THOMAS & RUHLLER (nl): Greatest Hits // Café V lese

31 2016 u Café V lese ve městě Prague.

tracking.php?code=mCusEt0oLOJxUErbCh1j5U

Thomas & Ruhller (nl): Greatest Hits
filozofie & ekvilibristika

Kdo neviděl, neuvěří.
Kdo viděl, nepochopí.
Kdo pochopí, pochopí navždy.
Zenové duo performerů znovu zakřivuje prostor a čas.
Jak vzácné být při tom!

thomasandruhller.net
facebook.com/thomasandruhller

Vstupné v předprodeji 100 Kč.

Adresa: Krymská 12, Prague
THOMAS & RUHLLER (nl): Greatest Hits // Café V lese

Najít další události v Prague na Evensi!

PAPER HUB I Business breakfast with Ethos

26 2016 u Bitcoin Coffee ve městě Prague.

tracking.php?code=p1p6yzUeq89d7MPkrmuyYE

Paper Hub and Business Ethos invite you to the regular business breakfast meetings with Steven Lord, creator of Business Ethos.

Find out how a „Givers Gain” philosophy in business will bring you success, and share in Steven‘s rich experience with „word-of-mouth“ marketing, effective referral systems and expertise as a developer of business opportunity. Introduce your business activities and discuss your current and future business needs.

Date: Tuesday April 26th at 8:30 (expected end at 10:30)
Venue: Paralelní Polis – Bitcoin Coffee (breakfast) + Paper Hub (networking)
Address: Dělnická 43, Prague 7 (tram Dělnická or Maniny)

Maximum capacity: 12 PAX
Language: English
Registration: hub@paralelnipolis.cz (by Friday April 22th)

Fee: 200 CZK paid in Bitcoins (includes the cost of buffet breakfast). The fee is paid in advance at Bitcoin Coffee by Sunday April 24th (open from 8am to 8pm on workdays, from 10am to 8pm on week-ends).
An easy tutorial how to get bitcoins is here: www.paralelnipolis.cz/bitcoin-in-paralelni-polis/

More info at http://paperhub.cz/eng/ / www.paralelnipolis.cz/2354/businessbreakfast-en/ / http://businessethos.eu/about.

We look forward to meeting you in Paralelni Polis!

Scheduled meeting dates:

May: 10th + 24th

Adresa: Dělnická 43, Prague
PAPER HUB I Business breakfast with Ethos

Najít další události v Prague na Evensi!

Musics by Frank Zappa: Orchestra En Regalia

18 2016 u Dvořákova síň Rudolfina ve městě Prague.

tracking.php?code=O3tQQrH0Pwu5Mz7ge6MS7J

„Music is the Best.” Tak zněla stručná filozofie Franka Zappy a jeho životní krédo. Jasno měl i ohledně not: „Funkcí těch malých, černých kuliček je bavit”.Můžeme ho považovat za jednoho z nejpřednějších skladatelů programové hudby v dějinách. Při mnoha příležitostech se zmínil o představách, které ve své hudbě promítá a píše o nich i v textech doprovázejících jeho nahrávky. „Hudba je druh sochy. Vzduch v jejím okolí je svým způsobem tvarován. Je to taková „socha z molekul v čase”, kterou pozorují uši posluchače.
Frank Zappa byl fascinující skladatel. Velmi provokativní a zároveň vtipný.
Je samozřejmě nejvíce – a snad mylně – spojován s rockovou hudbou, jako uznávaný kytarista a lídr. Jeho hudba pro orchestr je však často ignorována. Významní dirigenti a interpreti klasické a soudobé hudby s nimiž spolupracoval, mezi nimi např. Pierre Boulez a Ensemble Intercontemporain, Kent Nagano a London Symphony Orchestra nebo Ensemble Modern Frankfurt, přitom Zappu vnímají jako génia.
Na Prague Proms vám ČNSO ve světové premiéře nabídne Zappovu orchestrální hudbu, právě tak provokativní a geniální, jako byl její autor.

