06 Prosinec 2016 u Villa P651 – Home of The Běhal Fejér Institute ve městě Prague.

tracking.php?code=uCb5UcacIvYF67CZXVYWkS

CZ/
Všechny vystavující pojí Ostravská univerzita. Jedna absolventka a pět studentů výtvarného umění se rozhodlo koncipovat z vnějšího pohledu nesourodou výstavu, která má ovšem jisté vnitřní pojítko a tím je vzájemné přátelství a láska k umění. Autoři jsou tímto společenstvím ovlivňováni a ve vzájemných diskuzích o umění konfrontují své nápady. Každý však hloubá především ve svém nitru, čerpá z dosavadních prožitků. Studenti se aktivně zapojují do kolektivních výstav či pořádají hudební performance.

EN/
The artists in this exhibition are linked by the University of Ostrava. One graduate and five students from the Studio of Drawing decided to conceive of this exhibition as if from an outside perspective. Though composed of disparate parts, the show nonetheless reflects the common thread of mutual friendship and a love of art. The artists are influenced by their growing companionship and the ideas confronted in discussions. Every one of them contemplates their own inner beings, and takes inspiration from their experiences, from which collective exhibitions and musical performances arise.

Vystavující umělci / Exhibiting artists:
Jakub Černý
Josef Daněk
Vojtěch Kovařík
Barbora Kurtinová
Filip Návodník
Eliška Podešová
Michaela Rožnovská

Adresa: Pevnostní 651/8, Prague
Plamínek srdcařů / Flame of the Enthusiasts

Najít další události v Prague na Evensi!

Comments

comments