DreamTrips – Prague, Czech Republic

21 Říjen 2016 u Corinthia Hotel Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=uN4TZI45Luj1vCBBiwYjhF

About Your Trip
Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Czech Republic! Visit the iconic Cathedral of St. Barbara, learn about Prague’s silver mining history and visit the unforgettable Sedlec Ossuary, or Bone Church, while eating a three-course lunch with adult beverages. To top it all off, there will be optional member orientation available to help you get the most out of your membership!

Prague is the Czech Republic’s largest city and is the center of its politics, European culture and economic growth. The city is rich with history, home to remnants of the Charles IV and Habsburg era. Just as rich as the history is the city’s beauty – the architecture is world-renowned and attracts millions each year.

What’s Included
4 days and 3 nights at Corinthia Hotel Prague
Featuring Superior Room accommodations with queen or twin rooms and complimentary Wi-Fi.
3 breakfasts, 1 lunch and 1 dinner.
Day excursion to Kutna Hora; includes private transportation.
Complimentary Wi-Fi.
Complimentary access to the Apollo Spa fitness center.

Air transportation and airport-to-hotel transfers are not included. The closest commercial airport is Václav Havel Airport Prague (PRG).

Hotel Details
Corinthia Hotel Prague sits where Prague divides, providing direct access to underground stations.

The hotel takes hospitality to the next level. Elegant cuisine and live music await you in the dining room; relax at the spa and make a splash at the indoor pool. Then turn out the lights and watch a landscape filled with castles and gothic buildings light up the night sky.

A stay at Corinthia Hotel Prague is just as magical as you can imagine.

Check-in: 2 p.m. Check-out: noon.

Corinthia Hotel Prague
Kongresová 1655/1
Prague 4 140 69, Czech Republic

Adresa: Kongresova 1, Prague
DreamTrips - Prague, Czech Republic

Najít další události v Prague na Evensi!

DreamTrips – Prague, Czech Republic

14 Říjen 2016 u Corinthia Hotel Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=OeXp5lpgIBSOBF0V98YT1p

About Your Trip
Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Czech Republic! Visit the iconic Cathedral of St. Barbara, learn about Prague’s silver mining history and visit the unforgettable Sedlec Ossuary, or Bone Church, while eating a three-course lunch with adult beverages. To top it all off, there will be optional member orientation available to help you get the most out of your membership!

Prague is the Czech Republic’s largest city and is the center of its politics, European culture and economic growth. The city is rich with history, home to remnants of the Charles IV and Habsburg era. Just as rich as the history is the city’s beauty – the architecture is world-renowned and attracts millions each year.

What’s Included
4 days and 3 nights at Corinthia Hotel Prague
Featuring Superior Room accommodations with queen or twin rooms and complimentary Wi-Fi.
3 breakfasts, 1 lunch and 1 dinner.
Day excursion to Kutna Hora; includes private transportation.
Complimentary Wi-Fi.
Complimentary access to the Apollo Spa fitness center.

Air transportation and airport-to-hotel transfers are not included. The closest commercial airport is Václav Havel Airport Prague (PRG).

Hotel Details
Corinthia Hotel Prague sits where Prague divides, providing direct access to underground stations.

The hotel takes hospitality to the next level. Elegant cuisine and live music await you in the dining room; relax at the spa and make a splash at the indoor pool. Then turn out the lights and watch a landscape filled with castles and gothic buildings light up the night sky.

A stay at Corinthia Hotel Prague is just as magical as you can imagine.

Check-in: 2 p.m. Check-out: noon.

Corinthia Hotel Prague
Kongresová 1655/1
Prague 4 140 69, Czech Republic

Adresa: Kongresova 1, Prague
DreamTrips - Prague, Czech Republic

Najít další události v Prague na Evensi!

Christian Kravagna: Dějiny provázanosti uměleckého světa v postkoloniálním období / Towards a Postcolonial Art History of Contact

20 2016 u Veletržní palác – Národní galerie ve městě Prague.

tracking.php?code=bLfSPw7ysEYFn2ninEJnJ3

(for English please scroll down)

Přednáška Christiana Kravagni, profesora postkoloniálních studií na Akademii výtvarných umění ve Vídni, historika umění, kritika a kurátora. Příspěvek zasahující do současného globálního diskurzu umění z pohledu dějin tak, jak se tento diskurz formoval pod vlivem postkolonialismu.
>>> Na rozdíl od rozšířené periodizace globalizace umění, která začíná rokem 1989, lokalizuje přednáška mezikulturní kontakty a spojení umělců, kritiků a aktivistů v průběhu 20. století do období raných hnutí usilujících o dekolonizaci.

Přednáška se uskuteční v prostoru výstavy El Hadji Sy: Malba – Performance – Politika. V anglickém jazyce. Volný vstup.
———————————-
A lecture by Christian Kravagna, Professor of Postcolonial Studies at the Academy of Fine Arts Vienna, is an art historian, critic and curator. An intervention into the current Global Art discourse from a historical perspective informed by a postcolonial approach.
>>> Contrary to the widespread fixation on a post-1989 periodization of art’s globalization, this lecture calls for a localization of 20th century’s transcultural contacts and alliances of artists, critics and activists in the context of early decolonization movements.

The lecture will take place at the premises of the exhibition El Hadji Sy: Painting – Performance – Politics. The lecture will be conducted in English. Free entry.
———————————-
Christian Kravagna
> Editor: The Museum as Arena: Artists on Institutional Critique (2001), Routes: Imaging travel and migration (2007)
> Spolueditor / Co-editor: Transcultural Modernism (2013)
> Kurátor / Curator: Living Across: Spaces of Migration, Academy of Fine Arts Vienna, 2010; Planetary Consciousness, Leuphana Universität Lüneburg, 2008; Migration: Globalisation of Cultural Space and Time, Max Mueller Bhavan, Nové Dillí / New Delhi, 2003 (s with Amitem Mukhopadhyayem / with Amit Mukhopadhyay); Routes: Imaging travel and migration, Grazer Kunstverein, 2002; Prízraky spoločensky mŕtvych / Ghosts of the Civil Dead, tranzit.sk, Bratislava, současná výstava / current exhibition

Adresa: Veletržní, Prague
Christian Kravagna: Dějiny provázanosti uměleckého světa v postkoloniálním období / Towards a Postcolonial Art History of Contact

Najít další události v Prague na Evensi!

GALERIE V GALERII The New Rijksmuseum

19 2016 u Veletržní palác – Národní galerie ve městě Prague.

tracking.php?code=o6ckfCsdwn80dngBPismqN

Komorní filmový festival GALERIE V GALERII v rámci výroční výstavy Velkorysost. Umění obdarovat

(for English please scroll down)

V impozantním prostoru Velké dvorany Veletržního paláce se prostřednictvím filmu podíváte do zákulisí čtyř světových muzeí umění:
* Rijksmuseum, Amsterdam
* Uměleckohistorické muzeum, Vídeň
* National Gallery, Londýn
* Ermitáž, Petrohrad

Vstup na projekce je volný, kapacita je omezená – doporučujeme rezervaci místa na info@ngprague.cz. Vstup bez rezervace bude umožněn pouze v případě volné kapacity. Místo setkání je u pokladen Veletržního paláce.

19. 4. 18.30 The New Rijksmuseum
Oeke Hoogendijk, Nizozemsko, 2014, dokumentární, 130 minut, v původním znění s anglickými titulky

Jedno z nejvýznamnějších světových muzeí, nádherné Rijksmuseum v Amsterdamu, domov mistrů od Rembrandta po Vermeera, se renovuje. Film zaznamenává více než deset let sporů mezi ředitelem muzea, kurátory, politiky a projektanty. Čtyřdílný seriál s velkolepým zakončením.

22. 4. 18.30 Velkolepé muzeum
Johannes Holzhausen, Rakousko, 2014, dokumentární, 94 minut, v původním znění s českými titulky

Dokumentarista Johannes Holzhausen svým snímkem Velkolepé muzeum přináší divákům neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled do zákulisí jedné z nevětších a nejdůležitějších světoznámých kulturních institucí. Po dvou letech strávených v útrobách Uměleckohistorického muzea ve Vídni přináší obraz každodenního života v muzeu a především sled mikrodramat jeho pracovníků – od generálního ředitele přes přepravce a kulturní historiky až po členy úklidové služby a všechny, kteří se podílejí na vytváření ideálního prostředí pro umění.

3.5. 18.30 National Gallery
Frederick Wiseman, USA / Francie, 2014, dokumentární, 173 min, v původním znění s anglickými titulky

Film National Gallery zavede diváky do zákulisí londýnské instituce, do srdce muzea, ve kterém se nacházejí mistrovská díla západního umění od středověku po 19. století. Snímek je portrétem instituce, jejího chodu a vztahů se světem, zaměstnanců a návštěvníků a obrazů. V neustálé závratné hře zrcadel film sleduje obraz, jenž sleduje film.

18.5. 18.30 Ruská archa
Alexander Sokurov, Rusko / Německo, 2002, drama, 96 min, v původním znění s anglickými titulky

Petrohradská Ermitáž je se svou obrovskou kolekcí výtvarného umění archou ruské duše, mikrokosmem ruské historie. Postavy z minulosti i přítomnosti se magicky mísí v hudebním a vizuálním svátku umění, politiky a mysticizmu. Okázalý filmový zážitek je založený na přelomovém konceptu natáčení v jediném nepřerušovaném devadesátiminutovém záběru.
—————————-
Small film festival GALLERIES IN THE GALLERY within the exhibition Generosity. The Art of Giving

Look behind the scenes of the four world art museums through movies projected in the impressive spaces of Trade Fair Palace:
* Rijksmuseum, Amsterdam
* Kunsthistorisches Museum Wien
* National Gallery, London
* Ermitage, St. Petersburg

Free admission. The capacity is limited – we recommend reservation at info@ngprague.cz. Entry without a reservation will be possible only in case of free capacity. The meeting place is at the cash desk of the Trade Fair Palace.

19. 4. 18:30 The New Rijksmuseum
Oeke Hoogendijk, Netherlands, 2014, document, 130 minutes, in the original version with English subtitles

The magnificent Rijksmuseum in Amsterdam, one of the world’s preeminent museums, home to Rembrandt – Vermeer, is renovated. Battles between the museum’s director, curators, politicians, designers are filmed over 10 years. 4 part series and feature with a glorious ending.

22.4. 18:30 The Great Museum
Johannes Holzhausen, Austria, 2014, document, 94 minutes, in German version with Czech subtitles

Directed by Johannes Holzhausen, the documentary film Das Grosse Museum provides viewers with an unusual, humorous and ingenious in-depth look inside one of the largest and most prestigious cultural institutions in the world. After two years spent inside the Kunsthistorishes Museum in Vienna, Holzhausen offers a glimpse into the museum’s everyday life, in what is a sequence of micro-dramas experienced by its employees – from the director general, to the art handlers and art historians, all the way to the cleaning personnel and all those who take part in creating an ideal art environment.

3.5. 18:30 National Gallery
Frederick Wiseman, USA/France, 2014, document, 173 minutes, in the original version with English subtitles

National Gallery takes the audience behind the scenes of a London institution, on a journey to the heart of a museum inhabited by masterpieces of Western art from the Middle Ages to the 19th century. National Gallery is the portrait of a place, its way of working and relations with the world, its staff and public, and its paintings. In a perpetual and dizzying game of mirrors, film watches the painting watching film.

18.5. 18:30 Russian Ark
Alexandr Sokurov, Russia/Germany, 2002, drama, 96 minutes, in the original version with English subtitles

With its immense art collection, St. Petersburg’s Hermitage is the ark of the Russian soul, a microcosm of Russian history. Characters from both past and present mix magically in this musical and visual feast of art, politics and mysticism. A sumptuous cinematic experience based on the ground-breaking concept of shooting a continuous, entirely uncut 90-minute steadicam shot.

www.ngprague.cz

Adresa: Veletržní, Prague
GALERIE V GALERII The New Rijksmuseum

Najít další události v Prague na Evensi!

Penis pravdy – derniéra

16 2016 u Divadlo Komedie/Centrum východní dramatiky ve městě Prague.

tracking.php?code=oMWgJNmg8RWPY6x1ymfrRh

Režie: Vojtěch Štěpánek
Hudba: Swetja
Scéna: Jan Tobola

Obsazení:
Zuzana, Policejní náčelník, Holka, Vědec, Stařenka, TV moderátorka – Hana Kusnjerová
Hospodský, Kostelník, Vědec – Jakub Chromeček
Anděla – Natálie Řehořová
Josef Pařbuján, Filosof, Prezident – Vilém Udatný
Ferkéš Fúzik, Inocenc, Vědec, Policajt, Bratr Anděly – Jan Hofman
Emil – Jiří Racek
František Veverka, Bůh, Lucifer, TV kněz – Rudolf Stärz
Dušan – Michal Slaný
Marie Pařbujánová, Holka, Vědec, Stařenka – Anna Fišerová

Penis pravdy je lehce absurdní, černá a groteskní moralita, jež popisuje praktický dopad nesmrtelnosti na vzorku ostravských obyvatel. Příběh je v podstatě variací na pohádku Dařbuján a Pandrhola, základním motivem je přátelství tchána a zetě – smrťáka. Vše funguje dobře do momentu, kdy se smrťák rozhodne odvést si dědečka, z jehož sociálních dávek si rodina pořizuje krásné věci, například plazmovou televizi. Tak smrťák končí zaletován v boileru na vodu a na celý svět, v jehož centru stojí Ostrava, dopadá nesmrtelnost. Děti se pro zábavu bodají nůžkami na výtvarku, sebevrah nevěřícně vstává po pátém skoku z desátého patra živ a zdráv. Příběh nabere v pravdě světový rozměr ve chvíli, kdy je smrťák, coby masový vrah, vydán přes nejrůznější instance až do OSN, která vyhlásí celosvětové referendum, v němž si lidstvo má odhlasovat, che-li být smrtelné, či ne…

Adresa: Jungmannova 1, Prague
Penis pravdy - derniéra

Najít další události v Prague na Evensi!

Ciclo de Documentales: Welcome

15 2016 u Muddum ve městě Prague.

tracking.php?code=Ukgvj0uYN9WBxicaMF3mnL

Welcome (2009), del director francés Philippe Lioret, es una película que trata de un muchacho curdo que pasa tres meses cruzando Europa para reunirse con su novia que emigró a Inglaterra… Después de la proyección habrá un debate (en español/inglés) sobre la situación actual de los refugiados a Europa.

Welcome (2009), by French director Philippe Lioret, is a film about a 17-year-old Kurdish refugee, who has spent the last three months of his life travelling across Europe in an attempt to reunite with his girlfriend who recently emigrated to England… After the screening we will have a debate (in Spanish or English) about the current refugee situation in Europe.

Todxs bienvenidxs. You are all welcome 😉

Adresa: Kostelní 24, Prague
Ciclo de Documentales: Welcome

Najít další události v Prague na Evensi!

50 let odborného časopisu Mezinárodních vztahů

14 2016 u Institute of International Relations Prague / Ústav mezinárodních vztahů ve městě Prague.

tracking.php?code=rOaVCjLjFacQo6Lh4zCmGw

Náš český odborný časopis Mezinárodní vztahy slaví 50 let od svého vzniku! K této příležitosti pořádáme výroční akademickou akci, která má za cíl zhodnotit vývoj periodika a též ocenit jeho přínos mezinárodním vztahů v ČR jako oboru. Zaregistrujte se formulářem na odkazu “vstupenky” a přijďte!

Program:

09:30 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:10 Zahájení

Vít Beneš, šéfredaktor Mezinárodních vztahů
Petr Kratochvíl, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů

10:10 – 12:00 Vývoj disciplíny mezinárodních vztahů a časopisu Mezinárodní vztahy

Strukturální problémy české sociální vědy: O hybridním charakteru oboru mezinárodní vztahy
Petr Kratochvíl, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů
Mezinárodní ekonomické vztahy: profilová oblast nebo doplněk českého výzkumu?
Štěpánka Zemanová, Pavel Hnát, Miloslav Machoň, Vysoká škola ekonomická v Praze /VŠE/
Evropská integrace hlavním tématem českých mezinárodních vztahů
Jan Karlas, Univerzita Karlova v Praze
Výzkum a studium bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích
Šárka Cabadová Waisová, Západočeská univerzita v Plzni
Oldřich Bureš, Metropolitní univerzita Praha
Česká zahraniční politika
Michal Kořan, Ústav mezinárodních vztahů

12:00 – 12:20 Občerstvení

12:20 – 14:00 Kulatý stůl redaktorů českých odborných časopisů
Výměna zkušeností s vedením odborných časopisů, představení recenzních řízení a diskuze s potenciálními autory

Vít Beneš (Mezinárodní vztahy)
Šárka Cabadová Waisová (Politics in Central Europe)
Martin Doleček (Vojenské rozhledy)
Pavel Dufek (Středoevropské politické studie)
Jakub Fučík (Obrana a strategie)
Jan Němec (Politologická revue)
Tomáš Profant (New Perspectives: Interdisciplinary Journal of CEE Politics and IR)

Adresa: Nerudova 3, Prague
50 let odborného časopisu Mezinárodních vztahů

Najít další události v Prague na Evensi!

AAU Program Board goes to the “Book Burning” theater play!

12 2016 u Divadlo Archa ve městě Prague.

tracking.php?code=5o7Z3lzVVjdsZDNEb1l5wv

We are going to see a poetic and political play called “Book Burning” in English with Czech subtitles created by Pieter De Buysser and Hans Op de Beeck

150czk INSTEAD OF 290czk FOR AAU STUDENTS ONLY!

EMAIL at pb.club@aauni.edu to reserve your spot now

The event is followed by a discussion of the recent terrorist attack in Brussels.

Performance description:

History is at an impasse. No revolutions are taking place. What else can one say? A play about forgetting and forgiving, about knowledge and riddles, and about the absence of story. In the form of a cat, we follow the story of a man who completely lights up when his daughter immerses herself in a chest. Perhaps it is fiction. But it might also be a political, even utopian play, because it wagers on the magical possibilities of language and radical imagination. Book Burning is not what it is, but that which it might be: an impetus for the start of a new world. Writer, essayist and performer Pieter De Buysser and visual artist Hans Op de Beeck have created a poetic performance with strong political contents. A cabinet of curiosities in a world overloaded with information. What can WikiLeaks and Edward Snowden do for poetry? You can’t know the facts until you see the fiction.

“The alliance of the poetics and politics here is simply magical”
(Le temps, CH)

“Accessible, brilliant and all things considered significant in contemporary thought, this is a must-see show!”
(Laure Dasinière,FR)

In English with Czech subtitles, 70 minutes.

Adresa: Na Poříčí 26, Prague
AAU Program Board goes to the "Book Burning" theater play!

Najít další události v Prague na Evensi!

Public Lecture with Dr Doron Avital

18 2016 u FSV UK Hollar ve městě Prague.

tracking.php?code=7vBAx1uQIIgu9cvbPctTTA

Dear ladies and gentlemen,

the Political Science Club would like to cordially invite you to attend a public lecture with Dr Doron Avital.

Dr Doron Avital has a celebrated military history from the time he commanded a leading paratroopers company in the Lebanon war of 1982, to the planning and commanding of numerous complex special operations in Israel elite Special Forces unit, Sayeeret Matckal – also known as “The Unit” – all the way to holding the position of chief-commanding-officer of “The Unit” in the early 1990s. His tenure as a commander is registered as one of the most complex and shaping chapters in the history of the unit. During his service Doron Avital received numerous IDF military and special operations awards. Dr Doron Avital enrolled in a PhD program with the school of philosophy of Columbia University in the City of New York, where after a few years he completed his Doctoral thesis in Logic and Philosophy. He was awarded Columbia University’s Presidential Fellowship for the years 1995-2001 and taught there classes in advanced logic and analytic philosophy. Dr Avital holds in addition a BSc in Mathematics and Computer Science (1985) as well as MA (Summa Cum Laude) from the Cohen Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas (1996), both from Tel Aviv University. Upon returning to Israel, Dr. Avital headed the Georges Leven High-Tech Management School at Tel Aviv University, and later established and directed the BRM Institute of technology and society at the Faculty of Management. In the Hebrew University of Jerusalem, Dr Avital held the prestigious post of the Director-General of the Jewish National and University Library. With the 2009 elections, Dr Avital moved into politics, and served on behalf the Kadima party as MP in the 18th Knesset, Israel parliament. Dr Avital served on the foreign and security committee as well as the constitution committee; headed the Israel-Czech parliamentary friendship association and led the parliamentary Knesset delegation to the Council of Europe.

The public lecture will be held in Room H212.

We look forward to seeing you.

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, Prague
Public Lecture with Dr Doron Avital

Najít další události v Prague na Evensi!

Diplomatic Forum with H.E. Moon Hayong, Ambassador of South Korea

19 2016 u Anglo-American University Career Center ve městě Prague.

tracking.php?code=sISVOvEGC5NKxFc1z65m92

Join “Diplomatic Forum” and have the unique opportunity to get firsthand information about international politics.
From the speaker and also in the discussion where diplomats and ambassadors from many countries join us.

19.04.2016 – Diplomatic Forum with H.E. Mr. Moon Hayong

Topic: “To be anonunced”

The Forum for International Politics and Business

Date & Time: Tuesday, 19.04. / 18:00-20:30
Event page: www.facebook.com/events/207681132937676
Link to the venue: www.aauni.edu
Link to mapy.cz: www.mapy.cz/s/iUHG

18:00-18:30 Networking
18:30-19:00 Speech
19:00-20:00 Discussion
20:00 – 20:30 Networking
21:00 Dinner for selected participants (Please send an e-Mail to hans.weber@fryday.net if you are interested)

„Anglo-American University (AAU)“
Letenská 5
118 00 Praha 1-Mala Strána

AAU Students and Faculty: Free
AAU Alumni and students of other Universities: 200 CZK
Others: 500 CZK

Adresa: Letenska 5, Prague
Diplomatic Forum with H.E. Moon Hayong, Ambassador of South Korea

Najít další události v Prague na Evensi!