Zdroj: www.cami.com

Program koncertu

Overture (Semi-Fraudulent/Direct From Hollywood Overture) / z alba 200 Motels
Dog Breath Variations/Uncle Meat (orchestration approved by FZ) / z alba The Yellow Shark
Outrage at Valdez / z alba The Yellow Shark
Mõggio / z alba Ensemble Modern Plays Frank Zappa
Dupree’s Paradise / z alba The Perfect Stranger
Oh No / z alba You Can’t Do That On Stage Anymore
The Black Page / z alba Zappa In New York
The Black Page #1 / z alba Zappa In New York
The Black Page #2 (tent) / z alba Zappa In New York
G-Spot Tornado / z alba The Yellow Shark
Envelopes / z alba London Symphony Orchestra Vol. 1&2
Strictly Genteel / z alba London Symphony Orchestra Vol. 1&2
Sinister Footwear, 2nd Movement (extra musicians req’d) / z alba Unreleased Orchestral Version
Duke of Prunes / z alba Orchestral Favorites
Peaches En Regalia / z alba Hot Rats
Výběr není uspořádán dle pořadí na koncertě. Ve výběru můžou být i další skladby. Výběr skladeb je k dispozici na základě práv zprostředkovaných agenturou Columbia Artists Management LLC.

Účinkující

Sarah Hicks, dirigentka
Český národní symfonický orchestr

Programme

Overture (Semi-Fraudulent/Direct From Hollywood Overture) / 200 Motels
Dog Breath Variations/Uncle Meat (orchestration approved by FZ) / The Yellow Shark
Outrage at Valdez / The Yellow Shark
Mõggio / Ensemble Modern Plays Frank Zappa
Dupree’s Paradise / The Perfect Stranger
Oh No / You Can’t Do That On Stage Anymore
The Black Page / Zappa In New York
The Black Page #1 / Zappa In New York
The Black Page #2 (tent) / Zappa In New York
G-Spot Tornado / The Yellow Shark
Envelopes / London Symphony Orchestra Vol. 1&2
Strictly Genteel / London Symphony Orchestra Vol. 1&2
Sinister Footwear, 2nd Movement (extra musicians req’d) / Unreleased Orchestral Version
Duke of Prunes / Orchestral Favorites
Peaches En Regalia / Hot Rats
Selections are in no particular order. Additional selections may become available depending on status of scores and parts, which continue to be in development for the purpose of Grand Rights performances. All selections available under Grand Rights through Columbia Artists Management LLC.

Performers

Sarah Hicks, conductor
Czech National Symphony Orchestra

Adresa: Prague Philharmonia Husova 7 110 00 Praha 1, Prague
Musics by Frank Zappa: Orchestra En Regalia

Najít další události v Prague na Evensi!

ENAMEL EXHIBITION

16 2016 u Café Atmosferas ve městě Prague.

tracking.php?code=S2w3eDuxuFaEl4Fe8y8gnl

ENAMEL EXHIBITION. MIKHAIL Selishev
Exhibitions, similar to this are unique. First, the equipment of enamel quite seldom meets at exhibitions. Secondly, if meets, then generally as traditional arts and crafts. And here experiment, new, unusual art. Also it is possible to tell safely that the viewer will see it for the first time. The equipment of enamel has two authors: artist and fire. The artist plays with fire, and fire – with the author. Generally improvisation, improvisation on the set subject. Subjects are the most different: mythology, love, nature, philosophy.
Enamel was born on light in the Ancient world, at the same time with glass: have dripped the melted glass incidentally on gold – here to you and enamel. Glass on metal (gold, silver, copper, steel). The ground and cold glass is put on metal and burns in the furnace at 850 degrees. Material rare durable and expensive. Traditionally it served as ornament for Pharaohs, kings, emperors and metropolitans.
At an exhibition 20 works performed over the last 10 years are presented.
Selishchev Mikhail (1962, Russia)
— free artist, works in technicians of art enamel, a stained-glass window, acryle and a water color.
2005, 2007. The first award IV and V International byennal “The world of enamel” in Salou (Spain)
2012. The first award in the nomination of arts and crafts, “Libras Arth” (Belgium)
2014. The first prize of the International festival of Chemadok enamel in Nesvadi (Slovakia)
2015. The first award in Autumn salon in Paris (France)

*************************************************************

Селищев Михаил Александрович (1962, Россия) — свободный художник, работает в техниках художественной эмали, витража, акрила и акварели. ВЫСТАВКА «ЭМАЛЬ»

Выставки, подобные данной уникальны. Во-первых сама техника эмали довольно редко встречается на выставках. Во-вторых, если и встречается, то в основном как традиционное декоративно-прикладное искусство. А здесь эксперимент, новое, непривычное искусство. И можно смело сказать, что зритель такое увидит впервые.
В технике эмали два автора: художник и огонь. Художник играет с огнем, а огонь с автором. В основном импровизация, импровизация на заданную тему. Темы самые разные: мифология, любовь, природа, философия.
Эмаль родилась на свет в Древнем мире, одновременно со стеклом: капнули расплавленным стеклом случайно на золото – вот вам и эмаль. Стекло на металле (золото, серебро, медь, сталь). Кладется на металл размолотое и холодное стекло и обжигается в печи при 850 градусах. Материал редкий долговечный и дорогой. Традиционно служил украшением для фараонов, королей, императоров и митрополитов.
На выставке представлено 20 работ, выполненных за последние 10 лет.
2005, 2007 гг. Дипломант IV и V Международных бьеннале «Мир эмали» в Салоу (Испания)
2012 г. Первая премия в номинации декоративно-прикладного искусства, «Либр-Арт» (Бельгия)
2014 г. Главный приз Международного фестиваля эмали «Чемадок» в Несвади (Словакия)
2015 г. Первая премия в Осеннем салоне в Париже (Франция)

Adresa: Ve Smečkách 22, Prague
ENAMEL EXHIBITION

Najít další události v Prague na Evensi!

Public Lecture with Dr Doron Avital

18 2016 u FSV UK Hollar ve městě Prague.

tracking.php?code=7vBAx1uQIIgu9cvbPctTTA

Dear ladies and gentlemen,

the Political Science Club would like to cordially invite you to attend a public lecture with Dr Doron Avital.

Dr Doron Avital has a celebrated military history from the time he commanded a leading paratroopers company in the Lebanon war of 1982, to the planning and commanding of numerous complex special operations in Israel elite Special Forces unit, Sayeeret Matckal – also known as “The Unit” – all the way to holding the position of chief-commanding-officer of “The Unit” in the early 1990s. His tenure as a commander is registered as one of the most complex and shaping chapters in the history of the unit. During his service Doron Avital received numerous IDF military and special operations awards. Dr Doron Avital enrolled in a PhD program with the school of philosophy of Columbia University in the City of New York, where after a few years he completed his Doctoral thesis in Logic and Philosophy. He was awarded Columbia University’s Presidential Fellowship for the years 1995-2001 and taught there classes in advanced logic and analytic philosophy. Dr Avital holds in addition a BSc in Mathematics and Computer Science (1985) as well as MA (Summa Cum Laude) from the Cohen Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas (1996), both from Tel Aviv University. Upon returning to Israel, Dr. Avital headed the Georges Leven High-Tech Management School at Tel Aviv University, and later established and directed the BRM Institute of technology and society at the Faculty of Management. In the Hebrew University of Jerusalem, Dr Avital held the prestigious post of the Director-General of the Jewish National and University Library. With the 2009 elections, Dr Avital moved into politics, and served on behalf the Kadima party as MP in the 18th Knesset, Israel parliament. Dr Avital served on the foreign and security committee as well as the constitution committee; headed the Israel-Czech parliamentary friendship association and led the parliamentary Knesset delegation to the Council of Europe.

The public lecture will be held in Room H212.

We look forward to seeing you.

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, Prague
Public Lecture with Dr Doron Avital

Najít další události v Prague na Evensi!

