Mirar los tapices al revés/ Kolumbijský časopis Mutatis Mutandis

13 Prosinec 2016 u Instituto Cervantes de Praga ve městě Prague.

tracking.php?code=WZPTHNeGewZOELBMUbLUEQ

Presentación de la revista Mutatis Mutandis

Hay personas que intencionalmente miran los tapices flamencos por el revés, centrando su atención en las figuras, llenas de hilos que las oscurecen encubriendo la lisura y tez de la haz: los traductólogos.
El número especial de la revista colombiana rinde homenaje al decano de la traductología checa Jiří Levý (1926 – 1967) y reúne estudios de los especialistas en la materia de Brasil, Colombia, España, República Checa y Ucrania.
Acto moderado por la profesora Jana Králová, coeditora académica de la revista. Las participantes colombianas intervendrán por videoconferencia.

———————————————————–

Prezentace časopisu Mutatis Mutandis

Někteří se na „vlámské koberce obrácené naruby“ dívají záměrně a zaměřují se na postavy skryté za nitěmi a uzlíky a ubírají jim hladkosti a krásy: tak vidí překlady teoretici.
Aluze na Dona Quijota uvádí prezentaci monotématického čísla časopisu Mutatis Mutandis (9, 2, 2016), vydaného na počest otce české translatologie, Jiřího Levého (1926 – 1967). Do časopisu přispěli akademici z Brazilie, České Republiky, Kolumbie, Španělska, a Ukrajiny.
Moderuje: Prof. PhDr. Jana Králová, CSc, Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, vědecká splueditorka monotématického čísla časopisu Mutatis Mutandis. Kolumbijské koeditorky se prezentace zúčastní přes videokonferenci.

Título: Mirar los tapices al revés
Autor/ři: Jana Králová, Paula Andrea Montoya Arango, Martha Pulido y colectivo
Editorial: Asociación Filosofía y Sociedad
Título original: Mutatis Mutandis Revista Latinoamericana de Traducción
Editorial de la obra original: Asociación Filosofía y Sociedad

Participantes
Jana Králová
Paula Andrea Montoya Arango
Martha Pulido

Entidades Organizadoras
Universidad Carlos (Praga) / Univerzita Karlova (Praha)
Instituto Cervantes (Praga)

Todos los eventos culturales europeos en Chequia en #EUNIC App. Descárgatela en http://get.eunicapp.eu/

Všechny evropské kulturní události v České republice na # EUNIC App. Stáhni si aplikaci na http://get.eunicapp.eu/

Adresa: Na Rybníčku 536/6, Prague
Mirar los tapices al revés/ Kolumbijský časopis Mutatis Mutandis

Najít další události v Prague na Evensi!

Norbert Lacko – Rámce modernity o kritickom myslení

02 Listopad 2016 u Akademie výtvarných umění v Praze ve městě Prague.

tracking.php?code=Es8VbUIFf39R9iu8yziEmC

Norbert Lacko: Rámce modernity o kritickom myslení ako vojnovom akte a tom, čo môže byť za jeho hranicami

Kritické myslenie ako vojnový akt chápe problém umenia v úzkom prepojení s chápaním sociálneho sveta ako dynamického prostredia vytváraného mocenskými vzťahmi. Mocenská dimenzia tu nie je prítomná len ako dodatok teórie umenia, ale priamo ako základný konštrukčný prvok v podobe ontologického minima, a zároveň zdroja dynamiky historického diania. Pre nás to môže znamenať problém, s ktorým sa je potrebné vysporiadať, aby sa uchopenie umenia nedialo len formou negatívneho poukazovania na historické krivdy, vykorisťovania, alebo ako demystifikácia ideologických mystifikácií, ale tak, aby bolo možné vybudovať pozitívnu vedu o dielach a estetickej skúsenosti.

Norbert Lacko (*1975) je odborný asistent na katedře Teorie a dějin umění Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Vyučuje předměty Základy filozofie a Dějiny estetiky.

Cyklus připravila Anna Daučíková, moderuje Tomáš Hříbek

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, aula – 3. patro

Pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště AVU
Technická podpora Digilab AVU, on-line stream Česká televize.

Přednášky jsou dostupné online na stránce online streamů www.ceskatelevize.cz/porady/extra nebo později ze záznamů v iVysílání: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000006-stredy-na-avu/dily/

Více na: http://vvp.avu.cz/

Adresa: U Akademie 4, Prague
Norbert Lacko - Rámce modernity o kritickom myslení

Najít další události v Prague na Evensi!

Master Speaker Series: Teodor Marjanovic

03 Listopad 2016 u Prague College ve městě Prague.

tracking.php?code=jDm71gzz0YeSvcr2XX0YPt

We are pleased to welcome journalist Teodor Marjanovic to Prague College to give a talk on ‘The Impact of a Trump or Clinton Presidency on the Middle East.’

This presentation covers his experiences as a war reporter, and, secondly, as a reporter covering a U.S. presidential election. ‘These two issues don’t have really much in common,’ he says, ‘but I will try to find a meaningful way how to talk about both, and, possibly, to find a common denominator. And indeed there is one denominator – in both cases you are, in the case of a Czech reporter, on your own.’

Teodor Marjanovic was born in Belgrade with a Czech mother and a Serbian father, and grew up in Slovenia. After graduating in philosophy from the University of Vienna he entered the world of news media. In 1995 he was one of the first recipients of the inaugural Ferdinand Peroutka prize for journalism.

From 1996 to 1998 he served as editor of the daily MF Dnes with a focus on Germany and later worked at the BBC in London and for the Czech-language weekly Respekt. From 2007 to 2012 Mr Marjanovic was head of foreign news at the Czech daily Mlada Fronta Dnes. He is currently a commentator on foreign policy for the newspaper Hospodářské noviny.

Our speaker is therefore exceptionally well qualified to assess the current situation in the Middle East and the role of the US diplomacy and its foreign policy there.

Free & open to the public

Please register here:
https://www.praguecollege.cz/news/masterspeakerteodormarjanovic

Adresa: Polska 10, Prague 2, Prague
Master Speaker Series: Teodor Marjanovic

Najít další události v Prague na Evensi!

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním

11 Listopad 2016 u Faculty of Humanities, Charles University in Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=7Mfk3iv02EhmhM2bOiKe9h

Fakulta humanitních studií UK všechny srdečně zve na přednášky, které se budou konat v rámci Týdne vědy a techniky.

11. 11. od 17:00 v areálu FHS UK v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5) proběhne přednáška doc. PhDr. Jana Horského, Ph.D. Dějepisectví mez vědou a vyprávěním. Přednáška se věnuje otázce povahy dějepisného poznání, zejména se zřetelem k tomu, zda může mít plně vědeckou povahu. V dnešní době se dějepisné práce namnoze považují za „pouhá“ vyprávění, což se někdy zkratkovitě vykládá tak, jako by dějepisectví nemohlo mít žádný režim pravdy. Přednáška bude chtít ukázat, že narativita ještě neznamená pouhou fiktivní konstrukci obrazu dějin, nýbrž že jsou k dispozici i prostředky jak odlišovat pravdivé narace od fiktivních.

Doc. PhDr. Jan Horský, PhD., vystudoval obor Historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, postupně učitelsky působil na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecké fakultě UK v Praze (Katedra filozofie a dějin přírodních věd), Filozofické fakultě UK v Praze (Ústav českých dějin) a Institutu základů vzdělanosti UK resp. Fakultě humanitních studií UK v Praze. Zabývá se zejména teorií a metodologií historických věd (Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009; Teorie a narace, Praha 2015), průniky biologických a humanitně-vědních teorií vývoje kultury (nejnověji článek Omezování plodnosti jako příklad maladaptivního chování? v Historické demografii 2015) a historickou demografií a dějinami rodiny (s M. Seligovou Rodina našich předků, Praha 1997).

