02 Listopad 2016 u Akademie výtvarných umění v Praze ve městě Prague.

tracking.php?code=Es8VbUIFf39R9iu8yziEmC

Norbert Lacko: Rámce modernity o kritickom myslení ako vojnovom akte a tom, čo môže byť za jeho hranicami

Kritické myslenie ako vojnový akt chápe problém umenia v úzkom prepojení s chápaním sociálneho sveta ako dynamického prostredia vytváraného mocenskými vzťahmi. Mocenská dimenzia tu nie je prítomná len ako dodatok teórie umenia, ale priamo ako základný konštrukčný prvok v podobe ontologického minima, a zároveň zdroja dynamiky historického diania. Pre nás to môže znamenať problém, s ktorým sa je potrebné vysporiadať, aby sa uchopenie umenia nedialo len formou negatívneho poukazovania na historické krivdy, vykorisťovania, alebo ako demystifikácia ideologických mystifikácií, ale tak, aby bolo možné vybudovať pozitívnu vedu o dielach a estetickej skúsenosti.

Norbert Lacko (*1975) je odborný asistent na katedře Teorie a dějin umění Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Vyučuje předměty Základy filozofie a Dějiny estetiky.

Cyklus připravila Anna Daučíková, moderuje Tomáš Hříbek

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, aula – 3. patro

Pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště AVU
Technická podpora Digilab AVU, on-line stream Česká televize.

Přednášky jsou dostupné online na stránce online streamů www.ceskatelevize.cz/porady/extra nebo později ze záznamů v iVysílání: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000006-stredy-na-avu/dily/

Více na: http://vvp.avu.cz/

Adresa: U Akademie 4, Prague
Norbert Lacko - Rámce modernity o kritickom myslení

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments