Prague Conference on Behavioral Sciences 2017

28 Duben 2017 u Centrum behaviorálních experimentů – CEBEX ve městě Prague.

tracking.php?code=ZyrZM2BdwdeTSkMm6mlXjE

Since commencing their work in 2010, the UK Behavioural Insights Team (aka. “the Nudge Unit”) has pioneered an increasing trend in the mainstream application of behavioral sciences to public policy making. In recent years, leading countries across the globe have started running their own “nudge units”.

Unfortunately, this progress seen in other countries has not been matched in Central Europe which is somewhat lacking in the development and application of these new trends, both on a practical and academic level. Prague Conference on Behavioral Sciences aims to address this gap by igniting the discussion about behavioral approaches to public policy and by creating a platform and a network for like-minded scholars, consultants, professors, and policy makers across the region to gather annually and discuss new findings, present research, and connect with the rest of the behavioral sciences world.

The Center for Behavioral Experiments in cooperation with CEVRO Institute is pleased to invite you to the first Prague Conference on Behavioral Sciences to consider the topic of “Modern Policy Making”, where we will discuss and discover new trends and innovations in public policy creation.

organizer’s website: www.cebex.org
conference’s website: www.conference.cebex.org

PRELIMINARY PROGRAM:

Friday, April 28 OPEN TO PUBLIC
4:00—5:45 pm Registration of Participants
6:00—6:15 pm Opening (Center for Behavioral Experiments, CZ)
6:15—7:00 pm Sam Tatam (Ogilvy Change, UK)
7:00—8:00 pm Maurice Allais Memorial Lecture
Bart. J. Wilson (Chapman University, USA)
8:00—9:00 pm Q&A Session
9:00 pm Reception (for guests and registered participants)

Adresa: Jungmannova 17, Prague
Prague Conference on Behavioral Sciences 2017

Najít další události v Prague na Evensi!

Document Management Conference

16 Květen 2017 u Konferencni Centrum City ve městě Prague.

tracking.php?code=823qftzjYFTjRMokDqR97a

Správa, archivace, dlouhodobé ukládání a skartace elektronických dokumentů. Digitalizace, vytěžování a integrace dat. Biometrie a elektronický podpis. Certifikace dokumentů. Mobilní aplikace. Formulářová řešení. Spisová služba. Integrace tiskových řešení se systémy správy dokumentů. Legislativní rámec e-dokumentů, eIDAS a jeho dopady.

Document Management Conference

Najít další události v Prague na Evensi!

3rd European Stroke Organisation Conference

16 Květen 2017 u The Prague Congress Center, 5. kvetna 65, 140 21 ve městě Prague.

tracking.php?code=A7jCABs6WPjwiRckFm7KhV

Learn about the latest clinical trials and developments in all areas of stroke management, treatment and prevention.

Join the world’s leaders in stroke research at the 3rd European Stroke Organisation Conference (ESOC 2017) from 16-18 May, 2017 and benefit from an innovative scientific programme delivered by renowned experts from across the globe.

Learn about the latest clinical trials and developments in all areas of stroke management, treatment and prevention. Not only will this leading conference enhance your knowledge and practice, it will provide you with a unique opportunity to network with a wide range of professionals in the field of stroke.

Price:

Starting from: EUR 460

3rd European Stroke Organisation Conference

Najít další události v Prague na Evensi!

Defence Logistics Central and Eastern Europe

07 Březen 2017 u Andel’s Hotel, Stroupeznickeho 21, Prague, 15000 PRAGUE ve městě Prague.

tracking.php?code=d1svsY6GtcGayFv5s0AJi6

Commanders and soldiers require the right equipment quickly and efficiently to complete their missions, therefore the way they are supported through logistics is constantly advancing to meet new demands.

This conference will aim to share the challenges of new Logistic structures and how they are being overcome by national militaries and international institutions.

The key focus will be on specific aspects of logistics, with expert speakers covering their most pressing requirements such as: heavy-lift transport, supply chain management, demand forecasting and preparedness, MRO, lifecycle management, engineering support and much more.

Event Highlights:
• Leading Military Logisticians from the Czech Republic, Hungary, Slovakia, Sweden, Norway, Netherlands and Spain confirmed to attend, making this the most senior and focused logistics meeting in the region!
• Key topics to be focused on include: Transportation and Heavy Lift Capability, Logistics Command and Control, Fuel and Energy and Medical Support
• New to this year – a unique focus on NATO activities in the region and how individual nations are working together to support them
• Industry solutions will be showcased to leading military decision makers
• Plus there will be a half day, post-conference workshop on ‘Supply Chain Management for the Modern Military’, hosted by Brigadier (ret’d) Mark Dunn, Principal Consultant from Defence and Security PA Consulting

Early Bird Discounts!
Register by 30th November to save £400
16th December to save £200
31st January to save £100

Inquiries https://go.evvnt.com/73066-1 

Brochure https://go.evvnt.com/73066-3 

Prices
Conference booking GBP 1499
Workshop GBP 599
Promotional Literature Distribution GBP 999
Conference Documentation – Single User License GBP 499
Conference Documentation – Site License GBP 1497

Defence Logistics Central and Eastern Europe

Najít další události v Prague na Evensi!

Building 4.0 – Green, Smart, Safe and Secure

02 Listopad 2016 u ČSOB ve městě Prague.

tracking.php?code=GegTSJiZdnYT7h9AstdXHj

Přehlídka trendů, nejnovějších technologií a řešení pro chytré budovy. Letos bude hlavním tématem konference zdravý, bezpečný, efektivní a flexibilní pracovní prostor.

Přednášky a panelová diskuze:
smart facility management
– chytrá a bezpečná řešení přístupu do budov a místnosti
– chytré kanceláře a budovy budoucnosti
– Desigo CC

Po skončení konference bude následovat komentovaná prohlídka chytré budovy ČSOB (nutná registrace).

Více na http://tschechien.ahk.de/cz/terminy/event/events/konference-building-40-greensmart-safe-and-secure/?cHash=51266441fd3332c9d9b238d6cee653b2

Neueste Trends, Technologien und Lösungen für intelligente Gebäude. Der Fokus der Konferenz liegt dieses Jahr auf einer gesunden, sicheren, effektiven und flexiblen Gestaltung der Arbeitsumgebung.

Vorträge und Podiumsdiskussion:
Smartes Facility-Management
– Intelligente und sichere Lösungen für den Zugang zu Gebäuden und Räumen
– Intelligente Büros und Gebäude der Zukunft
– Desigo CC

Nach Konferenzende besteht die Möglichkeit einer geführten Besichtigung des Gebäudes der ČSOB (Registrierung erforderlich).

Mehr auf http://tschechien.ahk.de/termine/event/events/konferenz-building-40-greensmart-safe-and-secure/?cHash=b8e8aef194e482fcc86a526491aded17

Adresa: Radlická 333/150, Prague
Building 4.0 - Green, Smart, Safe and Secure

Najít další události v Prague na Evensi!

Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě

03 Listopad 2016 u Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve městě Prague.

tracking.php?code=weDV6NBXX47tpyaToPQvYa

DEUTSCH UNTEN

Konference: Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě

Termín: 3. – 4. listopadu 2016, 3. listopadu: 13:30–17 hodin, 4. listopadu: 9–13 hodin

Místo konání: Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, místnost 201

Pořadatel:
Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha
Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice

V současném česko-německém dialogu hraje společná minulost důležitou roli. I když je dnes na denním pořádku konstruktivní a na budoucnost orientovaný dialog, který se vede mezi oběma zeměmi v celé řadě politických oblastí, má společná historie Čechů a Němců, především pak události tragického 20. století rozhodující roli. To, že se v 21. století zdají bolestné zkušenosti s diktaturou, válkou a nucenou migrací jako stále více překonané, souvisí také s rozšířenou perspektivou, na kterou společnost nahlíží na společné dějiny, v poslední době častěji také na fáze, ve kterých stálo poklidné soužití a vzájemná výměna v popředí. Jedním z takových pozitivních momentů česko-německých vztahů je společná historie české, německé a sudetoněmecké sociální demokracie. V tragickém 20. století můžeme sledovat dobré vztahy těchto tří hnutí, jejich společného boje za svobodu a sociální práva stejně jako společnou snahu za obranu před nacionálním socialismem. Už jen při letmém nástinu tématu je vidět, že v Evropě by se daly jen stěží najít jiné tak intenzivní vztahy mezi politickými hnutími, jako tomu bylo v tomto případě mezi českými zeměmi a Německem. Při prosazování politických a sociálních práv hrála centrální roli právě osa mezi dvěma sociálně demokratickými baštami, Berlínem a Vídní. Přitom se často zapomíná, jak významně k fungování této osy přispěli čeští a sudetoněmečtí sociální demokraté. Dějiny sociální demokracie střední Evropy jsou součástí evropských dějin. Jejich zpracování poskytuje nové výzvy do budoucna a je potřeba jej posílit česko-německým dialogem.
Na konferenci by se dějinám české, německé a sudetoněmecké sociální demokracie měli věnovat mladší historici a historičky z České republiky a Německa. Konference by tak navíc mohla přispět k vytvoření sítě badatelů a badatelek, kteří budou tuto problematiku společně zpracovávat i do budoucna.

V rámci konference je zajištěn simultánní německo-český/ česko-německý překlad.

Program
3. listopadu 2016
13.30h
Zahájení
Jan Randák, Ústav českých dějin
Thomas Oellermann, Friedrich-Ebert-Stiftung

Úvodní přednáška:
Detlef Brandes, Berlin – Pochybnosti o demokracii- československá a sudetoněmecká sociální demokracie 1918-1938

Ivan Fuksa, Praha- Fondy bývalého Muzea dělnického hnutí

a) Dějiny české sociální demokracie
Radim Gonda, Jihlava – Postavení, role a limity sociální demokracie na Slovensku v letech 1918-1938
Jiří Malinský, Praha – Historie české levice v desetiletí 1938 – 1948
Rudolf Kučera, Praha – Nový český výzkum sociálních dějin v období první světové války

18.00h
Večerní program v Pražském literárním domě: Wenzel Jaksch 1896–1966
Ulrich Miksch a Thomas Oellermann
Ječná 1434/11, 120 00 Praha

4. listopadu 2016
9.00h
b) Dějiny sudetoněmecké sociální demokracie
Zahájení: Thomas Oellermann, Praha – O výzkumu dějin sudetoněmecké sociální demokracie
Tim Schmidt, Tübingen – Vzájemné vztahy českých, předlitavských a belgických sociálních demokratů: vzájemné vnímání a diskuze (1894–1938)
Šárka Navrátilová, Praha – O dějinách německé sociální demokracie v Brně
Ulrich Miksch, Berlín – Nové pohledy na sudetoněmeckého sociálního demokrata Wenzela Jaksche (1896–1966)
Bastian Vergnon, Řezno – Integrace sudetoněmeckých sociálních demokratů do bavorské SPD

c) Dějiny německé/saské sociální demokracie
Zahájení: Oliver Schael, Bonn – Nové trendy ve výzkumu dějin německé sociální demokracie
Mike Schmeitzner, Drážďany – Revoluce proti Hitlerovi? Organizace RSD v Karlových Varech a v Praze. Politika – programové cíle – osobnosti
Swen Steinberg, Drážďany – Spolupráce s odbojem. Politické pohraniční sítě ve 20. a 30. letech 20. století jako nová oblast výzkumu exilu, popř. emigrace

Exkurs: Zuzana Schreiberová, Praha – Digitální plán města Multikulturního centra Praha jako prvek „public history“

Konec konference se očekává okolo 13.00h.

Konferenz: Für die Freiheit streiten – Aus der Geschichte der Sozialen Demokratie in Mitteleuropa

Termin: 3. – 4.11.2016, 3.11.: 13.30-17h, 4.11.: 9-13h
Prag, Philosophische Fakultät, Karls-Universität, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Raum 201

Veranstalter:
Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Prag
Friedrich-Ebert-Stiftung, Vertretung in der Tschechischen Republik

Im deutsch-tschechischen Dialog der Gegenwart spielt die gemeinsame Vergangenheit eine wichtige Rolle. Auch wenn zwischen beiden Ländern heute längst unterschiedlichste Politikbereiche auf der Tagesordnung des konstruktiven und zukunftsorientierten Dialogs stehen, spielt die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Tschechen, insbesondere die Ereignisse des tragischen 20. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle. Dass die schmerzliche Erfahrung von Diktatur, Krieg und Zwangsmigration im 21. Jahrhundert immer mehr überwunden scheint, hat auch gerade damit zu tun, dass sich die gesellschaftliche Perspektive auf die gemeinsame Geschichte geweitet hat, nunmehr vor allem auch Phasen des friedlichen Zusammenlebens und des gegenseitigen Austausches in den Vordergrund gestellt werden. Eines dieser positiven Momente der deutsch-tschechischen Beziehungen ist die gemeinsame Geschichte der deutschen, tschechischen und sudetendeutschen Sozialdemokratie. Für das tragische 20. Jahrhundert können die guten Beziehungen dieser drei Bewegungen, ihr gemeinsamer Kampf für Freiheit und soziale Rechte sowie vor allem ihre gemeinsamen Bemühungen zur Abwehr des Nationalsozialismus als positiver Gegenentwurf gesehen werden. Schon eine oberflächliche Betrachtung des Themas zeigt, dass es in Europa kaum intensivere Beziehungen zwischen politischen Bewegungen gegeben hat, als sich diese für Deutschland und die böhmischen Länder nachzeichnen lassen. Für die Durchsetzung von politischen und sozialen Rechten spielte die Achse Berlin und Wien als Hochburgen der Sozialen Demokratie in Europa eine zentrale Rolle. Hierbei wird oft vergessen, wie bedeutend in dieser Hinsicht auf dieser Achse tschechische und sudetendeutsche Sozialdemokratie mitwirkten. Die Geschichte der Sozialen Demokratie in Mitteleuropa ist Teil der europäischen Geschichte. Ihre Aufarbeitung wird den deutsch-tschechischen Dialog stärken und Anknüpfpunkte für die Herausforderungen der Zukunft bieten.
Auf der Konferenz sollen sich Historiker_innen aus Deutschland und Tschechien mit der Geschichte der deutschen, tschechischen und sudetendeutschen Sozialen Demokratie auseinandersetzen. Die Konferenz soll darüber hinaus dazu dienen, ein Netzwerk von Forscher_innen zu etablieren, das in Zukunft gemeinsam Themen bearbeiten wird.
Die Konferenz wird Deutsch-Tschechisch / Tschechisch-Deutsch simultan gedolmetscht.

Programm
3.11.2016
13.30h
Begrüßung
Jan Randák, Institut für Tschechische Geschichte
Thomas Oellermann, Friedrich-Ebert-Stiftung

Eröffnungsvortrag:
Detlef Brandes, Berlin – Im Zweifel für die Demokratie – die tschechoslowakische und sudetendeutsche Sozialdemokratie 1918-1938

Ivan Fuksa, Prag – Die Bestände des ehemaligen Museums der Arbeiterbewegung

a) Geschichte der tschechischen Sozialdemokratie
Radim Gonda, Jihlava – Stellung, Rolle und Limits der Sozialdemokratie in der Slowakei in den Jahren 1918-1938
Jiří Malinský, Prag – Geschichte der tschechischen Linken 1938 – 1948
Rudolf Kučera, Prag – Neuere tschechische Forschungen zur Sozialgeschichte des Ersten Weltkriegs

18.00h
Abendveranstaltung mit dem Prager Literturhaus: Wenzel Jaksch 1896 – 1966
Ulrich Miksch und Thomas Oellermann
Ječná 1434/11, 120 00 Praha

4. 11. 2016
9.00h
b) Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie
Einleitung: Thomas Oellermann, Prag – Aus der Forschung zur Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie
Tim Schmidt, Tübingen – Wechselbeziehungen zwischen böhmischen/zisleithanischen und belgischen Sozialdemokraten: Perzeptionen und Austausch (1894–1938)
Šárka Navratilová, Prag – Aus der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie in Brünn
Ulrich Miksch, Berlin – Neue Perspektiven auf den sudetendeutschen Sozialdemokraten Wenzel Jaksch (1896-1966)
Bastian Vergnon, Regensburg – Die Integration sudetendeutscher Sozialdemokraten in die bayerische SPD

c) Geschichte der deutschen/sächsischen Sozialdemokratie
Einleitung: Oliver Schael, Bonn – Neue Trends in der Forschung zur Geschichte der deutschen Sozialen Demokratie
Mike Schmeitzner, Dresden – Revolution gegen Hitler? Die Organisation RSD in Karlsbad und Prag. Politik – Programmatik – Personen
Swen Steinberg, Dresden – Kooperation und Widerstand. Politische Grenznetzwerke in den 1920er/1930er Jahren als neues Feld der Exil- bzw. Emigrationsforschung

Exkurs: Zuzana Schreiberová, Prag – Der digitale Stadtplan des Multikulturellen Zentrums Prag als Element der public history

Ende der Konferenz gegen 13.00h

Adresa: nám. Jana Palacha 2, Prague
Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě

Najít další události v Prague na Evensi!

13th European Congress of Clinical Pharmacology and Therapeutics – EACPT 2017

24 2017 u CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova 33 – 190 00 ve městě Prague.

tracking.php?code=ZEWgCKUp5ztwhLH8PkPUKN

The main focus of EACPT 2017 is the role of clinical pharmacology in personalized pharmacotherapy, both a priori – pharmacogenetics – and a posteriori (therapeutic drug monitoring).

The topic list includes a broad spectrum of topics that relate to Clinical Pharmacology:
– Access to medicines. Innovation and sustainability of National Health Systems
– Cardiovascular pharmacology and diabetes
Clinical toxicology
Clinical trials methodology
– Drug development and regulatory sciences
– Drug Safety and pharmacovigilance
– Education
– Global Health
– Research Ethics
– Pharmacoeconomics and health technology assessments
– Inflammatory and immune based diseases and treatments
– Infectious diseases. Antibiotics, antivirals, antifungals.
– Neuro-psychopharmacology
– Oncology
– Orphan medicines
– Research using Electronic Health Records.
Pharmacology of pain
– Pharmacogenetics and pharmacogenomics
– Pharmacokinetics, TDM, PK-PD modelling and drug interactions
– Special populations

URL:
Inquiries: https://go.evvnt.com/62891-2  

Prices:
Earlybird Full Participants (Non-Member of an affiliated society) : EUR 750
Regular Full Participants (Non-Member of an affiliated society) : EUR 800
On site Full Participants (Non-Member of an affiliated society) : EUR 850
Earlybird Full Participants (Member of an affiliated society): EUR 650
Regular Full Participants (Member of an affiliated society): EUR 700
On site Full Participants (Member of an affiliated society): EUR 750
Earlybird/Regular Trainee – Student/Fellow/Nurse: EUR 325
On site Trainee – Student/Fellow/Nurse: EUR 350
Qualified Participants from Developing Countries: EUR 375

Speakers: Milan Grundmann, Simon Tabassome, Ylva Bottiger, Gonzalo Calvo, Simon Maxwell, Janne Backman, Caroline Samer, Karel Urbanek, Jan Strojil, Zoltan Paluch, Ivana Kacirova, David Suchy, Regina Demlova, Hana Brozmanova, Otto Mayer, Jitka Patockova, Tabassome Simon, Janne Backman, Maria Besson, Caridat Pontas, Gerard Rongen, Caroline Samer, Matthias Schwab, Donald Singer, Eduardo Spina, Dinko Vitezic

13th European Congress of Clinical Pharmacology and Therapeutics - EACPT 2017

Najít další události v Prague na Evensi!

2017 Pharma CI Europe Conference and Exhibition

21 2017 u Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Prague, 11000, Czech Republic ve městě Prague.

tracking.php?code=sPfojOEyVL6i8gNoOR9NmP

The Best and Largest Assembly of Pharmaceutical Competitive Intelligence Executives! This is the industry’s gold standard for senior level pharma, biotech, and medical device professionals who seek the latest in competitive and business intelligence.

The setting is casual and intimate, yet this event also happens to have the highest ratio of industry practitioners (pharma biotech, medical device and diagnostics) of any pharma intelligence conference!

Join us at this premier gathering and network with other key decision makers as you learn about the most pressing and relevant issues facing the competitive intelligence community today. This is the only event featuring a world-class lineup of speakers and panelists offering their unique insights and expertise on the topics you care about most!

For the last decade and going strong today, the Pharma CI Conference and Exhibition is the best and largest assembly of pharmaceutical competitive intelligence executives in the world!

For exhibitor and sponsorship opportunities, please see website/contact us via email or call +1-212-228-7974.

Speakers: Sabih Beck (Oncology and Hematology Franchise Lead, Competitive Intelligence, Roche), Rachid Benhamza (Director Product Management, Helsinn Healthcare), Jacob Falck Hansen, Ph.D. (Vice President Competitive Intelligence Diabetes, Novo Nordisk A/S), Sara Panigone (Head of Global Competitive Intelligence, Corporate Marketing, Chiesi Farmaceutici S.p.A.), Dr. Daniel Pascheles (Vice President, Head Global Competitive Intelligence, MSD), Dr. Pablo Prados (Senior Director, Integrated Care, Global Biologics Division, Sanofi), Heresh Rezavandi, BSc. MSc. Ph.D. (Ecosystem Strategic Intelligence Lead, Foresight, Associate Director, UCB Pharma), Alexandre Richard (Corporate MandA, Strategy and Business Development, Sanofi)

Price
Delegate rates start from: USD 1695

2017 Pharma CI Europe Conference and Exhibition

Najít další události v Prague na Evensi!

CRCC 2016

07 Listopad 2016 u Hilton Prague, Pobrezni 1, 186 00 ve městě Prague.

tracking.php?code=bBlyrKeIyasTsZdBrmcdsK

Dear Colleague,

It is our pleasure to invite you to participate in The First International Congress on European Regulations and Compliance for Cosmetics (CRCC2016), which will take place 7-8 November 2016, at the Hilton Prague in Prague, Czech Republic.

This first congress will address areas of regulations and compliance in an exciting and informative manner. With world renowned speakers secured to present groundbreaking news, CRCC2016 will be a congress to be remembered and definitely not to be missed.

Topics to be covered, among others will be:
European Regulatory Framework
Implementation of Regulations
Skin Irritations
Regulated Substances
SCCS Guidelines
Join the Congress and benefit from expanding your network. Meet new friends, greet old colleagues and discuss new insight gained.

We look forward to welcoming you to CRCC2016 in the exciting and historical city of Prague.

 

Price:
Early Registration: USD 800

CRCC 2016

Najít další události v Prague na Evensi!

Future Helicopter Technology

26 Říjen 2016 u Hotel Don Giovanni Prague, Vinohradská 2733/157a 130 20 Praha ve městě Prague.

tracking.php?code=f3n3wSTK5FNmjjKwKB1Icl

This, the 3rd event in a series of Helicopter Technology conferences, which are revered as the highest level meeting for rotary fleet commanders from the most forward thinking military nations. Unlike other events, this conference is focused on effective strategies for procuring and upgrading multipurpose helicopter equipment and technology whilst ensuring standardisation and interoperability between defence forces.

Future Helicopter Technology 2016 will continue to break the mould and create an event that will assist the learning and development of Helicopter Programme Managers and practitioners through briefings, panel sessions and focused discussion groups. Unlike other events, we strive to deliver real insight and learning experiences through the expertly selected speakers, all who are recommended through our extensive research and consultation that is carried out across the industry.

At Future Helicopter Technology 2016 there are no attendees, only participants, all integrating ideas and sharing experiences so everyone can return to their rotary projects better equipped to enhance future strategies and procurement plans.

Whether you want to hear from leading Rotary OEMS, system integrators, niche component manufacturers, technical engineers, chief scientists or helicopter programme managers, Future Helicopter Technology 2016 is the only place you will return to your office with a set of strategies and solutions, not only presentation slides and business cards.

The expert speaker panel includes: Czech Armed Foces, Czech MoD, GS CZE, Solvenian Air Force, Slovak Air Force, NAHEMA, Polish Armed Forces, French Air Force, Belgium Defence Force, German Army, UKCeB and UK MoD.

REGISTER BY 30 JUNE AND SAVE £400!
REGISTER BY 30 SEPTEMBER AND SAVE £200!

For more information and to register, please visit www.futurehelicopter.co.uk/evvnt

Urls:

Inquiries: http://atnd.it/58411-1

Brochure: http://atnd.it/58411-2

Price
Future Helicopter Technology 2016: GBP 1499
Government Personnel Rate: GBP 899
Acting Military Personnel Rate: GBP 899
Workshop Booking: Optimising Military Helicopter Through Life Support-Dealing with Uncertain Equipment Support Requirements: GBP 599
Promotional Literature Distribution: GBP 999
Conference Documentation: Single User License: GBP 499
Conference Documentation: Site License: GBP 1497

Speakers: Czech Armed Forces, Czech MoD, Joint Helicopter Command, Royal Danish Air Force, British Army, Czech Air Force, Belgium Air Force, NATO (NAHEMA), UK MoD

 

Future Helicopter Technology

Najít další události v Prague na Evensi!