Přehled jednotlivých oborů, které lze na FHS UK studovat, naleznete na http://fhs.cuni.cz/FHS-10.html

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním

Najít další události v Prague na Evensi!

Cuius concilium? Quæ reformatio?

08 Listopad 2016 u Dominikánská 8 ve městě Prague.

tracking.php?code=orBnCBnb12uhJtxXVVyrgG

Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

Hosté: Karel Floss, Pavel Kuneš, Tomáš Petráček. Moderuje Petr Macek.

Druhý vatikánský koncil byl nepochybně nejvýznamnější událostí církevních dějin 20. století. Přesto stále pokračuje zápas o jeho interpretaci, setkáváme se s hermeneutikou kontinuity i diskontinuity. U příležitosti vydání čísla revue Salve Výzvy koncilu a knihy Tomáše Petráčka Církev, tradice, reforma bude těmto otázkám věnován debatní večer v Dominikánské 8.

Karel Floss – filosof. V době totality pořádal bytové semináře a účastnil se Ekumenického semináře v Jirchářích. Po roce 1990 působil jako docent filozofie Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1996–1998 byl senátorem. Soustavněji se věnuje otázce, zda a jak může křesťanství přispět ke kulturnímu a sociálnímu rozvoji soudobé společnosti.

Pavel Kuneš – kněz, dlouholetý farář v Klecanech u Prahy. Podílel se na zavádění liturgické reformy Druhého vatikánského koncilu, věnoval se práci s mládeží a podporoval laické aktivity. Po roce 1989 spolupracoval s náboženským vysíláním České televize. Věnuje se také výtvarné činnosti a loutkoherectví.

Tomáš Petráček – kněz, historik a teolog. Odborně se zaměřuje na sociální a církevní dějiny, dějiny vztahu církve a společnosti, dějiny biblické vědy, myšlení Tomáše Akvinského, dějiny charitativní péče a sociální práce, dějiny hradecké diecéze, modernismus a antimodernismus.

Petr Macek – doktorand na KTF UK, zaměřuje se na problematiku moderních českých církevních dějin a vztahu církve a sekulární společnosti.

Adresa: Jilská 7a, Prague
Cuius concilium? Quæ reformatio?

Najít další události v Prague na Evensi!

Petr Rezek – Beuys a podlaha v Bochumu

25 2016 u Galerie Školská 28 ve městě Prague.

tracking.php?code=kAZsLGfepybHQL5VdqtsoU

Český fenomenologický filosof, estetik a teoretik umění přednese zás. příspěvek.

Petr Rezek se ve své práci věnuje mimo jiné filozofickými otázkami psychologie, dějinám filozofie a antické filozofii, dílu Jana Patočky, teorii umění a architektury i estetice. Od roku 2004 vycházejí jeho vybrané starší i zcela původní texty v jednotné grafické úpravě přičiněním nakladatelství Ztichlá klika pod označením “Sebrané spisy”, kde vyšla i kniha Proklouznutí neboli smrt a s přihlédnutím k celoživotní tvorbě, za kterou obdržel v roce 2015 cenu F. X. Šaldy. 17. 5. 2010 získal Cenu Toma Stopparda za knihu Architektonika a protoarchitektura.

V současné době vyučuje filozofii umění na Akademii výtvarných umění v Praze.

Adresa: Školská 28, Prague
Petr Rezek - Beuys a podlaha v Bochumu

Najít další události v Prague na Evensi!

Game Developers Session 2016

04 Listopad 2016 u National House of Vinohrady ve městě Prague.

tracking.php?code=J85Su7o0vi2bRlNFPHBr9c

Game Developers Session has always been considered the community event with the philosophy “from developers to developers” and this year there’s no difference. The Europe‘s oldest indie game developers conference is back and we already look forward to all of you attending this 14th year of GDS! Reserve your time for 4. – 5. 11. 2016 and join us in beautiful Prague, Czech Republic.

Game Developers Session 2016

Najít další události v Prague na Evensi!

Thomas & Ruhller (nl): Greatest Hits // Café V lese

14 2016 u Café V lese ve městě Prague.

tracking.php?code=jwPtn0yMBhVl2yEZZX4sa1

Thomas & Ruhller (nl): Greatest Hits
filozofie & ekvilibristika

Kdo neviděl, neuvěří.
Kdo viděl, nepochopí.
Kdo pochopí, pochopí navždy.
Zenové duo performerů znovu zakřivuje prostor a čas.
Jak vzácné být při tom!

thomasandruhller.net
facebook.com/thomasandruhller

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.

Adresa: Krymská 12, Prague
Thomas & Ruhller (nl): Greatest Hits // Café V lese

Najít další události v Prague na Evensi!

Michaela Košová: Mohou stroje myslet?

08 2016 u Přírodovědecká fakulta UK, Biologie ve městě Prague.

tracking.php?code=0VfTUNaWnSeJ8WhOC9G4Fm

Odrazovým bodom tejto filozofickej prednášky bude na prvý pohľad vcelku neintuitívna, a pre mnohých priam znepokojujúca myšlienka možnosti mysliacich strojov. Čo nám môže priniesť filozofické reflektovanie takejto otázky? Jeden z najväčších pôvabov filozofie spočíva v odkrývaní nejasnosti pojmov, ktoré každodenne používame. Nástrojmi modernej filozofie mysli sa preto pokúsime poodkryť rozmazané hranice pojmu myslenia, pričom sa postupne dopracujeme ku vcelku prekvapivým záverom týkajúcich sa nás samých – našej ľudskej mysle a slobody. Spolu s významnými modernými filozofmi mysli (napr. Daniel Dennett či Donald Davidson) si položíme otázku, či sme nakoniec len zložité stroje, alebo určitým spôsobom predsa len unikáme vedecky opísateľnej realite.

Michaela Košová je doktorandkou filozofie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a venuje sa predovšetkým modernej filozofii mysli.

Adresa: Viničná 7, Prague
Michaela Košová: Mohou stroje myslet?

Najít další události v Prague na Evensi!

Seminář Goloka-mystické putování skrze duchovní a hmotné vesmíry

28 2016 u Harinam Mandir ve městě Prague.

tracking.php?code=gr2PoPspc54W4p3NVEuTrd

Pro všechny zájemce o vzdělávání v duchovních vědách je tu jedinečný seminář s názvem :
Goloka mystické putování skrze duchovní a hmotné vesmíry.
Začáníme v sobotu 28.5. od 10 -13 hod poté následuje prasádam, opět začínáme v 15 – 18 hod.
Neděle bude mít stjený časový harmonogram.
Seminář Goloka byl jeden z nejúspěšnějších seminářů v tomto roce mezi vzdělávacími semináři v Mayápuru.
Ve dvoudenním semináři budeme prostřednictvím promítání schématu duchovního a hmotného světa, poutavou formou provedeni Kršnovým sídlem Golokou Vrndavan a dalšími Vaikuntskými planetami, spolu s hmotnými vesmíry.
Seminář je založen na popisech Brahma Samhity, Šrímad Bhágavatamu, Caitanya Caritamrty, Laghu Bhagavatamrty a Brhad Bhagavatamrty.
Detailně popisuje Goloku Vrndavan, Ayodhya Dhám, Vaikuntské planety, Šiva Dhám, řeku Viradžu a hmotné vesmíry.

Přednášející : Gokul Čandra Prabhu chrámový president ISKCON v Salemu, v Jižní Indii.
Gokul Candra prabhu je zkušeným znalcem filozofie vědomí Krišny a dalších védských textů poskytujících úplný obraz Krišnova stvoření.

Čas programu v nědeli se může změnit dle zájmu účastníků….

Adresa: Harinám Mandir, Zenklova 107, Prague
Seminář Goloka-mystické putování skrze duchovní a hmotné vesmíry

Najít další události v Prague na Evensi!