GALERIE V GALERII Velkolepé muzeum

22 2016 u Veletržní palác – Národní galerie ve městě Prague.

tracking.php?code=NoR7EaI2u6k7XNJfl9DvZW

Komorní filmový festival GALERIE V GALERII v rámci výroční výstavy Velkorysost. Umění obdarovat

(for English please scroll down)

V impozantním prostoru Velké dvorany Veletržního paláce se prostřednictvím filmu podíváte do zákulisí čtyř světových muzeí umění:
* Rijksmuseum, Amsterdam
* Uměleckohistorické muzeum, Vídeň
* National Gallery, Londýn
* Ermitáž, Petrohrad

Vstup na projekce je volný, kapacita je omezená – doporučujeme rezervaci místa na info@ngprague.cz. Vstup bez rezervace bude umožněn pouze v případě volné kapacity. Místo setkání je u pokladen Veletržního paláce.

22. 4. 18.30 Velkolepé muzeum
Johannes Holzhausen, Rakousko, 2014, dokumentární, 94 minut, v původním znění s českými titulky

Dokumentarista Johannes Holzhausen svým snímkem Velkolepé muzeum přináší divákům neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled do zákulisí jedné z nevětších a nejdůležitějších světoznámých kulturních institucí. Po dvou letech strávených v útrobách Uměleckohistorického muzea ve Vídni přináší obraz každodenního života v muzeu a především sled mikrodramat jeho pracovníků – od generálního ředitele přes přepravce a historiky umění až po členy úklidové služby a všechny, kteří se podílejí na vytváření ideálního prostředí pro umění.

3.5. 18.30 National Gallery
Frederick Wiseman, USA / Francie, 2014, dokumentární, 173 min, v původním znění s anglickými titulky

Film National Gallery zavede diváky do zákulisí londýnské instituce, do srdce muzea, ve kterém se nacházejí mistrovská díla západního umění od středověku po 19. století. Snímek je portrétem instituce, jejího chodu a vztahů se světem, zaměstnanců a návštěvníků a obrazů. V neustálé závratné hře zrcadel film sleduje obraz, jenž sleduje film.

18.5. 18.30 Russian Ark
Alexander Sokurov, Rusko / Německo, 2002, drama, 96 min, v původním znění s anglickými titulky

Petrohradská Ermitáž je se svou obrovskou kolekcí výtvarného umění archou ruské duše, mikrokosmem ruské historie. Postavy z minulosti i přítomnosti se magicky mísí v hudebním a vizuálním svátku umění, politiky a mysticizmu. Okázalý filmový zážitek je založený na přelomovém konceptu natáčení v jediném nepřerušovaném devadesátiminutovém záběru.

Předchozí projekce
19. 4. 18.30 The New Rijksmuseum
Oeke Hoogendijk, Nizozemsko, 2014, dokumentární, 130 minut, v původním znění s anglickými titulky

Jedno z nejvýznamnějších světových muzeí, nádherné Rijksmuseum v Amsterdamu, domov mistrů od Rembrandta po Vermeera, se renovuje. Film zaznamenává více než deset let sporů mezi ředitelem muzea, kurátory, politiky a projektanty. Čtyřdílný seriál s velkolepým zakončením.
—————————-
Small film festival GALLERIES IN THE GALLERY within the exhibition Generosity. The Art of Giving

Look behind the scenes of the four world art museums through movies projected in the impressive spaces of Trade Fair Palace:
* Rijksmuseum, Amsterdam
* Kunsthistorisches Museum Wien
* National Gallery, London
* Ermitage, St. Petersburg

Free admission. The capacity is limited – we recommend reservation at info@ngprague.cz. Entry without a reservation will be possible only in case of free capacity. The meeting place is at the cash desk of the Trade Fair Palace.

22.4. 18:30 The Great Museum
Johannes Holzhausen, Austria, 2014, document, 94 minutes, in German version with Czech subtitles

Directed by Johannes Holzhausen, the documentary film Das Grosse Museum provides viewers with an unusual, humorous and ingenious in-depth look inside one of the largest and most prestigious cultural institutions in the world. After two years spent inside the Kunsthistorishes Museum in Vienna, Holzhausen offers a glimpse into the museum’s everyday life, in what is a sequence of micro-dramas experienced by its employees – from the director general, to the art handlers and art historians, all the way to the cleaning personnel and all those who take part in creating an ideal art environment.

3.5. 18:30 National Gallery
Frederick Wiseman, USA/France, 2014, document, 173 minutes, in the original version with English subtitles

National Gallery takes the audience behind the scenes of a London institution, on a journey to the heart of a museum inhabited by masterpieces of Western art from the Middle Ages to the 19th century. National Gallery is the portrait of a place, its way of working and relations with the world, its staff and public, and its paintings. In a perpetual and dizzying game of mirrors, film watches the painting watching film.

18.5. 18:30 Russian Ark
Alexandr Sokurov, Russia/Germany, 2002, drama, 96 minutes, in the original version with English subtitles

With its immense art collection, St. Petersburg’s Hermitage is the ark of the Russian soul, a microcosm of Russian history. Characters from both past and present mix magically in this musical and visual feast of art, politics and mysticism. A sumptuous cinematic experience based on the ground-breaking concept of shooting a continuous, entirely uncut 90-minute steadicam shot.

Previous screenings
19. 4. 18:30 The New Rijksmuseum
Oeke Hoogendijk, Netherlands, 2014, document, 130 minutes, in the original version with English subtitles

The magnificent Rijksmuseum in Amsterdam, one of the world’s preeminent museums, home to Rembrandt – Vermeer, is renovated. Battles between the museum’s director, curators, politicians, designers are filmed over 10 years. 4 part series and feature with a glorious ending.

www.ngprague.cz

Adresa: Veletržní, Prague
GALERIE V GALERII Velkolepé muzeum

Najít další události v Prague na Evensi!

Vernisáž obrazů Lucie Jindrák Skřivánková & módní koktejl JJ & Lu J. Skřivánková, Tančírna a DJ

11 2016 u Rolland CZ ve městě Prague.

tracking.php?code=Nbvdc2vhoc29p7rW7Hj48q

# Lucie Jindrák Skřivánková vernisáž obrazů “The street view of Mongolia mountains and others” # Módním koktejl JJ & Lu J. Skřivánková # Představení vlasové kolekce “PRAGUE OWAY
ROLLAND 2016 HAIR COLLECTION” # Tančírna & DJs
# Vstup zdarma.

ROLLAND se svou ACADEMY ROLLAND, SHOWROOMEM ROLLAND a kadeřnictvím ECOart SALON ROLLAND není jen místo, kde vám upraví a uzdraví vlasy organickou kosmetikou, nebo kde můžete nakoupit špičkovou přírodní péči pro celé tělo. Jeho prostory jsou také uměleckou galerií a showroomem pro cokoliv, co s krásou souvisí. „Od konce února tak na sebe budou moci hosté salonu nechat působit obrazy Lucie Jindrák Skřivánkové, zatímco se kadeřník bude starat o jejich novou barvu nebo účes.

Zahájení vernisáže obrazů “The street view of Mongolia mountains and others” se uskuteční 11.5.2016 od 19 hodin.

Úspěšná umělkyně Lu Jindrák Skřivánková (LJS) se vedle své malířské tvorby zabývá i dalšími projekty z odvětví užitého designu. Významnou část z nich tvoří ručně vyráběné předměty z porcelánu, betonu a dalších materiálů, které LJS vytváří ve velmi limitovaných edicích. Její práce s materiálem je přitom charakteristická viditelným odkazem k umělecké tvorbě.
Porcelánové, betonové hrnky, misky i oblečení připomínají samostatné sochařské objekty, části z nich jsou pomalované a stávají se tak netradičním malířským plátnem. Malířka se v LJS nezapře ani v případě jejích oděvních návrhů. Inspiraci v monumentálních tvarech hledá nejen v architektuře, ale také čerpá prvky z Japonska a Skandinávie. Využívá kvalitní přírodní materiály jako len, bavlnu, denim nebo malířské plátno.
Nový život ale vdechuje i starším kouskům oblečení z druhé ruky, které přetváří, přešívá a někdy i ručně pomalovává. Stála tak na počátku aktuálního trendu upcyclingu nebo slowfashion. Nejenže posílá dál to, co by jinak zřejmě skončilo v popelnici, ale navíc díky tomu vznikají naprosto jedinečné originály.
Je také designérem vzorů na látky pro fashion projekt JJ. Zde vytváří motivy na látky a nebo využívá části či celky již z hotových obrazů. Oděvy jsou vytvořeny pouze v několika kusech.

Pro zpestření chuťových vjemů si v Eco Salon Rolland budete moci zakoupit lahodná česká a italská vína, sladké a slané pokrmy pro vás zajistí a nabídne známé a skvělé BISTRO 8.

VSTUP ZDRARMA!!!

Přijměte srdečné pozvání..

Showroom & Academy ECOart SALON ROLLAND
Francouzská 17, Praha 2, 120 00
tel.: +420 725 783 123, www.rolland.cz

Adresa: Francouzská 17, Prague
Vernisáž obrazů Lucie Jindrák Skřivánková & módní koktejl JJ & Lu J. Skřivánková, Tančírna a DJ

Najít další události v Prague na Evensi!

GALERIE V GALERII The New Rijksmuseum

19 2016 u Veletržní palác – Národní galerie ve městě Prague.

tracking.php?code=o6ckfCsdwn80dngBPismqN

Komorní filmový festival GALERIE V GALERII v rámci výroční výstavy Velkorysost. Umění obdarovat

(for English please scroll down)

V impozantním prostoru Velké dvorany Veletržního paláce se prostřednictvím filmu podíváte do zákulisí čtyř světových muzeí umění:
* Rijksmuseum, Amsterdam
* Uměleckohistorické muzeum, Vídeň
* National Gallery, Londýn
* Ermitáž, Petrohrad

Vstup na projekce je volný, kapacita je omezená – doporučujeme rezervaci místa na info@ngprague.cz. Vstup bez rezervace bude umožněn pouze v případě volné kapacity. Místo setkání je u pokladen Veletržního paláce.

19. 4. 18.30 The New Rijksmuseum
Oeke Hoogendijk, Nizozemsko, 2014, dokumentární, 130 minut, v původním znění s anglickými titulky

Jedno z nejvýznamnějších světových muzeí, nádherné Rijksmuseum v Amsterdamu, domov mistrů od Rembrandta po Vermeera, se renovuje. Film zaznamenává více než deset let sporů mezi ředitelem muzea, kurátory, politiky a projektanty. Čtyřdílný seriál s velkolepým zakončením.

22. 4. 18.30 Velkolepé muzeum
Johannes Holzhausen, Rakousko, 2014, dokumentární, 94 minut, v původním znění s českými titulky

Dokumentarista Johannes Holzhausen svým snímkem Velkolepé muzeum přináší divákům neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled do zákulisí jedné z nevětších a nejdůležitějších světoznámých kulturních institucí. Po dvou letech strávených v útrobách Uměleckohistorického muzea ve Vídni přináší obraz každodenního života v muzeu a především sled mikrodramat jeho pracovníků – od generálního ředitele přes přepravce a kulturní historiky až po členy úklidové služby a všechny, kteří se podílejí na vytváření ideálního prostředí pro umění.

3.5. 18.30 National Gallery
Frederick Wiseman, USA / Francie, 2014, dokumentární, 173 min, v původním znění s anglickými titulky

Film National Gallery zavede diváky do zákulisí londýnské instituce, do srdce muzea, ve kterém se nacházejí mistrovská díla západního umění od středověku po 19. století. Snímek je portrétem instituce, jejího chodu a vztahů se světem, zaměstnanců a návštěvníků a obrazů. V neustálé závratné hře zrcadel film sleduje obraz, jenž sleduje film.

18.5. 18.30 Ruská archa
Alexander Sokurov, Rusko / Německo, 2002, drama, 96 min, v původním znění s anglickými titulky

Petrohradská Ermitáž je se svou obrovskou kolekcí výtvarného umění archou ruské duše, mikrokosmem ruské historie. Postavy z minulosti i přítomnosti se magicky mísí v hudebním a vizuálním svátku umění, politiky a mysticizmu. Okázalý filmový zážitek je založený na přelomovém konceptu natáčení v jediném nepřerušovaném devadesátiminutovém záběru.
—————————-
Small film festival GALLERIES IN THE GALLERY within the exhibition Generosity. The Art of Giving

Look behind the scenes of the four world art museums through movies projected in the impressive spaces of Trade Fair Palace:
* Rijksmuseum, Amsterdam
* Kunsthistorisches Museum Wien
* National Gallery, London
* Ermitage, St. Petersburg

Free admission. The capacity is limited – we recommend reservation at info@ngprague.cz. Entry without a reservation will be possible only in case of free capacity. The meeting place is at the cash desk of the Trade Fair Palace.

19. 4. 18:30 The New Rijksmuseum
Oeke Hoogendijk, Netherlands, 2014, document, 130 minutes, in the original version with English subtitles

The magnificent Rijksmuseum in Amsterdam, one of the world’s preeminent museums, home to Rembrandt – Vermeer, is renovated. Battles between the museum’s director, curators, politicians, designers are filmed over 10 years. 4 part series and feature with a glorious ending.

22.4. 18:30 The Great Museum
Johannes Holzhausen, Austria, 2014, document, 94 minutes, in German version with Czech subtitles

Directed by Johannes Holzhausen, the documentary film Das Grosse Museum provides viewers with an unusual, humorous and ingenious in-depth look inside one of the largest and most prestigious cultural institutions in the world. After two years spent inside the Kunsthistorishes Museum in Vienna, Holzhausen offers a glimpse into the museum’s everyday life, in what is a sequence of micro-dramas experienced by its employees – from the director general, to the art handlers and art historians, all the way to the cleaning personnel and all those who take part in creating an ideal art environment.

3.5. 18:30 National Gallery
Frederick Wiseman, USA/France, 2014, document, 173 minutes, in the original version with English subtitles

National Gallery takes the audience behind the scenes of a London institution, on a journey to the heart of a museum inhabited by masterpieces of Western art from the Middle Ages to the 19th century. National Gallery is the portrait of a place, its way of working and relations with the world, its staff and public, and its paintings. In a perpetual and dizzying game of mirrors, film watches the painting watching film.

18.5. 18:30 Russian Ark
Alexandr Sokurov, Russia/Germany, 2002, drama, 96 minutes, in the original version with English subtitles

With its immense art collection, St. Petersburg’s Hermitage is the ark of the Russian soul, a microcosm of Russian history. Characters from both past and present mix magically in this musical and visual feast of art, politics and mysticism. A sumptuous cinematic experience based on the ground-breaking concept of shooting a continuous, entirely uncut 90-minute steadicam shot.

www.ngprague.cz

Adresa: Veletržní, Prague
GALERIE V GALERII The New Rijksmuseum

Najít další události v Prague na Evensi!

TARYN SIMON: vernisáž / opening

26 2016 u Galerie Rudolfinum ve městě Prague.

tracking.php?code=xmi9ipRXCEVMNsTFbLaoY3

VERNISÁŽ/OPENING
Taryn Simon
(27.4. – 10.7.2016)

Galerie Rudolfinum představí poprvé v České republice newyorskou umělkyni TARYN SIMON (*1975), která vytváří propracované rejstříky věcí, skrytých doslova nebo obrazně – ptáků ve filmech s Jamesem Bondem, zboží pašovaného skrz Kennedyho letiště nebo utajovaných základen amerických institucí. Konceptuální metody, léta rešerší a komplikovaný sběr materiálu, ale především jejich kombinace s přitažlivostí témat vybíraných z mytologií 20. a 21. století a krásou fotografií, z ní činí jednu z nejvýraznějších postav současné světové umělecké scény.

Více informací naleznete na stránkách Galerie Rudolfinum: www.galerierudolfinum.cz.
===
Galerie Rudolfinum presents for the first time in the Czech Republic the New York artist TARYN SIMON (*1975), who creates elaborate classifications of obscurities that sometimes hide in plain sight such as birds in the James Bond films, illegal imports confiscated at JFK airport, secret bases of American institutions. The conceptual methods, years of research and laborious collection of material and especially the combination with seductiveness of topics from the 20th and 21st century mythologies and the beauty of photography, all make her one of the most significant figures on the contemporary international artscene.

Adresa: Alšovo nábřeží 12, Prague
TARYN SIMON: vernisáž / opening

Najít další události v Prague na Evensi!

MADE IN ITALY aneb Cesta do módního průmyslu a designu – Đường đến thời trang và thiết kế Italy

20 2016 u Galerie Miro ve městě Prague.

tracking.php?code=q9AEfKJgTsCCwdGExxz9dc

MADE IN ITALY aneb Cesta do módního průmyslu a designu Đường đến thời trang và thiết kế Italy

CZ / EN / VN

Sníte vytvořit si vlastní kolekci oblečení, interiérového designu, či se stát stylistou?
Do you dream to create your own collection of clothes, interior design, or to become a stylist?
Bạn có ước mơ để tạo ra bộ sưu tập của riêng bạn quần áo, thiết kế nội thất, và có thể trở thành một stylist?

Milán – Paříž – Londýn – Florencie
Tam, kde se narodila móda a design
The place where fashion and design were born
Nơi được sinh ra thời trang và thiết kế

Istituto Marangoni
80 years of history
80 let historie – với 80 năm lịch sử
http://www.istitutomarangoni.com/en/

20. dubna 2016 18:00 – 20:00
– proběhne prezentace prestižní vysoké školy ISTITUTO MARANGONI

21. dubna 2016 18:00 – 21:00
Massimo Casagrande – příběh, který začal vytvořením obuvi, tašek a šperků (Gucci, Louis Vuitton a jiné), a také o vývoji módního průmyslu, nových technologiích, kolaboracích a moderních trendech.

Massimo Casagrande – a story which began by creating shoes, bags and jewelry (Gucci, Louis Vuitton and others), and also the development of the fashion industry, new technologies, collaborations and modern trends.

Câu chuyện bắt đầu từ việc tạo ra đôi giày, túi xách và đồ trang sức (Gucci, Louis Vuitton và những người khác), và cũng có sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang, công nghệ mới, hợp tác và các xu hướng hiện đại.
————-
Při prezentaci se seznámíte s představiteli ISTITUTO MARANGONI a dostanete veškeré potřebné informace o slavné vysoké škole. Dozvíte se o:
– Areálech VŠ ve světových hlavních městech módy a designu
– Programech a oborech studia – od designu oděvu až po podnikání a brand management
– Přístupu ke studiu, založeném na vytvoření přesvědčivého portfolia, ovládnutí praktických zručností a těsných vzájemných vztahů s průmyslem
– Kariérních možnostech a příběhy úspěchu absolventů

During the presentation you will meet with representatives ISTITUTO MARANGONI and get all the necessary information about the famous university. You will get to know:
– Campus university in the world capitals of fashion and design
– Programs and fields of study – from clothing design to business and brand management
– Access to the study, based on creating a compelling portfolio, mastering practical skills and tight relationships with industry
– Career opportunities and success stories of graduates

Giới thiệu Istituto Marangoni 20 tháng tư năm 2016
Trong chương trình các bạn sẽ được làm quen những người đại diện cho Istituto Marangoni và nhận được tất cả các thông tin cần thiết về các trường đại học nổi tiếng. Bạn sẽ tìm hiểu về:
– Đại học Campus tại các thủ đô trên thế giới của thời trang và thiết kế
– Chương trình và các lĩnh vực nghiên cứu – từ thiết kế quần áo để kinh doanh và quản lý thương hiệu
– Truy cập vào các nghiên cứu, dựa trên việc tạo ra một danh mục đầu tư hấp dẫn, làm chủ các kỹ năng thực tế và mối quan hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp
– Cơ hội nghề nghiệp và những câu chuyện thành công của sinh viên tốt nghiệp
Người dẫn chương trình là Davide Forloni – Giám đốc đốc khu vực tuyển học sinh tại Instituto Marangoni.
——————————-

!!!!! THE CAPACITY IS LIMITED (60 pcs)
Účast zdarma.
Registrace nutná zde: http://goo.gl/forms/isndKDrPoF
REGISTRATION NEEDED
FREE ENTRANCE
– miễn phí. yêu cầu đăng ký

2-days lection will be in ENGLISH (may have a translator in Czech and Vietnamese)
————————————-
Công ty Tư vấn/Pořadatel:
IQ Consultancy
– đại diện chính thức của Istituto Marangoni ở Nga, Ukraine và Cộng hòa Séc cùng với

Hlavní partneři / Partners:
Nguyen Manh Tung
EM Prague – Exotic Models Prague, sro

Adresa: kostel sv. Rocha, Strahovské nádvoří 132/1, Prague
MADE IN ITALY aneb Cesta do módního průmyslu a designu - Đường đến thời trang và thiết kế Italy

Najít další události v Prague na Evensi!

Black Zone Myth Chant /Editions Gravats/, Chicaloyoh /Shelter Press/

26 2016 u Klub Újezd ve městě Prague.

tracking.php?code=pKCSVrkIBCEbKWtXNzUdcD

French drone/psych producer High Wolf is continuing with his excellent Black Zone Myth Chant project – responsible for one of our favourite releases of recent years – with an LP on Low Jack’s label. Following the mulchy hip-hop of 2011’s Straight Cassette, and the Sun Ra and DJ Screw inspired Mane Thecel Phares, the next BZMC release is Jimi W., billed as five tracks of Maxime Primault’s most ‘floor-friendly’ work. The LP follows last year’s Judgement Mixtape, a collection of unreleased tracks given the chopped and screwed treatment by Low Jack.

Chicaloyoh is Alice Dourlen’s solo project. Creating music between soundscape exploration and intimate contemplation, Chicaloyoh is a mix of guitar, keyboards and percussion from distant and various horizons. Chicaloyoh has released tapes on Bumtapes, Dial square tapes, Clay Ruby’s (from Burial Hex and Second Family Band) label Brave Mysteries, and more recently, full-length LP’s on the french label Faunasabbatha and Shelter Press.

more info coming soon

Adresa: Klub Újezd, Újezd 18, Prague
Black Zone Myth Chant /Editions Gravats/, Chicaloyoh /Shelter Press/

Najít další události v Prague na Evensi!

Club Vivanova Prague . AROUND THE WORLD Book Launch & Wine Degustation . Mandarin Oriental Prague . Wednesday 27th April 2016

27 2016 u Mandarin Oriental, Prague ve městě Prague.

tracking.php?code=NVlzbi29XOKBmHFMzkzu8S

Mandarin Oriental, Prague
Spices Restaurant and Bar at Mandarin Oriental, Prague
Culinary Book Launch & Wine Degustation
Around the World with Bradley Mitton . Wine Pairing Recipes

Wednesday 27th April 2016 . 7pm to 9pm
Order your copy now at this link
http://amzn.com/151936444X

Join Bradley Mitton for an after-work wine aperitif to celebrate the launch of his new gourmet book and receive a specially signed copy. Books will be for sale at CZK 500 and you can have your copy personally signed. Moreover, buy a book and we’ll have a selection of premium New World wines available for you , which we will be delighted to let you taste and enjoy. Come along, bring some friends and join us for a special moment and a celebratory drink!

Reservations
Please RSVP by emailing booking@clubvivanova.com

Europe’s preeminent culinary and gourmet wine expert Bradley Mitton releases his first culinary cook-book with an array of international recipes and wine pairing tips resulting from his years working in top-flight gastronomy. Preview here

Around the World with Bradley Mitton . Wine Pairing Recipes
Available in 53 countries via AMAZON
Order direct . www.mittonwines.com/wine-selection/aroundtheworld
Order Amazon . http://amzn.com/151936444X
“The variety of cuisines, cultures and professionals that I have worked with extended me a fantastic opportunity to build an interesting and diverse collection of recipes.”
Image copyright R. Culturi

Adresa: Nebovidská 459/1, Prague
Club Vivanova Prague . AROUND THE WORLD Book Launch & Wine Degustation . Mandarin Oriental Prague . Wednesday 27th April 2016

Najít další události v Prague na Evensi!

Lara Snow (ISR) // Café V Lese

09 2016 u Café V lese ve městě Prague.

tracking.php?code=UjXikID6nSJ5eMrA9AXn2B

Lara Snow
https://larasnow.bandcamp.com

“Lara Snow introduces herself to the world with “We Are Animals“, her collaboration EP with producer Safra. The leadoff track “I Like Snow” is a raw blast of energy coming across like a collision between Grimes and Die Antwoord with a breakdown that would make Refused proud.” – Cougar Microbes

Lara Snow is an electro-pop artist from Tel Aviv who’s released her first EP “We Are Animals” last year – collaborated with producer Safra & her regular collaborator Jonatan Harpak, who also takes a part in Lara Snow’s live show.

The first single and its official video “I Like Snow” was premiered on the Israeli leading news site Ynet & got great reviews from several overseas magazines, comparing the song to artists like Grimes & Die Antwoord.

The second single “Creatures Of The Night” was released as part of “Future Sound Of Israel” collection by BPM collage, was chosen as song of the week by 88FM radio & made into the playlist of the biggest Israeli radio station – Galgalaz.

Lara Snow’s live show is all about digital & analog sounds merging into each other and becoming one. Anyone who’s seen the two plays live will know that Lara & Jonatan both let themselves go completely when on stage.

Since playing their first live show on April last year, the two have been working nonstop, playing different festivals in Israel & abroad. (CMJ New York, Tune in TLV, Yearot Menashe, Haifa 100 Live & more).

On February 2016 Lara Snow was signed by Lichdicht Booking who’s also responsible for the booking management of Milky Chance & more. On April 2016 Lara will be touring Europe for a month & on May will play CMW in Canada.

The singer is currently working on her debut solo EP which promises to build on everything she has done so far offering a captivating layered sound that maintains the signature Lara Snow dark dreamy appeal.

Adresa: Krymská 12, Prague
Lara Snow (ISR) // Café V Lese

Najít další události v Prague na Evensi!

Visiting Artist and Lecture Series: Jana Zielinski and Jiří Macek

24 2016 u Prague College ve městě Prague.

tracking.php?code=gTMV5GHsK44vUo2rnm7MMB

We are delighted to welcome the founders of the Czech arts festival Designblok to address our School of Art & Design students in the first of this semester’s Visiting Artist and Lecture Series (VALS).

Jana Zielinski and Jiří Macek are founders and producers of the Designblok, Prague Design and Fashion Week festivals.

Since 2006 Jana and Jiří have also been producers and organizers of the Czech Grand Design Awards, an annual awards ceremony recognizing the extraordinary work of designers in any given calendar period. Czech Grand Design Awards are awarded in nine categories: Designer of the Year, Fashion Designer of the Year, Jewellery Designer of the Year, Graphic Designer of the Year, Photographer of the Year, Store of the Year, Manufacturer of the Year, Discovery of the Year, Hall of Fame, and Grand Designer of the Year. The winners are chosen by votes of the Academy of Design of the Czech Republic in three rounds.

As if they had not had enough of design, Jana and Jiří established the Czech brand Křehký in 2010. Křehký aims to continue the tradition of old Czech handicraft and applied arts, enriching our homes with objects that transform everyday moments into exceptional ones. Each Křehký collection is created in collaboration with leading designers from all over the world. The brief is the same for all designers – create an object which you would personally appreciate and would like to give to somebody. All Křehký objects are made in traditional Czech factories.

To learn more about our School of Art & Design, visit our website https://www.praguecollege.cz/school/school-art-design

Adresa: Polska 10, Prague 2, Prague
Visiting Artist and Lecture Series: Jana Zielinski and Jiří Macek

Najít další události v Prague na Evensi!