Workshop pro děti – JESKYNNÍ MALBY

21 2016 u Art Fabrika ve městě Prague.

tracking.php?code=UbFLB2zi8a6GStfWJTXdHS

Vstoupíme s dětmi do světa pravěkých lidí, do temné jeskyně osvícené ohněm.
Zkusíme si představit nad čím přemýšleli a co cítili tito naši vzdálení předci když se dotýkali chladných skalních stěn a zachycovali těla zvířat, která lovili a která tak dobře znali. Pod dětskýma rukama ožijí mamuti, jeleni, zubři divocí koně,jeskynní medvědi i šavlozubí tygři. Zkusíme si na zvlněný podklad kreslit uhlíkem vypáleným v ohni.Vyrobíme barvu z přírodních pigmentů a loje, jakou používali pravěcí lidé.

Cena workshopu je 300 Kč.
V ceně jsou veškeré pomůcky.

Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme o rezervaci na info@artfabrika.cz. V opačném případě bude místo zaplněno dalším zájemcem. Děkujeme a těšíme se na vás.

We will go back in time to the age of cavemen and the children will enter a dark cave lit by a fire.
We will try to imagine what the prehistoric people thought about and what they felt when they touched the cold walls of caves and painted figures of animals that they hunted and knew so well. Mammoths, deer, bison, wild horses, saber-toothed cats and cave bears will come back to life under the children’s hands. We will use a coal burned in fire to draw on a rough surface and we will make our own paint using natural pigments and tallow, which were used by cavemen.

The price of the workshop is 300 CZK.
Tools are included in the fee.

As the number of participants is limited, registration at info@artfabrika.cz is necessary. Without registration, your place will be filled by another candidate. Thank you and see you at our studio.

Adresa: U Zvonařky 1435 / 9, Prague
Workshop pro děti - JESKYNNÍ MALBY

Najít další události v Prague na Evensi!

Středy na AVU – MAROŠ KRIVÝ /Estonian Academy of Arts, Tallinn/: URBANITA 86 A KRITIKA SÍDLIŠŤ V DOBĚ POZDNÍHO SOCIALISMU

20 2016 u Akademie výtvarných umění v Praze ve městě Prague.

tracking.php?code=v8TQ2VtMAxmVAx9Ij9PiiM

Výstavou Urbanita 86 (1986) vrcholila kritika sídlišť, kterou se architekti v Československu zabývali nejpozději od 70. let. Varianty této kritiky (reformní, ironickou a cynickou) představí Maroš Krivý ve společensko-institucionálním rámci pozdního socialismu. Zdůrazní přitom paralely mezi recepcí postmodernismu a znovuobnovením zájmu o socialistický realismus, jako je například tematizace architektury jako životního prostředí, které ovlivňuje psychiku jednotlivců. Na závěr uvede hypotézu o kontinuitě mezi kritikou sídlišť a post-socialistickou neoliberální urbanizací.

Maroš Krivý (*1981) je vedoucí katedry Urban studies na Fakultě architektury Estonské akademie umění v Tallinnu. Titul Ph. D. obhájil na Helsinské univerzitě ve Finsku (2012). Zabývá se historií kritiky sídlišť a pozdně-socialistickou recepcí postmodernismu v česko-slovenské architektuře. Mezi jeho publikace patří Greyness and Colour Desires: The Chromatic Politics of the Panelák In Late-Socialist and Post-Socialist Czechoslovakia (Journal of Architecture, 2015) a Postmodernism or Socialist Realism? The Architecture of Housing Estates in Late Socialist Czechoslovakia (Journal of the Society of Architectural Historians, 2016). Jeho články byly publikované též v časopisech Footprint, City a International Journal of Urban and Regional Research. V roce 2014 organizoval konferenci Socialist and Post-Socialist Urbanizations: Architecture, Land and Property Rights (Tallinn). Podobnými tématy se zabývá ve své vizuální práci (New Coat of Paint, Political Economy of Landscape). Je vítězem sittcomm.award (2011).

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, aula – 3. patro

Pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště AVU ve spolupráci s Katedrou teorie a dějin umění AVU.
Technická podpora Digilab AVU, on-line stream Česká televize.

Přednášky jsou dostupné online na stránce online streamů www.ceskatelevize.cz/porady/extra nebo později ze záznamů v iVysílání: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000006-stredy-na-avu/dily/

Více na: http://vvp.avu.cz/

Adresa: U Akademie 4, Prague
Středy na AVU - MAROŠ KRIVÝ /Estonian Academy of Arts, Tallinn/: URBANITA 86 A KRITIKA SÍDLIŠŤ V DOBĚ POZDNÍHO SOCIALISMU

Najít další události v Prague na Evensi!

Let’s Paint (with some vino)!

24 2016 u Paint & Vino ve městě Prague.

tracking.php?code=D8cb5QpCOl9tP7aZj6Xu7P

Website: http://paint-and-vino.com/

Painting session with some wine? Why not! A casual and friendly atmosphere where you can relax, paint with step by step instructions, meet new people, and have some vino. Definitely no previous art experience needed (yes I’m sure) 🙂

There are 8 spots available:
Located a few min walking distance from Tram stop Ujezd (Melnicka 3)

Includes step by step painting instructions for each group session
Approximately 2 hours
All materials included:
A ready to hang pre-stretched canvas
Full artist paintbrush set
Assorted paint colours
Palette
Easel stand
A Superhero Apron
And of course your glass of wine!

Check out our website and reserve your spot now, see you there! 🙂

+420773047368
http://paint-and-vino.com/

Adresa: Melnicke 3, Prague
Let

Najít další události v Prague na Evensi!

Let’s visit a nuclear fallout shelter

16 2016 u Kryt Folimanka ve městě Prague.

tracking.php?code=2VeY2BcZgVROplGg1jsiOT

A rare occasion to see one of Prague‘s biggest Cold War underground nuclear fallout shelters, normally closed to the public. Located under the Folimanka hill in central Prague‘s Folimanka park ( Vinohrady’s south-western rim bordering Nusle ), this 1,300 square metre underground nuclear fallout shelter of 1,300-person capacity was built in the 1950ies and, unlike many others, has been preserved in working condition until now, mainly because it’s never been one of Prague‘s noted tourist attractions and is hardly accessible for the public except for a dozen occasions per year. Nevertheless, it’s also Prague…only not quite as we normally picture it.

The meeting point will be at Pod Karlovem tram stop ( line 11 ) in Bělehradská street, 09:00 am on Saturday 16th April.

To the best of my knowledge there’s no admission fee ( the participants though will be asked for Kč 20.- traditional donation to the Meetup group operating costs, administrated by Filip ). Of course there are no English-speaking guides on the premises but I will do my utmost to explain what’s what and what for as much as the situation permits.

Minimum requirements:

– clothes, footwear: none, won’t be leaving paved city streets except the lawned grounds near the Suicide Memorial, well-kept, flat and dry

– age, physical condition: none

– time: 2-2.5 hrs with optional extension for those about to cheer up a little afterwards and willing to proceed to ye olde cozy pub in the basement of the old customs house ( Hostinec na Výtoni, Rašínovo nábřeží 412 ) at the Vltava river embankment.

Let

Najít další události v Prague na Evensi!

Мастер-класса фотографа Сергея Максимишина(maximishin.com) “Фотограф как рассказчик”. Fotokurz Sergeje Maximišina: Fotograf jako vypravěč

16 2016 u Zahradník ve městě Prague.

tracking.php?code=zofZRsOOBKD4bHlM9coDDh

Мастер-класс Сергея Максимишина Фотограф как рассказчик
Первый день:
1. Фотоочерк (picture story)
– очерк как жанр;
– технология съемки очерка;
– драматургия построения очерка;
– конкретные примеры построения очерков;
– очерк в журнале.
2. Фотография в путешествии.
Продолжительность -8 часов
Второй день:
1.Экономика профессии (рынок документальной фотографии, субъекты рынка – медиа, агенты, агентства, подготовка портфолио фотографа, продвижение своих фотографий на рынке, выставки, конкурсы, гранты.)
2. Язык фотодокументалистики: прошлое, настоящее, будущее.
3. Этика и этикет профессии (документальность документальной фотографии, этика отношений фотограф – герой, фотограф – зритель, фотограф заказчик, фотограф – фоторедактор, фотограф фотограф).
4. Вопросы – ответы
Продолжительность – 8 часов
Стоимость участия в 2-х дневном мастер-классе- 5000 чешских крон.
Запись на мастер-класс производится при внесении предоплаты в размеры 50 %, количество участников ограничено.
Все вопросы по тел. +420 727 880 198
***
Program fotokurzu Sergeje Maximišina:Fotograf jako vypravěč
Den první:
1. Fotoreportáž (picture story)
– Reportáž jako žánr
– Technologie fotografování reportáže
– Dramaturgie stavby reportáže
– Konkrétní případy stavby reportáže
– Reportáž v periodiku (časopise)
2. Fotografie na cestách
Doba trvání 8 hodin.
Den druhý:
1. Ekonomická stránka profese fotografa (trh dokumentární fotografie, subjekty trhu – média, agenti, agentury, příprava portfolia fotografa, podpora vlastních fotografií na trhu, výstavy, konkurzy, granty)
2. Jazyk fotodokumentaristiky: minulost, současnost, budoucnost
3. Etika a etiketa profese (dokumentární charakter fotografie, etika ve vztahu fotograf – hrdina, fotograf – divák, fotograf – zákazník, fotograf – fotoredaktor, fotograf fotograf)
4. Otázky – odpovědi
Doba trvání 8 hodin.
Cena účasti: 5000 Kč.
Zápis na fotokurz bude potvrzen po zaplacení zálohy ve výši 50 % ceny. Počet míst – omezen.

V případě, že Vás tato událost zaujala, kontaktujte nás na telefonním čísle + 420 727 880 198. S radostí odpovíme na všechny Vaše otázky.

Adresa: V Jámě 8, Prague
Мастер-класса фотографа Сергея Максимишина(maximishin.com)  "Фотограф как рассказчик". Fotokurz Sergeje Maximišina: Fotograf jako vypravěč

Najít další události v Prague na Evensi!

Let’s Paint (with some vino)!

10 2016 u Paint & Vino ve městě Prague.

tracking.php?code=H2WjIinuzkVPGDXmrGsfUR

Website: http://paint-and-vino.com/

Painting session with some wine? Why not! A casual and friendly atmosphere where you can relax, paint with step by step instructions, meet new people, and have some vino. Definitely no previous art experience needed (yes I’m sure) 🙂

There are 8 spots available:
Located a few min walking distance from Tram stop Ujezd (Melnicka 3)

Includes step by step painting instructions for each group session
Approximately 2 hours
All materials included:
A ready to hang pre-stretched canvas
Full artist paintbrush set
Assorted paint colours
Palette
Easel stand
A Superhero Apron
And of course your glass of wine!

Check out our website and reserve your spot now, see you there! 🙂

+420773047368
http://paint-and-vino.com/

Adresa: Melnicke 3, Prague
Let

Najít další události v Prague na Evensi!

Galerie NoD: Volkshymne – Anis & Reiterer & Fridvalszki & Kočvarová & Vicena

11 2016 u NoD ve městě Prague.

tracking.php?code=azuz8vg8YRpGx5jNZbW6cB

Galerie NoD
VOLKSHYMNE
Sherine Anis
Stefan Reiterer
Mark Fridvalszki
Alžběta Kočvarová
Ondřej Vicena

11. 4. – 7. 5. 2016
Vernisáž: 11. 4. 2016, 19:00
Kurátoři: Klára Burianová & Ján Gajdušek

Výstava Volkshymne představuje umělce vycházející z prostředí uměleckých škol v Česku, Rakousku a Maďarsku. Reaguje na společnou historii zemí, které po dlouhou dobu setrvávaly ve vzájemném svazku. Ačkoli je oficiální svazek dnešních samostatných států již dávno rozvázán, bazální kulturní vlivy, kterými na sebe po dlouhou dobu působily, jsou zde stále patrné. Rakouští, čeští a maďarští umělci nejmladší generace představí v rámci výstavy práce reagující na téma společného kulturně­ – geografického základu obou zemí a jejich vzájemné historie, která se v 21. století zdá již zapomenutou.

Název výstavy odkazuje k rakouské Císařské hymně, která byla používána v Rakousku-­Uhersku mezi lety 1797 – ­1918. Její název Lidová hymna nebo také Gott Erhalte Franz den Kaiser (Bože ochraňuj císaře Františka) byl společný po více než 100 let pro všechny národy sdružené v habsbuské monarchii. Hymna oslavuje velikost a moc císaře a vyzdvihuje bratrství národů spojených pod císařskou korunou. Hudbu složil Josef Haydn, text Lorenz Leopold Haschka.

.

Ondřej Vicena je absolventem ateliéru intermediálních studií Mileny Dopitové na Akademii výtvarných umění v Praze. V současnosti dokončuje magisterské studium u Tomáše Svobody v ateliéru nových médií. Ve své konceptuálně laděné tvorbě se zabývá vztahem člověka a technologií. V instalacích často recykluje padlé artefakty technické civilizace, jako jsou walkmany či videokazety, které ukazuje v nových souvislostech.

Sherine Anis je Egyptsko-Rakouská umělkyně zabývající se konceptuální instalací v prostoru. Vystudovala Akademii výtvarných umění a Arabská studia a filosofii ve Vídni. Ve své tvorbě často pracuje s aditivním seskládáním jednotlivých prvků do konstrukčních celků, ve kterých prověřuje stabilitu a napětí mezi křehkostí a pevností použitých materiálů. Objevují se zde skleněné desky levitující na ostrých úhlech či nakloněné roviny nesoucí břemeno, jež odkazují k labilitě viděného.

Mark Fridvalszki se narodil v Budapešti, vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni a v současnosti je v postgraduálním programu Akademie vizuálních umění v Lipsku. V minulosti byl několikrát nominován na Esterházy Art Prize v Budapešti. Ve své tvorbě se zabývá vojenstvím a tajemnou symbolikou armádních odznaků. Je fascinován speciálními neviditelnými letouny, jejichž šedou maskovací barvu, která zamezuje zachycení radary, využívá ve svých pracích.

Alžběta Kočvarová je studentkou fotografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Pavla Baňky. V současnosti se nachází na stáži u Aleksandry Vajd a Hynka Alta na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Její snímky mají charakter melancholicky snových zátiší reagujících na poezii či autorčiny autentické prožitky.

Stefan Reiterer vystudoval Akademii Výtvarných umění ve Vídni v ateliéru Daniela Richtera a Lisy Ruyter. V roce 2008 zde obdržel Füger-Award. Ve své tvorbě využívá přenesená data obrazu reálné krajiny z aplikace Google Earth. Tato data propisuje do strukturovaných pláten často umístěných na konstrukci, jež vrací zploštělé počítačové přírodě původní podobu trojrozměrnosti a stává se novou objektovou krajinou umístěnou v prostoru galerie.

Volkshymne stands for the name of the exhibition presenting artists coming from artistic environments of the Czech Republic, Austria and Hungary. It aims to respond to common history of the three states which had remained for centuries in the mutual union under the Austro­Hungarian empire. Although the official relations of the countries have been untied, basal cultural impacts which influenced them are still visible. Exhibition will present Czech, Austrian and Hungarian artists from the youngest generation. Its challenge is to respond to the theme of a common cultural and geographic base between the countries and their mutual history which seem to be already forgotten in the 21st century.
Die Volkshymne was the national anthem of the Austro­Hungarian Empire from 1797 – ­1918, it is also called Gott erhalte Franz den Kaiser (God Save Emperor Francis), aiming to celebrate the greatness of the emperor of Austria. Composed by Joseph Haydn and lyrics by Lorenz Leopold Haschka, it was understood as a symbol of a strange brotherhood of various nations.

Sherine Anis is an Egyptian-Austrian artist concerned with the conceptual art installations in space. She graduated from the Academy of Fine Arts and Arabic studies and philosophy in Vienna. In her work she often works with additive combining of individual elements together. Through this process she verifies the stability and tension between fragility and strength of the used materials. Sherine uses glass plates which seem to levitate at sharp angles or inclined planes carrying the burden, which refers to the instability of what we really see.

Alžběta Kočvarová is a student of photography at the University of Jan Evangelista in Ústí nad Labem in Pavel Baňka’s studio. Now she has an internship at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in the studio of Aleksandra Vaid and Hynek Alt. Her pictures have the character of melancholy and dreamy retreat responding to poetry, or the author’s authentic experiences.

Stefan Reiterer studied at the Academy of Fine Arts in Vienna in the studio of Daniel Richter and Lisa Ruyter. In 2008 he received the Füger Award. In his work he uses transmitted data of a real landscape from Google Earth. The data and structures of the landscapes are than traced on a painted canvases which are often placed on the constructed frame. His approach returns the flattened computer-nature its original appearance of three-dimensionality and becomes the new object – a landscape placed in the space of a gallery.

Ondřej Vicena is a graduate of the studio of the Intermedia of Milena Dopitová. Now he studies at the Academy of Fine Arts in Prague where he is finishing his Master’s degree at the studio of New media of Tomáš Svoboda. In his conceptually tuned creations he explores the relationship between humans and technology. In installations he often recycles fallen artifacts of our technical civilization, such as Walkmans or videotape, which he shows in a new context.

Mark Fridvalszki was born in Budapest, he graduated from the Academy of Fine Arts in Vienna and is currently in post-graduate program of the Academy of Visual Arts in Leipzig. In the past, he was nominated several times for Esterhazy Art Prize in Budapest. In his work he deals with the world of army and secret symbols of military units. He is fascinated by special and secret aircraft, whose gray camouflage paint, which prevents the interception radar is often used in his works.

Adresa: Dlouhá 33, Prague
Galerie NoD: Volkshymne - Anis & Reiterer & Fridvalszki & Kočvarová & Vicena

Najít další události v Prague na Evensi!

Amadeus LIVE

13 Listopad 2016 u Kongresové centrum Praha ve městě Prague.

tracking.php?code=o6zhZib7gOmQz0af9uQJ5b

Nejslavnější film Miloše Formana Amadeus
se vrací na plátno v originálním provedení
s živým orchestrem a sbory / Experience the multi-Academy Award® winning 1984 motion picture, Amadeus on a vast HD screen while Mozart’s most celebrated works are performed live in-sync by a full orchestra and choir.

Adresa: 5. května 65, Prague
Amadeus LIVE

Najít další události v Prague na Evensi!

PRESENTATIONS: PechaKucha Night Vol. 48

27 2016 u Kino Aero ve městě Prague.

tracking.php?code=8G4lAn1anO8cJsqeBgyvsn

PechaKucha is the art of concise presentations. Speakers have 20 images, which display for 20 seconds before automatically moving on to the next picture. This makes for an information-dense talk of 6 minutes, 40 seconds. Folks are then on hand afterwards to discuss what they have presented. Topics can be anything, and speakers range from just your normal Joe or Jane (or Jan or Jana) to city and government officials, artists, and experts of all stripes. They may be infomrative or entertaining, but they are always interesting.

This started off in Japan and has blazed around the world, with similar nights in cities everywhere. Prague has really taken to the form – this is the 48th PechaKucha Night in town.

220kc, starts at 20:20h (get it?)

INFO: http://www.kinoaero.cz/en/cykly-festivaly/80/PechaKuchaNightPrague/

Adresa: Biskupcova 31, Prague
PRESENTATIONS: PechaKucha Night Vol. 48

Najít další události v Prague na Evensi!

Komentovaná prohlídka výstavy První jarní

06 2016 u Nová galerie ve městě Prague.

tracking.php?code=zyWCkOaYKD8xamtOOM57xS

Dobrý den, 

dovoluji si Vás srdečně pozvat na komentovanou prohlídku výstavy První jarní
která se uskuteční ve středu 6. 4. 2016 od 18:00 v Nové galerii na adrese Balbínova 26, Praha 2. 

 

·         komentovaná prohlídka 6. 4. od 18:00

·         výstava se koná od 24. 3. do 14. 4. 2016

·         pro více info / událost na facebooku

Těšíme se na viděnou!

Komentovaná prohlídka výstavy První jarní

Najít další události v Prague na Evensi!