ŽIVÁ TŘÍDA – o působení kolektivního vědomí ve vyučovacím procesu a skupinové práci dle C. Bache

18 2016 u Divadlo Kampa ve městě Prague.

tracking.php?code=JeXqHjLOwLIHu8b9cCQIKe

Přednáška a beseda s promítáním z cyklu pořadů “Cesty k celistvosti”, jejímž jádrem bude poselství stejnojmenné knihy transpersonálního psychologa C. Bache, vydané v r. 2015 nakladatelstvím Carpe Momentum. Pořadem budou provázet andragog, psychoterapeut a překladatel knihy Petr Lisý a její nakladatel David Frank. V jejím rámci si promítneme přednášku C. Bache s českými titulky.

„Je čas, abychom vnesli kvantovou, ekologickou, participační vizi nejen do obsahu výuky, ale také do způsobu, jak vyučujeme. Je čas, aby naše akademické disciplíny překonaly svou fragmentaci, způsobenou vyznáváním atomistického modelu vědomí, a přejaly integrální model, který lépe odpovídá jak našemu vědeckému výzkumu, tak i tomu nejlepšímu z našich duchovních tradic“.
Christopher M. Bache

Christopher M. Bache je americký filosof, profesor religionistiky a jeden nejinvenčnějších transpersonálních myslitelů a výzkumníků vědomí současnosti. Od r. 1978 vyučuje jako profesor na katedře filosofie a religionistiky na Youngstownské státní univerzitě v Ohiu, od r. 1998 je také mimořádným profesorem na Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku. V letech 2002-2003 byl ředitelem pro transformační učení na Institutu noetických věd v Petalumě. V rozsáhlém průzkumu transpersonální reality, který prezentuje ve svých knihách a článcích a který je založen na jeho vlastní hluboké zkušenosti s mimořádnými stavy vědomí, Bache bezprostředně navazuje na práci svého předchůdce, transpersonálního psychologa a psychiatra českého původu Stanislava Grofa.
Pořad bude věnován především myšlenkám představeným v knize Živá třída, jejíž českou verzi publikovalo v r. 2015 nakladatelství Carpe Momentum. Chris Bache v ní prezentuje transpersonální model vyučování na bázi kolektivního vědomí, který neobyčejně rozšiřuje potenciál učení a možnosti osobní a kolektivní transformace a znamená skutečnou revoluční výzvu pro současný způsob vzdělávání (jedná se především o práci s vysokoškolskými studenty a dospělými). Dotkneme se i poselství obsaženého v autorově předchozí knize Dark Night, Early Dawn: Steps to a Deep Ecology of Mind (Temná noc, brzký úsvit: kroky k hlubinné ekologii mysli), která se zabývá tím, jaké důsledky mají prožitky mimořádných stavů vědomí, a zvláště psychedelických stavů, pro současnou epistemologii, ontologii a etiku.
Součástí večera bude promítání přednášky Chrise Bache “Waking Up in the Classroom: Lessons from 30 years of teaching in the heartland (Probuzení ve třídě – poznatky z třiceti let vyučování v srdeční krajině)”, opatřeného českými titulky.

http://www.clubofbudapest.cz/2016-04-18-kampa-pldf.html

Adresa: Nosticova 2a, Prague
ŽIVÁ TŘÍDA - o působení kolektivního vědomí ve vyučovacím procesu a skupinové práci dle C. Bache

Najít další události v Prague na Evensi!

Úvodný kurz thajskej masáže so Sia (Vienna)

09 2016 u Karma Yoga ve městě Prague.

tracking.php?code=Mrq9k0j3GyXy7gkNKLALQL

*English version below*

Predstavujeme Umenie Nuad – Posvätný Tanec Thajskej Masáže

Umenie Nuad bolo rozšírené budhistickými mníchmi v juhovýchodnej Ázii pred asi 2500 rokmi. Je založené na ajurvédskej a jogovej vede, a v prvom rade na duchovnej praxi – meditácii v pohybe. Pomocou akupresúrnych bodov a znalosti energetických dráh, môžeme celé telo otvoriť a vyliečiť z fyzických, emocionálnych a energetických blokád.

Tento dvojdňový, veľmi praktický workshop, je úvodom k dotyku zo srdca, načúvaniu hlasu rúk. Zažijeme prúdenie a ticho thajskej masáže, citlivosť vedomého dotyku. Cvičenie s rôznymi partnermi nám umožní lepšie pochopenie rôznych telesných typov, rovnako ako väčšie povedomie o prijímaní.

Tento workshop je dobrým začiatkom pre každého, kto sa zaujíma o thajskú masáž, od úplných začiatočníkov až po skúsených praktikujúcich akéhokoľvek druhu práce s telom, jogy alebo športu.

Kedy: 9.-10.4.2016
Program: 9:00-17:00
Cena early birds: 2.600 CZK/osoba …. do 15.3.2016
Cena : 3.000 CZK/ osoba
Registrácie: kajanova.silvia@gmail.com

Sia, pôsobiaci vo Viedni, v priebehu posledných 20 rokov preskúmal sám seba prostredníctvom svojho tela v rôznych formách. Jeho cesta viedla od Capoeiry a Divadla v Pohybe k Nuadu, Kranio Sakrálnej práci a veľmi oddanému praktikovaniu jogy. 9 rokov práce s mládežou v sociálne terapeutických domovoch prehĺbilo jeho pochopenie ľudskej psychiky a emocionálnej roviny. Vo svojich seminároch sa sústreďuje na vlastné skúsenosti a dodržovanie rituálu ako základ pre integrovanie teórie do praxe.

“Sia je učiteľ s veľkým srdcom, vrelým objatím a príjemným dotykom. Jeho láskavý prístup vám umožní otvoriť sa prijatiu a poskytnutiu tohto vzácneho daru.”

Web: http://www.siapeyman.at/

Tešíme sa na vás a krásny zážitok z učenia sa 🙂

PHOTO BY :
Lucia Tužinská PhotoMoments
https://www.facebook.com/visualucia/
————————————————————————-

Introducing the Art of Nuad – The Sacred Dance of Thai Yoga Massage

The Art of Nuad was spread by Buddhist monks in southeast Asia about 2500 years ago. It is based in ayurvedic and yogic science and a spiritual practice in first place – a meditation in movement. By using acupressure, stretches and the knowledge of energy lines, the whole body can be treated and opened from physical, emotional and energetic blockages.

This will be a very practical two days workshop, an introduction to touch from the heart and to listen with the hands. We will experience the flow and stillness of Thai yoga massage and the sensitivity of the conscious touch. To practice with different partners will give us a better understanding of different body types and more awareness of receiving as well.

This workshop is a good start for anyone interested in Thai yoga massage from totally beginners to experienced practitioners of any kind of bodywork, yoga, Marshall Arts or sport.

When: 9.-10.4.2016
Schedule: 9:00 – 17:00
Price early birds: 2.600 CZK/person….till 15.3.2016
Price: 3.000 CZK/person
Registration: kajanova.silvia@gmail.com

Sia is based in Vienna, he explored himself through his body in various forms over the last 20 years. His way led him from Capoeira and Movement Theatre to Nuad, Cranio Sacral Work and a very dedicated Yoga practice. 9 years of work with youths in social therapeutic homes deepened his understanding of the humans psyche and emotional landscape. In his workshops he focus on self-experience and observance as foundation to integrate theory.

“Sia is a teacher with big heart, warm arms and an amazing touch. His love and kindess let you open to give and recieve this precious gift.”

Web: http://www.siapeyman.at/

Looking forward to you and this beautiful learning experience. 🙂

Adresa: Korunní 25, Prague
Úvodný kurz thajskej masáže so Sia (Vienna)

Najít další události v Prague na Evensi!

Central Europe and the New Ideologies: The Return to Religious Radicalism?

04 2016 u CEVRO Institut ve městě Prague.

tracking.php?code=grrEhbGJcHAdbVQdcoHABD

Ekonomický klub a CEVRO Institute Academic Forum zvou na přednášku a následnou diskusi.
Vystoupí:
Stephen K. Baskerville (Professor of Government, Patrick Henry College)
Téma: Central Europe and the New Ideologies: The Return to Religious Radicalism?

Dr. Baskerville teaches Comparative Politics. His research interests include international family policy, political ideologies, religion and politics, and international religious freedom. Among his publications is Not Peace but a Sword: The Political Theology of the English Revolution (Routledge 1993), and Taken Into Custody: The War Against Fathers, Marriage, and the Family (Cumberland House, 2007). He serves as Managing Editor of the International Journal for Religious Freedom. He is currently working on a book on sexual radicalism and the family in global perspective.

Adresa: Jungmannova 17, Prague
Central Europe and the New Ideologies: The Return to Religious Radicalism?

Najít další události v Prague na Evensi!

Přijďte do Otevřené třídy zjistit, jak výuka chemie pomáhá poznat svět kolem nás

05 2016 u Skautský institut ve městě Prague.

tracking.php?code=cybu7ZTLwV9ABQYC1QKytg

Nevznikne nic, aby za tím nebyla chemie. Profesor Pavel Beneš z pražské pedagogické fakulty v Otevřené třídě ukáže, jak cestou pokusů a vlastního poznání poznat svět kolem sebe. Hodina bude interaktivní a nadšení z chemie si odnesou všechny věkové generace. Výuka je jako vždy zdarma a děti jsou při výuce taktéž vítány! Otevřená třída je pravidelnou aktivitou EDUpointu, který pro veřejnost otevřel EDUin, o. p. s.

Adresa: Staroměstské náměstí 4, Prague
Přijďte do Otevřené třídy zjistit, jak výuka chemie pomáhá poznat svět kolem nás

Najít další události v Prague na Evensi!

FIRST FRIDAY-PRVNI PATEK

01 2016 u Vykladni skrin ve městě Prague.

tracking.php?code=1aJF7fASFwkyqtTlSqn4tz

Join Kathleen, an experienced teacher and storyteller as she reads The Cherry Blossom Tree and leads a painting and craft workshop making cherry blossom trees from paper, ribbons, and other materials. Best for children 3-7 years old. Cost for the event is 100 crowns per child, adults enter free.

We hope the weather will be warm so we can once again be on the terrace, talking and meeting with our old and new friends-
Stepanka and Jeffrey

Light food and refreshments will be available and all books in the BBB bookstore will be 10% off.

Adresa: Holandska 42, Prague 10, Vrsovice, Prague
FIRST FRIDAY-PRVNI PATEK

Najít další události v Prague na Evensi!

Launch of the new Centre for International Law

31 2016 u Institute of International Relations Prague / Ústav mezinárodních vztahů ve městě Prague.

tracking.php?code=sJ8ta2p9VIugM8xIFaArD0

Let us cordially invite you to a public lecture by Prof. Dr. Anne Peters, LL.M., Director of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg, followed by the launch of the new Centre for International Law of the Institute of International Relations Prague.

Please register for the event using the link “tickets” until 30th March!

15:00 – 16:15 The Use of Force Against ISIS: Is International Law Changing?

Prof. Dr. Anne Peters, LL.M., Director, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg

16:15 – 16:30 Launch of the New Centre for International Law of the IIR

Petr Kratochvíl, Director of the Institute of International Relations Prague
Veronika Bílková, Co-ordinator of the Centre for International Law of the Institute of International Relations Prague
Tamás Lattmann, Research Fellow and member of the Centre for International Law of the Institute of International Relations Prague

16:30 – 17:00 Glass of Wine

Our speaker:
Prof. Dr. Anne Peters, LL.M. (Harvard) is director at the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg and professor of International Law at the Universities of Basel and Heidelberg and Freie Universität Berlin. She studied Law, Modern Greek and Spanish in Wurzburg, Freiburg, Lausanne and Cambridge, USA before obtaining a Ph.D. in Freiburg (1994) and qualifying as a professor at the University of Kiel (2000). Anne Peters was president of the European Society of International Law (2010-2012) and member (substitute) of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in respect of Germany (2011-2015). She is currently member of the Council of International Law of the German Federal Foreign Office (since 2013). Her current research interests relate to public international law, including its history, global animal law, global governance and global constitutionalism, and the status of humans in international law.

Adresa: Nerudova 3, Prague
Launch of the new Centre for International Law

Najít další události v Prague na Evensi!

Instruktorská certifikace Flexible Steel

16 2016 u Funkční trénink ve městě Prague.

tracking.php?code=BAidWAQD8EpJmNKcKwwrvn

„Jon Engum, Master SFG, vypressuje 48 kg kettlebell, a udělá rozštěp. To je kombinace, kterou hledáme.

– Pavel Tsatsouline, StrongFirst Chairman, Plan Strong seminář, Vicenza 2015

Chcete být raději silní a zatuhlí?

ANEBO flexibilní a slabí?

Já volím být jak silný, tak flexibilní. Pružná ocel – Flexible Steel!

Ukážeme vám, jak okamžitě zlepšit vaší flexibilitu a mobilitu.

Naučte se tajemství, tipy, triky, zkratky a progrese, které vám vylepší zdraví, sílu a výkon.

„Zpevnění a uvolnění jsou dvě strany mince výkonu. Zpevnění je síla. Relaxace je rychlost, vytrvalost, a flexibilita. Bojová umění a mnoho sportů vyžadují obojí. Úder experta vystřelí jako bič, tělo bojovnka je uvolněné – ale v okamžik dopadu pěsti se promění v sochu. Ve zlomku sekundy se pěst opět uvolní, a vrátí se rychle do střehu.“

– Pavel Tsatsouline, StrongFirst SFG1 Kettlebell manuál.

Flexible Steel

Flexible Steel je komplexní tréninkový systém, jehož základním výchozím principem je flexibilita a síla v perfektní rovnováze. Jinými slovy nebýt silný na úkor flexibility a nebýt flexibilní na úkor síly. Flexible Steel zahrnuje mnoho principů z různých tréninkových modalit a vyskládává je do logického, progresivního systému.

“Získej větší rozsah pro svojí sílu, a větší sílu pro svůj rozsah”

– Alexey Senart, SFG Senior, Flexible Steel Level 2

Naučte se systém body hacků Flexible Steel, který ti pomůže prolomit stagnaci tvých žáků jak co se síly, tak flexibility týče.

Získej individuální instrukce a ujisti se, že budeš moci systém aplikovat bezpečně a efektivně.

Přidej se do řad mezinárodních Flexible Steel instruktorů a získej uznání i nové žáky.

Získej vytoužený a detailní Flexible Steel instruktorský manuál, který obsahuje všechny potřebné vzorečky a metody pro odemknutí zatuhlosti, která brzdí tvůj pohyb a sílu.

Nauč se smysluplné progrese a regrese – techniky, které prosějí i těm nejzatuhlejším studentům a těm silným a flexibilním umožní být ještě více flexibilní a silní. Celý systém je možno využít pro celou škálu populace.

Instruktorskou certifikaci Flexible Steel povedou:

Steve Freides (USA), Flexible Steel Instructor Specialist, Senior SFG, drží doktorát v hudbě, ale poté, co v r. 1997 utrpěl vážné zranněí páteře, se cvičení a zdraví stalo jeho druhou vášní. Během rehabilitace si uvědomil že flexibilita je pro zdraví stejně důležitá jako síla.

Steve je certifikovaným kettlebell instruktorem od r. 2003. V r. 2010 byl slavnostně jmenován do StrongFirst leadership. V osučasné době soutěží v powerliftingu a drží ve své věkové a váhové kategorii řadu rekordů.

“Použilj jsem svojí sílu k tomu, abych svůj první rozštěp na židlích dosáhnul ve věku 53 let. Bez ohledu na vaše cíle vás naučím, jak použít sílu na to, abyste byli více flexibilní. Risk je minimální, zisk ohromný. Zúčastněte se instruktorského semináře a staňte se i vy pružnou ocelí!”

Pavel Macek, Flexible Steel Instructor Specialist, Senior SFG, se začal v r. 1991 věnovat čínským bojovým uměním (stylu Hung Kyun) – studoval v ČR, USA, Hongkongu a Číně. Společně se svojí paní Justynou je prvním certifikovaným instruktorem v Česku (SFG, SFG2, SFB, SFL), jakož i FMS1, FMS2/CK-FMS specialista, Original Strength coach, a Flexible Steel instruktor/specialista. V r. 2008 otevřel první kettlebell gym v Česku, KB5 Gym Praha.

V současné době učí čínská bojovová umění (Practical Hung Kyun), silový trénink (KB5 Gym Praha), MMA a profesní sebeobranu pro různé soukromé a vládní subjekty.

Odhalíme vám tajemství okamžitého zlepšení flexibility:

– Objevte „Vysvobozující“ program (The „Escape“)
– Jak použít jen jednu kettlebell k znovuzískání mobility a obnovení ztracených funkcí těla
– Jak rozhýbat zatuhlá ramena
– Jak zvýšit dosah vašich kopů
– Nedotknete se vestoje dlaněma země? Po tomto semináři to dokážete… bez bolesti
– Blížíte se k provazu/rozštěpu? Naučte se pokročilé strategie, jak se dostat ze stagnace
– Řekněte vrzajícím kloubům a zatuhlým svalům navždy nashle
– Naučte se izometrický strečink: Zjistěte, jak se stát pružnějším a zároveň silnějším. Tato metoda funguje až o 275% více než běžný statický strečink.
– Pěst a obličej? Co to má společného se strečinkem? Zjistíte, že…
– Pneumomuskulární facilitace: Komplikovaná termit, ale velmi mocná technika na zlepšení flexibility.
– Jak vizualizace výrazně zlepší provaz/rozštěp – vylepšete „viklání“ a „vklínění“, a budete více flexibilní, než jste si kdy vůbec dokázali představit.
– Objevte techniku „Růžového pantera“: Někteří cvičenci si zlepšili rozsah pohybu o 10-15 centimetrů, okamžitě.
– Jak použít izometrické vypnutí prahu: Atomová bomba proti zatvrzele zatuhlým svalům.

KDY?: Sobota 16. července 2016, od 8:30 do 18:30 h.
KDE?: Funkční trénink Praha, Wuchterlova 1, Praha 6 – Dejvice
TRVÁNÍ?: 8 hodin
CO S SEBOU?: Sportovní oblečení, boty s tenkou podrážkou, 2 ručníky, něco k pití, malou svačinku, tužku a papír.
CENA?: 499 $ – při registraci do do 16. června exkluzivní sleva 399,- dolarů!

INSTRUKTORSKÁ CERTIFIKACE BUDE VEDENA V ANGLIČTINĚ A TLUMOČENA DO ČEŠTINY

Adresa: Wuchterlova 1, Prague
Instruktorská certifikace Flexible Steel

Najít další události v Prague na Evensi!

Březnové MediCafé

31 2016 u Café Kampus ve městě Prague.

tracking.php?code=Dh3V10a6LeSnsqgj58doU8

Máte rádi vědu a rádi si o ní povídáte? Tak neváhejte a přijďte na další večer MediCafé, tentokrát se špičkovým neurologem a odborníkem na spánkovou medicínu, prof. MUDr. Karlem Šonkou, DrSc.
Káva se tentokrát bude popíjet u tématu „Co ve spánku neprovedeš?“.

Profesor Šonka se dlouhodobě zabývá problémy souvisejícími se spánkem. Je také vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění VFN a 1. LF UK. Je autorem nebo spoluautorem více než 150 odborných prací na toto téma.

Adresa: Náprstkova 10, Prague
Březnové MediCafé

Najít další události v Prague na Evensi!

PRAGUE ACROYOGA LUNAR IMMERSION with Erica Montes & Yohann Guichard

03 2016 u Akasha Yoga Studio ve městě Prague.

tracking.php?code=RtNaWTEhWdMTSY2qW5SLNW

PRAGUE ACROYOGA LUNAR IMMERSION with Yohann Guichard & Erica Montes
… assisted & supported by an amazing crew of AY certified Teachers.

– 5 days of Yoga, meditation, Thai massage, therapeutic flying and so much more,

Saturday, 3rd Sept – Wednesday 7th Sept 2016

We are overjoyed to invite you to this celebration of life, love and community as we immerse ourselves in the realm of the healing arts.

The Lunar Immersion focuses on the relaxing, rejuvenating and healing practices of Thai massage and therapeutic flying. The Lunar Asana Sequence teaches basic body mechanics and has a focus on self-love cultivation, in preparation for the dance of Thai massage. The techniques learned on the floor are then translated to the flying work, using the element of gravity to amplify the healing flow of prana (life force). Often, we will work in teams of three for safety and support, and everyone will have the opportunity to base and fly, give and receive. This training offers invaluable tools for yoga teachers, massage therapists and energy workers who wish to develop a new dimension of healing touch for students or clients.

+ This course is open to all levels of ability – even absolute beginners – and there’s no need to come with a partner

Students can attend for the 1st day, the first two days or the full five days.

The full 30 hours fulfills a pre-requisite for the AcroYoga Teacher Training.

Please attend with your own copy of “Elements of AcroYoga”.

Skills Covered:

Lunar Asana Sequence
Thai massage in Supine, Prone, Side Lying & Seated positions
Forward, Backward & High Flying Whale Therapeutic Flying Sequences

Schedule:
3rd -7th September 2016
Saturday to Wednesday – 9am-12pm & 2-5pm
(there will be a 2 hour lunch break)

Prices:
+ Full 5 days – 350€ Early Bird before 3rd July/ 420€ after
– 185€ for the weekend
– 90€ for 1 day

Venue: to be announced very soon!

+++

More info and registrations:
Please email: info@akasha.cz

+++

Cancellation policy:

Cancellations 14 or more days prior to start of the event will be issued a refund less an administrative fee of €50.

No refunds, no transfers, and no credits for cancellations within 14 days of workshop start date.

No refunds or credits for failure to attend or failure to complete the workshop.

+++

Erica Montes RYT500 has a background is in the fields of acrobatic theatre and performance art. She first encountered Yoga and meditation as a teenager and, after years working as an actor, found a common ground between her intensely disciplined theatre work and Eastern practices which connect body and mind. Her avid interest in conscious movement and exploration of the body’s capabilities, as a means to spirituality, led her to the practice of Vinyasa Yoga. Erica completed her 500 hour Yoga certification with Edward Clark’s Tripsichore Yoga and is a certified level 2 AcroYoga teacher. She is also a Thai massage therapist and integrates the knowledge of this ancient healing tradition in her teaching.
www.ericamontes.com

Yohann Guichard is certified Thai Massage & AcroYoga Level 2 teacher, and a member of the YogaSlackers.
He is a dedicated seeker for balance, alignment and healing in motion.
Yohann has been leading massage trainings for over 14 years. Students enjoy his precision, humour and creative mind.
Based in Paris, he teaches in Europe, Asia and USA.
His facebook page : Yohann Acro Healing Flow

Adresa: Kamenická 2 (vchod z ulice Kostelní), Prague
PRAGUE ACROYOGA LUNAR IMMERSION with Erica Montes & Yohann Guichard

Najít další události v Prague na Evensi!

Životní příběhy – prof MUDr Jan Lebl, CSc

06 2016 u 2. LF UK IFMSA CZ ve městě Prague.

tracking.php?code=2OFWOm5M7QPhTQCkEHYLdR

Milí studenti,

přinášíme Vám další – již pátou – přednášku z cyklu Životní příběhy. Tentokrát se setkáme s lékařem, který vlasně původně nechtěl studovat pediatrii, ale v době jeho studií (kvůli nevhodnému kádrovému hodnocení) neměl na výběr. Ještě štěstí (i když v neštětí), protože, jak sám říká, medicína s dětmi je ta nejkrásnější a proto už u ní zůstal.

Jak vypadala studia na naší fakultě – tehdy ještě fakultě dětského lékařství – v 70. letech, o tom nám přijde povyprávět profesor Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole.

Kdy? 6. dubna v 16:30 hodin.
Kde? V malé posluchárně 2. LF UK

Těšíme se na Vás!

Adresa: V Úvalu 84, Prague
Životní příběhy - prof MUDr Jan Lebl, CSc

Najít další události v Prague na Evensi!