Galerie NoD: Volkshymne – Anis & Reiterer & Fridvalszki & Kočvarová & Vicena

11 2016 u NoD ve městě Prague.

tracking.php?code=azuz8vg8YRpGx5jNZbW6cB

Galerie NoD
VOLKSHYMNE
Sherine Anis
Stefan Reiterer
Mark Fridvalszki
Alžběta Kočvarová
Ondřej Vicena

11. 4. – 7. 5. 2016
Vernisáž: 11. 4. 2016, 19:00
Kurátoři: Klára Burianová & Ján Gajdušek

Výstava Volkshymne představuje umělce vycházející z prostředí uměleckých škol v Česku, Rakousku a Maďarsku. Reaguje na společnou historii zemí, které po dlouhou dobu setrvávaly ve vzájemném svazku. Ačkoli je oficiální svazek dnešních samostatných států již dávno rozvázán, bazální kulturní vlivy, kterými na sebe po dlouhou dobu působily, jsou zde stále patrné. Rakouští, čeští a maďarští umělci nejmladší generace představí v rámci výstavy práce reagující na téma společného kulturně­ – geografického základu obou zemí a jejich vzájemné historie, která se v 21. století zdá již zapomenutou.

Název výstavy odkazuje k rakouské Císařské hymně, která byla používána v Rakousku-­Uhersku mezi lety 1797 – ­1918. Její název Lidová hymna nebo také Gott Erhalte Franz den Kaiser (Bože ochraňuj císaře Františka) byl společný po více než 100 let pro všechny národy sdružené v habsbuské monarchii. Hymna oslavuje velikost a moc císaře a vyzdvihuje bratrství národů spojených pod císařskou korunou. Hudbu složil Josef Haydn, text Lorenz Leopold Haschka.

.

Ondřej Vicena je absolventem ateliéru intermediálních studií Mileny Dopitové na Akademii výtvarných umění v Praze. V současnosti dokončuje magisterské studium u Tomáše Svobody v ateliéru nových médií. Ve své konceptuálně laděné tvorbě se zabývá vztahem člověka a technologií. V instalacích často recykluje padlé artefakty technické civilizace, jako jsou walkmany či videokazety, které ukazuje v nových souvislostech.

Sherine Anis je Egyptsko-Rakouská umělkyně zabývající se konceptuální instalací v prostoru. Vystudovala Akademii výtvarných umění a Arabská studia a filosofii ve Vídni. Ve své tvorbě často pracuje s aditivním seskládáním jednotlivých prvků do konstrukčních celků, ve kterých prověřuje stabilitu a napětí mezi křehkostí a pevností použitých materiálů. Objevují se zde skleněné desky levitující na ostrých úhlech či nakloněné roviny nesoucí břemeno, jež odkazují k labilitě viděného.

Mark Fridvalszki se narodil v Budapešti, vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni a v současnosti je v postgraduálním programu Akademie vizuálních umění v Lipsku. V minulosti byl několikrát nominován na Esterházy Art Prize v Budapešti. Ve své tvorbě se zabývá vojenstvím a tajemnou symbolikou armádních odznaků. Je fascinován speciálními neviditelnými letouny, jejichž šedou maskovací barvu, která zamezuje zachycení radary, využívá ve svých pracích.

Alžběta Kočvarová je studentkou fotografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Pavla Baňky. V současnosti se nachází na stáži u Aleksandry Vajd a Hynka Alta na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Její snímky mají charakter melancholicky snových zátiší reagujících na poezii či autorčiny autentické prožitky.

Stefan Reiterer vystudoval Akademii Výtvarných umění ve Vídni v ateliéru Daniela Richtera a Lisy Ruyter. V roce 2008 zde obdržel Füger-Award. Ve své tvorbě využívá přenesená data obrazu reálné krajiny z aplikace Google Earth. Tato data propisuje do strukturovaných pláten často umístěných na konstrukci, jež vrací zploštělé počítačové přírodě původní podobu trojrozměrnosti a stává se novou objektovou krajinou umístěnou v prostoru galerie.

