+talenty

!! POZOR!! : POKUD SE NEODHLÁSÍTE A 3x NEPŘIJDETE NA AKCI CIPS, BUDE VÁM ODEPŘEN PŘÍSTUP NA VEŠKERÉ NAŠE AKCE.

P.S.: Odhlašování platí i pro náhradníky, pokud se před Vámi někdo odhlásí (i na poslední chvíli), automaticky spadnete do regulérně přihlášených a pokud nepřijdete, zbytečně jste blokovali místo -> sankce.

VÝPIS AKCÍ, NA KTERÉ JSEM PŘIHLÁŠEN/A: https://www.cips.cvut.cz/akce-vypsani

Adresa: Studentský dům, Bechyňová 3, Prague
Moje silné stránky a talenty

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments