Pozvánka na seminář: Referendum – Idea a politická realita – 26.4.2016

26 2016 u Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve městě Prague.

tracking.php?code=uawOeKE4fmNoBaypQsO375

Seminář Referendum – Idea a politická realita“ s následnou diskuzí pořádaný občanskými iniciativami pod záštitou Olgy Havlové, poslankyně Parlamentu České republiky, se bude konat který se koná dne 26. dubna od 9.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, místnost č. 108A (Státní akta), Praha 1 – Malá Strana. Na téma vládního návrhu Zákona o referendu a jeho možných pozměňovacích návrzích promluví Mgr. Patrik Doležal a Ing. Jiří Vebr.

Zákon o referendu je nejdůležitějším zákonem, který se v současné době mezi poslanci projednává. Jen s dobrým zákonem o referendu budeme mít šanci učinit z této země místo pro šťastný a smysluplný život.

8:00 – 8:30 Registrace (pouze s občanským průkazem)

9:00 – 9:10 Úvodní slovo – Olga Havlová, poslankyně PS PČR

9:10 – 9:30 Demokracie a právní stát – politický dialog z pohledu Ústavního pořádku České republiky – Ing. Jiří Vebr, Iniciátor společné výzvy Premiérovi ČR k diskuzi o návrhu Zákona o celostátním referendu

9:30 – 9:50 Současné možnosti právní úpravy celostátního referenda – Mgr. Patrik Doležal – Autor alternativního návrhu Zákona o celostátním referendu

9:50 – 10:10 Vládní návrh zákona o celostátním referendu a možné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 559 – Mgr. Patrik Doležal – Autor alternativního návrhu Zákona o celostátním referendu

10:10 – 11:45 Diskuze

11:45 – 11:50 Závěrečné slovo – Olga Havlová, poslankyně PS PČR

Diskuzi moderuje: Jan Korál

Prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti na e-mail: m.rohac@usvitnarodnikoalice.cz nebo telefon: 720 944 366

Vstup do budovy (vchod Sněmovní 4) jen s platným průkazem totožnosti.

Pozvánka ke stažení: http://81.2.216.102/wp-content/uploads/Semin%C3%A1%C5%99-o-referendu-26.4.2016-Pozv%C3%A1nka.pdf

Text alternativního návrhu referenda ke stažení zde včetně důvodové zprávy: http://81.2.216.102/wp-content/uploads/Ob%C4%8Dansk%C3%BD-n%C3%A1vrh-z%C3%A1kona-o-celost%C3%A1tn%C3%ADm-referendu.pdf

Související:

http://www.nwoo.org/2016/04/10/prednaska-k-navrhu-zakona-o-celostatnim-referendu-mda-brno-6-4-2016-mgr-patrik-dolezal/

http://www.nwoo.org/2016/03/11/v-poslanecke-snemovne-prave-zacalo-projednavani-zakona-o-celostatnim-referendu/

http://www.nwoo.org/2015/12/03/analyza-hzpd-k-navrhu-ustavniho-zakona-o-celostatnim-referendu/

Adresa: Sněmovní 4, Prague
Pozvánka na seminář: Referendum – Idea a politická realita – 26.4.2016

Najít další události v Prague na Evensi!

UNYP vs. AAU in an Oxford-style Debate

25 2016 u University of New York in Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=WhEusvD95wPXghjG8Rengs

WHEN: 25th of April 2016, 19:00
WHERE: University of New York in Prague, Londýnská 41, Auditorium (floor -1)

On Monday, April 25th, The Prague Leadership Institute (PLI) will convene the second in a series of Oxfordianstyle debates to be held in Prague.

The motion to be debated will be “Violence is an Acceptable Form of Protest against Economic Deprivation”.

Adresa: Londýnská 41, Prague
UNYP vs. AAU in an Oxford-style Debate

Najít další události v Prague na Evensi!

MUN Prague: Formal Debate Training Session

28 2016 u University of Economics, Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=A59l2SbwinyuZ1BVmpvNuA

MUN Prague Society would like to invite you to Formal Debate Training Session that will take place on April 28th from 18:00 on the premises of University of Economics in Prague (room RB 104).
The training is suitable for both unexperienced fellows and experienced MUNers as the Rules of Procedure will be simplified and explained at the beginning of the session.
Our goal is to help you improve your argumentation skills and readiness! Register and join our MUN training session at: https://goo.gl/dAtmaO

Adresa: náměstí Winstona Churchilla 4, Prague
MUN Prague: Formal Debate Training Session

Najít další události v Prague na Evensi!

GALERIE V GALERII Velkolepé muzeum

22 2016 u Veletržní palác – Národní galerie ve městě Prague.

tracking.php?code=NoR7EaI2u6k7XNJfl9DvZW

Komorní filmový festival GALERIE V GALERII v rámci výroční výstavy Velkorysost. Umění obdarovat

(for English please scroll down)

V impozantním prostoru Velké dvorany Veletržního paláce se prostřednictvím filmu podíváte do zákulisí čtyř světových muzeí umění:
* Rijksmuseum, Amsterdam
* Uměleckohistorické muzeum, Vídeň
* National Gallery, Londýn
* Ermitáž, Petrohrad

Vstup na projekce je volný, kapacita je omezená – doporučujeme rezervaci místa na info@ngprague.cz. Vstup bez rezervace bude umožněn pouze v případě volné kapacity. Místo setkání je u pokladen Veletržního paláce.

22. 4. 18.30 Velkolepé muzeum
Johannes Holzhausen, Rakousko, 2014, dokumentární, 94 minut, v původním znění s českými titulky

Dokumentarista Johannes Holzhausen svým snímkem Velkolepé muzeum přináší divákům neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled do zákulisí jedné z nevětších a nejdůležitějších světoznámých kulturních institucí. Po dvou letech strávených v útrobách Uměleckohistorického muzea ve Vídni přináší obraz každodenního života v muzeu a především sled mikrodramat jeho pracovníků – od generálního ředitele přes přepravce a historiky umění až po členy úklidové služby a všechny, kteří se podílejí na vytváření ideálního prostředí pro umění.

3.5. 18.30 National Gallery
Frederick Wiseman, USA / Francie, 2014, dokumentární, 173 min, v původním znění s anglickými titulky

Film National Gallery zavede diváky do zákulisí londýnské instituce, do srdce muzea, ve kterém se nacházejí mistrovská díla západního umění od středověku po 19. století. Snímek je portrétem instituce, jejího chodu a vztahů se světem, zaměstnanců a návštěvníků a obrazů. V neustálé závratné hře zrcadel film sleduje obraz, jenž sleduje film.

18.5. 18.30 Russian Ark
Alexander Sokurov, Rusko / Německo, 2002, drama, 96 min, v původním znění s anglickými titulky

Petrohradská Ermitáž je se svou obrovskou kolekcí výtvarného umění archou ruské duše, mikrokosmem ruské historie. Postavy z minulosti i přítomnosti se magicky mísí v hudebním a vizuálním svátku umění, politiky a mysticizmu. Okázalý filmový zážitek je založený na přelomovém konceptu natáčení v jediném nepřerušovaném devadesátiminutovém záběru.

Předchozí projekce
19. 4. 18.30 The New Rijksmuseum
Oeke Hoogendijk, Nizozemsko, 2014, dokumentární, 130 minut, v původním znění s anglickými titulky

Jedno z nejvýznamnějších světových muzeí, nádherné Rijksmuseum v Amsterdamu, domov mistrů od Rembrandta po Vermeera, se renovuje. Film zaznamenává více než deset let sporů mezi ředitelem muzea, kurátory, politiky a projektanty. Čtyřdílný seriál s velkolepým zakončením.
—————————-
Small film festival GALLERIES IN THE GALLERY within the exhibition Generosity. The Art of Giving

Look behind the scenes of the four world art museums through movies projected in the impressive spaces of Trade Fair Palace:
* Rijksmuseum, Amsterdam
* Kunsthistorisches Museum Wien
* National Gallery, London
* Ermitage, St. Petersburg

Free admission. The capacity is limited – we recommend reservation at info@ngprague.cz. Entry without a reservation will be possible only in case of free capacity. The meeting place is at the cash desk of the Trade Fair Palace.

22.4. 18:30 The Great Museum
Johannes Holzhausen, Austria, 2014, document, 94 minutes, in German version with Czech subtitles

Directed by Johannes Holzhausen, the documentary film Das Grosse Museum provides viewers with an unusual, humorous and ingenious in-depth look inside one of the largest and most prestigious cultural institutions in the world. After two years spent inside the Kunsthistorishes Museum in Vienna, Holzhausen offers a glimpse into the museum’s everyday life, in what is a sequence of micro-dramas experienced by its employees – from the director general, to the art handlers and art historians, all the way to the cleaning personnel and all those who take part in creating an ideal art environment.

3.5. 18:30 National Gallery
Frederick Wiseman, USA/France, 2014, document, 173 minutes, in the original version with English subtitles

National Gallery takes the audience behind the scenes of a London institution, on a journey to the heart of a museum inhabited by masterpieces of Western art from the Middle Ages to the 19th century. National Gallery is the portrait of a place, its way of working and relations with the world, its staff and public, and its paintings. In a perpetual and dizzying game of mirrors, film watches the painting watching film.

18.5. 18:30 Russian Ark
Alexandr Sokurov, Russia/Germany, 2002, drama, 96 minutes, in the original version with English subtitles

With its immense art collection, St. Petersburg’s Hermitage is the ark of the Russian soul, a microcosm of Russian history. Characters from both past and present mix magically in this musical and visual feast of art, politics and mysticism. A sumptuous cinematic experience based on the ground-breaking concept of shooting a continuous, entirely uncut 90-minute steadicam shot.

Previous screenings
19. 4. 18:30 The New Rijksmuseum
Oeke Hoogendijk, Netherlands, 2014, document, 130 minutes, in the original version with English subtitles

The magnificent Rijksmuseum in Amsterdam, one of the world’s preeminent museums, home to Rembrandt – Vermeer, is renovated. Battles between the museum’s director, curators, politicians, designers are filmed over 10 years. 4 part series and feature with a glorious ending.

www.ngprague.cz

Adresa: Veletržní, Prague
GALERIE V GALERII Velkolepé muzeum

Najít další události v Prague na Evensi!

Středy na AVU – MAROŠ KRIVÝ /Estonian Academy of Arts, Tallinn/: URBANITA 86 A KRITIKA SÍDLIŠŤ V DOBĚ POZDNÍHO SOCIALISMU

20 2016 u Akademie výtvarných umění v Praze ve městě Prague.

tracking.php?code=v8TQ2VtMAxmVAx9Ij9PiiM

Výstavou Urbanita 86 (1986) vrcholila kritika sídlišť, kterou se architekti v Československu zabývali nejpozději od 70. let. Varianty této kritiky (reformní, ironickou a cynickou) představí Maroš Krivý ve společensko-institucionálním rámci pozdního socialismu. Zdůrazní přitom paralely mezi recepcí postmodernismu a znovuobnovením zájmu o socialistický realismus, jako je například tematizace architektury jako životního prostředí, které ovlivňuje psychiku jednotlivců. Na závěr uvede hypotézu o kontinuitě mezi kritikou sídlišť a post-socialistickou neoliberální urbanizací.

Maroš Krivý (*1981) je vedoucí katedry Urban studies na Fakultě architektury Estonské akademie umění v Tallinnu. Titul Ph. D. obhájil na Helsinské univerzitě ve Finsku (2012). Zabývá se historií kritiky sídlišť a pozdně-socialistickou recepcí postmodernismu v česko-slovenské architektuře. Mezi jeho publikace patří Greyness and Colour Desires: The Chromatic Politics of the Panelák In Late-Socialist and Post-Socialist Czechoslovakia (Journal of Architecture, 2015) a Postmodernism or Socialist Realism? The Architecture of Housing Estates in Late Socialist Czechoslovakia (Journal of the Society of Architectural Historians, 2016). Jeho články byly publikované též v časopisech Footprint, City a International Journal of Urban and Regional Research. V roce 2014 organizoval konferenci Socialist and Post-Socialist Urbanizations: Architecture, Land and Property Rights (Tallinn). Podobnými tématy se zabývá ve své vizuální práci (New Coat of Paint, Political Economy of Landscape). Je vítězem sittcomm.award (2011).

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, aula – 3. patro

Pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště AVU ve spolupráci s Katedrou teorie a dějin umění AVU.
Technická podpora Digilab AVU, on-line stream Česká televize.

Přednášky jsou dostupné online na stránce online streamů www.ceskatelevize.cz/porady/extra nebo později ze záznamů v iVysílání: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000006-stredy-na-avu/dily/

Více na: http://vvp.avu.cz/

Adresa: U Akademie 4, Prague
Středy na AVU - MAROŠ KRIVÝ /Estonian Academy of Arts, Tallinn/: URBANITA 86 A KRITIKA SÍDLIŠŤ V DOBĚ POZDNÍHO SOCIALISMU

Najít další události v Prague na Evensi!

DreamTrips – Prague, Czech Republic

25 Listopad 2016 u Corinthia Hotel Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=VVE5z4X2AZzOuLaL6SxJjF

About Your Trip
Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Czech Republic! Visit the iconic Cathedral of St. Barbara, learn about Prague’s silver mining history and visit the unforgettable Sedlec Ossuary, or Bone Church, while eating a three-course lunch with adult beverages. To top it all off, there will be optional member orientation available to help you get the most out of your membership!

Prague is the Czech Republic’s largest city and is the center of its politics, European culture and economic growth. The city is rich with history, home to remnants of the Charles IV and Habsburg era. Just as rich as the history is the city’s beauty – the architecture is world-renowned and attracts millions each year.

What’s Included
4 days and 3 nights at Corinthia Hotel Prague
Featuring Superior Room accommodations with queen or twin rooms and complimentary Wi-Fi.
3 breakfasts, 1 lunch and 1 dinner.
Day excursion to Kutna Hora; includes private transportation.
Complimentary Wi-Fi.
Complimentary access to the Apollo Spa fitness center.

Air transportation and airport-to-hotel transfers are not included. The closest commercial airport is Václav Havel Airport Prague (PRG).

Hotel Details
Corinthia Hotel Prague sits where Prague divides, providing direct access to underground stations.

The hotel takes hospitality to the next level. Elegant cuisine and live music await you in the dining room; relax at the spa and make a splash at the indoor pool. Then turn out the lights and watch a landscape filled with castles and gothic buildings light up the night sky.

A stay at Corinthia Hotel Prague is just as magical as you can imagine.

Check-in: 2 p.m. Check-out: noon.

Corinthia Hotel Prague
Kongresová 1655/1
Prague 4 140 69, Czech Republic

Adresa: Kongresova 1, Prague
DreamTrips - Prague, Czech Republic

Najít další události v Prague na Evensi!

DreamTrips – Prague, Czech Republic

16 Prosinec 2016 u Corinthia Hotel Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=myCfP7qEFrcgv2XO01FeOQ

About Your Trip
Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Czech Republic! Visit the iconic Cathedral of St. Barbara, learn about Prague’s silver mining history and visit the unforgettable Sedlec Ossuary, or Bone Church, while eating a three-course lunch with adult beverages. To top it all off, there will be optional member orientation available to help you get the most out of your membership!

Prague is the Czech Republic’s largest city and is the center of its politics, European culture and economic growth. The city is rich with history, home to remnants of the Charles IV and Habsburg era. Just as rich as the history is the city’s beauty – the architecture is world-renowned and attracts millions each year.

What’s Included
4 days and 3 nights at Corinthia Hotel Prague
Featuring Superior Room accommodations with queen or twin rooms and complimentary Wi-Fi.
3 breakfasts, 1 lunch and 1 dinner.
Day excursion to Kutna Hora; includes private transportation.
Complimentary Wi-Fi.
Complimentary access to the Apollo Spa fitness center.

Air transportation and airport-to-hotel transfers are not included. The closest commercial airport is Václav Havel Airport Prague (PRG).

Hotel Details
Corinthia Hotel Prague sits where Prague divides, providing direct access to underground stations.

The hotel takes hospitality to the next level. Elegant cuisine and live music await you in the dining room; relax at the spa and make a splash at the indoor pool. Then turn out the lights and watch a landscape filled with castles and gothic buildings light up the night sky.

A stay at Corinthia Hotel Prague is just as magical as you can imagine.

Check-in: 2 p.m. Check-out: noon.

Corinthia Hotel Prague
Kongresová 1655/1
Prague 4 140 69, Czech Republic

Adresa: Kongresova 1, Prague
DreamTrips - Prague, Czech Republic

Najít další události v Prague na Evensi!

DreamTrips – Prague, Czech Republic

09 2016 u Corinthia Hotel Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=y47sK5EuDHuMMdg7WthU4U

About Your Trip
Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Czech Republic! Visit the iconic Cathedral of St. Barbara, learn about Prague’s silver mining history and visit the unforgettable Sedlec Ossuary, or Bone Church, while eating a three-course lunch with adult beverages. To top it all off, there will be optional member orientation available to help you get the most out of your membership!

Prague is the Czech Republic’s largest city and is the center of its politics, European culture and economic growth. The city is rich with history, home to remnants of the Charles IV and Habsburg era. Just as rich as the history is the city’s beauty – the architecture is world-renowned and attracts millions each year.

What’s Included
4 days and 3 nights at Corinthia Hotel Prague
Featuring Superior Room accommodations with queen or twin rooms and complimentary Wi-Fi.
3 breakfasts, 1 lunch and 1 dinner.
Day excursion to Kutna Hora; includes private transportation.
Complimentary Wi-Fi.
Complimentary access to the Apollo Spa fitness center.

Air transportation and airport-to-hotel transfers are not included. The closest commercial airport is Václav Havel Airport Prague (PRG).

Hotel Details
Corinthia Hotel Prague sits where Prague divides, providing direct access to underground stations.

The hotel takes hospitality to the next level. Elegant cuisine and live music await you in the dining room; relax at the spa and make a splash at the indoor pool. Then turn out the lights and watch a landscape filled with castles and gothic buildings light up the night sky.

A stay at Corinthia Hotel Prague is just as magical as you can imagine.

Check-in: 2 p.m. Check-out: noon.

Corinthia Hotel Prague
Kongresová 1655/1
Prague 4 140 69, Czech Republic

Adresa: Kongresova 1, Prague
DreamTrips - Prague, Czech Republic

Najít další události v Prague na Evensi!

DreamTrips – Prague, Czech Republic

23 Prosinec 2016 u Corinthia Hotel Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=DVXuYL0Yo1sFh7KxsGk3FZ

About Your Trip
Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Czech Republic! Visit the iconic Cathedral of St. Barbara, learn about Prague’s silver mining history and visit the unforgettable Sedlec Ossuary, or Bone Church, while eating a three-course lunch with adult beverages. To top it all off, there will be optional member orientation available to help you get the most out of your membership!

Prague is the Czech Republic’s largest city and is the center of its politics, European culture and economic growth. The city is rich with history, home to remnants of the Charles IV and Habsburg era. Just as rich as the history is the city’s beauty – the architecture is world-renowned and attracts millions each year.

What’s Included
4 days and 3 nights at Corinthia Hotel Prague
Featuring Superior Room accommodations with queen or twin rooms and complimentary Wi-Fi.
3 breakfasts, 1 lunch and 1 dinner.
Day excursion to Kutna Hora; includes private transportation.
Complimentary Wi-Fi.
Complimentary access to the Apollo Spa fitness center.

Air transportation and airport-to-hotel transfers are not included. The closest commercial airport is Václav Havel Airport Prague (PRG).

Hotel Details
Corinthia Hotel Prague sits where Prague divides, providing direct access to underground stations.

The hotel takes hospitality to the next level. Elegant cuisine and live music await you in the dining room; relax at the spa and make a splash at the indoor pool. Then turn out the lights and watch a landscape filled with castles and gothic buildings light up the night sky.

A stay at Corinthia Hotel Prague is just as magical as you can imagine.

Check-in: 2 p.m. Check-out: noon.

Corinthia Hotel Prague
Kongresová 1655/1
Prague 4 140 69, Czech Republic

Adresa: Kongresova 1, Prague
DreamTrips - Prague, Czech Republic

Najít další události v Prague na Evensi!

DreamTrips – Prague, Czech Republic

23 2016 u Corinthia Hotel Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=ReDYUsT0UlI7AhBDyWpMK6

About Your Trip
Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Czech Republic! Visit the iconic Cathedral of St. Barbara, learn about Prague’s silver mining history and visit the unforgettable Sedlec Ossuary, or Bone Church, while eating a three-course lunch with adult beverages. To top it all off, there will be optional member orientation available to help you get the most out of your membership!

Prague is the Czech Republic’s largest city and is the center of its politics, European culture and economic growth. The city is rich with history, home to remnants of the Charles IV and Habsburg era. Just as rich as the history is the city’s beauty – the architecture is world-renowned and attracts millions each year.

What’s Included
4 days and 3 nights at Corinthia Hotel Prague
Featuring Superior Room accommodations with queen or twin rooms and complimentary Wi-Fi.
3 breakfasts, 1 lunch and 1 dinner.
Day excursion to Kutna Hora; includes private transportation.
Complimentary Wi-Fi.
Complimentary access to the Apollo Spa fitness center.

Air transportation and airport-to-hotel transfers are not included. The closest commercial airport is Václav Havel Airport Prague (PRG).

Hotel Details
Corinthia Hotel Prague sits where Prague divides, providing direct access to underground stations.

The hotel takes hospitality to the next level. Elegant cuisine and live music await you in the dining room; relax at the spa and make a splash at the indoor pool. Then turn out the lights and watch a landscape filled with castles and gothic buildings light up the night sky.

A stay at Corinthia Hotel Prague is just as magical as you can imagine.

Check-in: 2 p.m. Check-out: noon.

Corinthia Hotel Prague
Kongresová 1655/1
Prague 4 140 69, Czech Republic

Adresa: Kongresova 1, Prague
DreamTrips - Prague, Czech Republic

Najít další události v Prague na Evensi!