Volkshymne stands for the name of the exhibition presenting artists coming from artistic environments of the Czech Republic, Austria and Hungary. It aims to respond to common history of the three states which had remained for centuries in the mutual union under the Austro­Hungarian empire. Although the official relations of the countries have been untied, basal cultural impacts which influenced them are still visible. Exhibition will present Czech, Austrian and Hungarian artists from the youngest generation. Its challenge is to respond to the theme of a common cultural and geographic base between the countries and their mutual history which seem to be already forgotten in the 21st century.
Die Volkshymne was the national anthem of the Austro­Hungarian Empire from 1797 – ­1918, it is also called Gott erhalte Franz den Kaiser (God Save Emperor Francis), aiming to celebrate the greatness of the emperor of Austria. Composed by Joseph Haydn and lyrics by Lorenz Leopold Haschka, it was understood as a symbol of a strange brotherhood of various nations.

Sherine Anis is an Egyptian-Austrian artist concerned with the conceptual art installations in space. She graduated from the Academy of Fine Arts and Arabic studies and philosophy in Vienna. In her work she often works with additive combining of individual elements together. Through this process she verifies the stability and tension between fragility and strength of the used materials. Sherine uses glass plates which seem to levitate at sharp angles or inclined planes carrying the burden, which refers to the instability of what we really see.

Alžběta Kočvarová is a student of photography at the University of Jan Evangelista in Ústí nad Labem in Pavel Baňka’s studio. Now she has an internship at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in the studio of Aleksandra Vaid and Hynek Alt. Her pictures have the character of melancholy and dreamy retreat responding to poetry, or the author’s authentic experiences.

Stefan Reiterer studied at the Academy of Fine Arts in Vienna in the studio of Daniel Richter and Lisa Ruyter. In 2008 he received the Füger Award. In his work he uses transmitted data of a real landscape from Google Earth. The data and structures of the landscapes are than traced on a painted canvases which are often placed on the constructed frame. His approach returns the flattened computer-nature its original appearance of three-dimensionality and becomes the new object – a landscape placed in the space of a gallery.

Ondřej Vicena is a graduate of the studio of the Intermedia of Milena Dopitová. Now he studies at the Academy of Fine Arts in Prague where he is finishing his Master’s degree at the studio of New media of Tomáš Svoboda. In his conceptually tuned creations he explores the relationship between humans and technology. In installations he often recycles fallen artifacts of our technical civilization, such as Walkmans or videotape, which he shows in a new context.

Mark Fridvalszki was born in Budapest, he graduated from the Academy of Fine Arts in Vienna and is currently in post-graduate program of the Academy of Visual Arts in Leipzig. In the past, he was nominated several times for Esterhazy Art Prize in Budapest. In his work he deals with the world of army and secret symbols of military units. He is fascinated by special and secret aircraft, whose gray camouflage paint, which prevents the interception radar is often used in his works.

Adresa: Dlouhá 33, Prague
Galerie NoD: Volkshymne - Anis & Reiterer & Fridvalszki & Kočvarová & Vicena

Najít další události v Prague na Evensi!

PAPER HUB I Business breakfast with Ethos

12 2016 u Bitcoin Coffee ve městě Prague.

tracking.php?code=SBmu856eyWC3TgjB1wf3MS

Paper Hub and Business Ethos invite you to the regular business breakfast meetings with Steven Lord, creator of Business Ethos.

Find out how a „Givers Gain” philosophy in business will bring you success, and share in Steven‘s rich experience with „word-of-mouth“ marketing, effective referral systems and expertise as a developer of business opportunity. Introduce your business activities and discuss your current and future business needs.

Date: Tuesday April 12th at 8:30 (expected end at 10:30)
Venue: Paralelní Polis – Bitcoin Coffee (breakfast) + Paper Hub (networking)
Address: Dělnická 43, Prague 7 (tram Dělnická or Maniny)

Maximum capacity: 12 PAX
Language: English
Registration: hub@paralelnipolis.cz (by Friday April 8th)

Fee: 200 CZK paid in Bitcoins (includes the cost of buffet breakfast). The fee is paid in advance at Bitcoin Coffee by Sunday April 10th (open from 8am to 8pm on workdays, from 10am to 8pm on week-ends).
An easy tutorial how to get bitcoins is here: www.paralelnipolis.cz/bitcoin-in-paralelni-polis/

More info at http://paperhub.cz/eng/ / www.paralelnipolis.cz/2354/businessbreakfast-en/ / http://businessethos.eu/about.

We look forward to meeting you in Paralelni Polis!

Scheduled meeting dates:

April: 26th
May: 10th + 24th

Adresa: Dělnická 43, Prague
PAPER HUB I Business breakfast with Ethos

Najít další události v Prague na Evensi!

OBCHODNÍ SETKÁNÍ PRAHA

20 2016 u Grandior Hotel Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=03PjUJulAzhATjtnmHY3X6

Přednášející:

Mgr. Iva Buriánková, Modrý diamantový exekutiv

Iva vystudovala historii a společenské vědy. Již během VŠ studia začala po dvouletém zaměstnaneckém poměru podnikat v oboru biopotravin. Vybudovala úspěšný obchod, ale neměla čas ani žít. Uvědomovala si, že v jejím životě musí nastat změna a v té době jí oslovila příležitost Nu Skin. Z podnikatelského pohledu okamžitě pochopila, co jí Nu Skin může nabídnout. Pro spolupráci se rozhodla ihned po dvouhodinové prezentaci v květnu 2010. Po třech měsících budování obchodu se rozhodla prodejnu prodat a věnovat se naplno Nu Skinu. Tvrdí, že Nu Skin představuje svobodné a smysluplné podnikání. Pochopila, že plynule navazuje na její pracovní cestu a že myšlenka, kterou s sebou Nu Skin přináší, je součástí její životní filozofie – vypadat krásně, cítit se zdravě a mít dostatek peněz! Zároveň jí oslovil obchodní model, ve kterém platí „náš úspěch je vaše příležitost“!

Adresa: Na Porici 42, Prague
OBCHODNÍ SETKÁNÍ PRAHA

Najít další události v Prague na Evensi!

➁ Diskuze ve Studiu ALTA

16 2016 u Studio ALTA ve městě Prague.

tracking.php?code=8SEFCBGHBL3SqLcLnaM0Jo

Institut Světelného Designu vás zve na dvě diskuze ve Studiu ALTA:

///16. 4. 2016 s Michaelem Simonem (DE) | od 17:00
///22. 4. 2016 s porotci Ceny za světelný design | od 16:00

————————————————————————————–

DISKUZE S MICHAELEM SIMONEM

Součastí nejbližšího víkendového workshopu ISD s předním světelným designérem, scénografem a režisérem Michaelem Simonem (DE) bude volně přístupná diskuze 16. dubna od 17:00 ve Studiu ALTA.
Využijte příležitost a přijďte si popovídat s odborníkem
(nejen) o světle, těle, prostoru a pohybu!

Michael Simon

Německý světelný designér, scénograf a režisér absolvoval studium scénografie ve Stuttgartu v letech 1978 – 1981. Už jako student realizoval v newyorkských galeriích několik performancí, což jej přivedlo k zájmu o světelný design. V roce 1981 v New Yorku představil dílo s názvem Memories Can’t Wait, k němuž napsal scénář a které režíroval. Jeho scénický a světelný design byl uváděn po celé Evropě, v Austrálii, Kanadě, USA, Japonsku i Číně.
Od roku 1992 pracoval jako světelný výtvarník pravidelně s Williamem Forsythem (choreografie Gänge, LDC, Isabelle’s Dance, Impressing The Czar, Limb’s Theorem). Poté navrhoval scénická řešení v divadlech v Berlíně, Hamburgu, Düsseldorfu, Frankfurtu, Darmstadtu, Freiburgu, Wuppertalu a Kielu. Spolupracoval i s Jiřím Kyliánem na choreografiích Sint Joris Rijdt Uit, Kaguyahime, Whereabouts Unknown, Wings of Wax, Zugvögel nebo spektakulární choreografii Arcimboldo, která hostovala v roce 2000 v Praze.
Od roku 1990 se věnuje navrhování světel a scénografie i pro operu – spolupracoval s Pierrem Audim, Peterem Greenawayem nebo Christofem Nelem. Jako operní režisér a designér uvedl inscenace v Basileji, Brémách, Bonnu, Norimberku, Mannheimu a v pařížské opeře, věnuje se též činoherní režii. Michael Simon řadu let vyučuje jevištní a světelný design, mezi roky 1998 a 2004 na Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, od roku 2008 na Zürcher Hochschule der Künste.

Více informací na www.michaelsimon.de

————————————————————————————–

DISKUZE S POROTCI CENY ZA SVĚTELNÝ DESIGN
Minna Heikkilä (FI), Jan Hons Šuškleb, Jan K. Rolník

V pátek 22. dubna od 16:00 budou mít všichni zájemci možnost zúčastnit se diskuze se členy poroty Ceny za světelný design ve Studiu ALTA.

Účastníci budou mít příležitost vyslechnout si závěrečné zhodnocení 22. ročníku festivalu Česká taneční platforma ze strany odborníků na světelný design.
Jan Hons Šuškleb, Jan K. Rolník a předsedkyně Minna Heikkilä poskytnou bezprostřední náhled do procesu výběru nejlepšího světelného designu a diskuse bude zároveň otevřena všem dotazům a připomínkám.

Minna Heikkilä

Finská světelná designérka, která v současné době působí ve švýcarské Basileji. Od roku 2003 pracuje jako designér pro různé nezávislé divadelní a taneční společnosti. Kromě této činnosti se jako technická manažerka podílí na několika zájezdových představeních, se kterými procestovala Evropu, Kanadu, Japonsko a Jihovýchodní Asii. Má bohaté zkušenosti v oblasti dramatického a hudebního umění, přičemž spolupracuje i s dětmi a na projektech pro nejmenší diváky.

Jan Hons Šuškleb

Absolvent, pedagog a průkopník oboru světelný design nejen na JAMU v Brně, ale i v soukromém sektoru. Zkušenosti z oboru světelný design získal během studijní a pracovní stáže ve Finsku, následně začal působit jako freelancer po celé Skandinávii. V českém prostředí pracuje v soukromých a pronájmových firmách jako videotechnolog, osvětlovač, specialista na světelné systémy, mediaservery, programátor multimediálních aplikací a konzultant realizací zakázek. Krom toho je ve volném čase vášnivým leteckým modelářem a rádioamatérem.

Jan K. Rolník

Studoval ekonomii a estetiku (filozofie umění) v Praze a Mexico City. Pragmatický a estetický přístup lze najít ve všech jeho aktivitách; od produkce performing arts, uměleckého managementu a mapování kulturního dědictví, až po práci se světelným designem a kurátorství ve světelném umění.
Spoluzaložil, produkoval, řídil, či se podílel jako kurátor na různých projektech – Pražské Quadriennale 2007, Divadelní architektura ve střední Evropě (publikace, výstava, webová databáze), Institut Světelného Designu, pražský festival světla SIGNAL, interaktivní multimediální instalace pro Český pavilon na EXPO 2015 v Miláně, Stereoscopic Video Art Festival Parrallax, Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 v České republice a mnoho dalších.

Těšíme se na vás!

Adresa: U Výstaviště 21, Prague
➁ Diskuze ve Studiu ALTA

Najít další události v Prague na Evensi!

Tělo ve feministické filosofii

07 2016 u Knihovna Jana Palacha – FF UK ve městě Prague.

tracking.php?code=yIlTTvACvDAgBATiLTft0Z

Jedním z nejdůležitějších témat feministické filozofie je nové uchopení těla a tělesnosti. Tělo nadále není vnímáno jako specifický předmět mezi předměty ale jako klíčová součást naší existence, která hraje zásadní roli při utváření naší subjektivity.

Cílem těchto přednášek není pouze uvedení podnětného tématu, ale zároveň vyjádření podpory Feministické společnosti v duchu prohlášení spolků, ke kterému jsme se připojili.

Své příspěvky přednesou:
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph. D. z Oddělení současné kontinentální filosofie AV ČR: “Ženské tělo a literatura
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph. D. z Ústavu české literatury a komparatistiky

Adresa: Nám. Jana Palacha 2, Prague
Tělo ve feministické filosofii

Najít další události v Prague na Evensi!